Rent populistisk forslag

Svar til Jens Lyng, som mener at være faldet over et paradoks på venstrefløjen i Hvidovre. 

Årsagen er den, at Liste T kommer med et forslag om at reducere kommunalbestyrelsens i forvejen lave vederlag. SF-Hvidovre kalder det et rent populistisk forslag. Vi argumenterer med, at vi skal sikre kommunalbestyrelsesmedlemmerne en bare nogenlunde aflønning, for at også økonomisk dårligt stillede kan og vil stille op til valgene. Desuden vil det give os andre mulighed for at ”købe” tid til det kommunalpolitiske arbejde, ved at gå ned i tid på vores arbejde. Hertil kommer, at partiskatten af vederlaget er med til at bedre partiforeningernes økonomi.
SF argumenterede desuden med, at det kan blive vanskeligt, at få unge børnefamilier til at stille op, hvis økonomien er for stram.
Det får åbenbart Jens Lyng til at filosofere over, om det ikke er noget andet, som står i vejen for fornyelse i SF-Hvidovres gruppe i kommunalbestyrelsen, nemlig, at undertegnede er spidskandidat samt at vi bruger partiliste, og ikke sideordnet opstilling. 

Jeg kan oplyse Jens Lyng om, at vores opstilling er foregået på helt demokratisk vis, og med størst mulig medlemsindflydelse. Det er også medlemmerne, der har besluttet, at vi skal stille op på partiliste. Vi stiller op som et hold, og ikke kun som individualister, der skal ud og slås med hinanden om pladserne. Hos os har de aktive medlemmer maksimal indflydelse og bestemmer, hvem der skal repræsentere dem i f.eks. kommunalbestyrelsen. Vælgerne bestemmer så, hvor mange af de gode folk på SF’s liste, der skal sidde i kommunalbestyrelsen. Vælgerne skal således blot give SF tre repræsentanter i kommunalbestyrelsen, så har vi fornyelsen i form af en ganske ung mand, der allerede har stor politisk erfaring. Skulle vi få 4 mandater, kommer der yderlig fornyelse i form af en ung kvinde fra en børnefamilie. Vælgerne har således stor indflydelse på omfanget af fornyelsen i SF’s gruppe, og det er vigtigt for Hvidovres fremtid, at der er et stort og stærkt SF – nøjagtigt som på landsplan. 

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Demokrati, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Ulsing-prisen uddelt for første gang
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
  • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.