Liste T befinder sig godt nok i eventyrets verden

Svar til Kim Østerberg (KØ) fra Liste T.

Så fik vi endnu et indlæg fra KØ, som med al tydelighed viser, at Liste T har bevæget sig fra at være en nogenlunde realpolitisk liste, som har deltaget i diverse forlig, til næsten udelukkende at føre markeringspolitik.

Jeg forstår godt desperationen i forhold til at holde på vælgerne. Moderpartiet Enhedslisten fører en elevatortilværelse på begge sider af spærregrænsen, og meningsmålinger omkring kommunalvalget ser heller ikke for gode ud.

Jeg skal ikke kommentere hele KØ’s indlæg, der som udgangspunkt er rettet mod borgmesteren, men primært der, hvor SF inddrages, og jeg vil starte med KØ’s bemærkninger om det, at blive sat under administration.

Jeg citerer: ”Hvidovre Kommune er, efter Liste T’s opfattelse, om ikke på papiret, så i handlingerne, allerede sat under administration. Forskellen er blot, at det er budgetflertallet, der for indenrigsministeren, selv gennemfører nedskæringer” citat slut.

Det er for mig helt ufatteligt, at et parti eller liste, som vil tages alvorligt, kan sætte lighedstegn mellem reelt at blive sat under administration, og det politiske flertals forsøg på at sikre en økonomi, der kan holde kommunen kørende, og samtidig bevare et acceptabelt serviceniveau trods besparelser.

Jeg tror ikke, at KØ har sat sig nærmere ind i, hvilke konsekvenser det vil få for Hvidovre, hvis ministeriet skal godkende enhver større økonomisk disposition i kommunen. For ikke at tale om pålagte besparelser, som vil få budgetforliget til at ligne det rene vand i sammenligning.

KØ’s bemærkninger er således direkte tåbelige, og en stor hån mod de borgere, som Liste T påberåber sig at forsvare.

Liste T har været med i de sidste 3 budgetforlig, hvor der sandelig også var tale om besparelser, blandt andet på daginstitutionsområdet. Hvad er forskellen? Vi manglede endnu flere penge i 2010, end de andre år. Betyder det, at vi så skal smide håndklædet i ringen? Heldigvis er vi mange, der valgte at tage kampen op, for ikke at overlade kommunen til ministeriets embedsmænd, men jo altså ikke Liste T.

Det næste KØ kommer ind på, er sandsynligheden for en genåbning af budgettet, og flere besparelser efter valget. Her kaster KØ sig ud i at tolke på de borgerlige partiers bemærkninger om at spare endnu mere for at sikre sig en ”buffer”, og når S og SF her var tavse som graven, som KØ så malerisk beskriver det, bliver det, i KØ’s fantasiverden til, at der kommer flere nedskæringer, men at vi ikke vil sige det før valget. Jeg er alvorligt bange for, at det er KØ’s egen luskede tankegang, der her skinner igennem. Jeg gjorde det meget klart i min tale, at der ikke kunne blive tale om yderligere besparelser, hvis SF skulle være med, hvilket jo kan dokumenteres på lydbåndet.

KØ mener, at det er en påstand, når SF giver udtryk for, at miljøet og folkeskolerne blev reddet. Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at rammen til energibesparende foranstaltninger først var blevet beskåret væsentligt, men kom på igen med det fulde beløb. Det er også en kendsgerning, at der var lagt op til væsentlig større besparelser på skoleområdet, men for Liste T, hvis løsning på den meget vanskelige budgetsituation, var udgiftskrævende forslag og fritsvævende urealistiske bud på en finansiering, kan det nok være svært at forstå.

Til sidst leverer KØ et eksempel på Liste T’s vilje til konstruktivt samarbejde ved at henvise til fælles fodslag i TMU i sagen om den nye togbane langs Holbækmotorvejen. En sag, hvor hele Kommunalbestyrelsen har stået sammen fra begyndelsen af, og hvor SF har arbejdet ihærdigt på Christiansborg for at få den bedst mulige løsning for Hvidovre.

Med andre ord en sag, som er helt omkostningsfri for Liste T at støtte, og ikke kræver samme politiske mod, som at være med i budgetforliget, hvor det blandt andet har været nødvendigt også at spare på rengøringsområdet.

KØ slutter sit indlæg med det, som nok i virkeligheden er værst for Liste T, nemlig forbrødringen mellem S og SF, som han kalder det.

KØ’s demagogiske vrøvl om det mere og mere socialdemokratiserede SF, er ikke værd at bruge krudt på. Det kunne jo også være sådan, at Socialdemokraterne på nogle områder har nærmet sig SF. Under alle omstændigheder er der, og vil fortsat være forskel på de to partier, men et positivt samarbejde trods forskelligheder, vil kun være til gavn for Hvidovre. Det kan sikre en god udvikling og fastholdelse af et godt serviceniveau.

Det vil et større og stærkere SF være garant for.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Kommuner, Læserbreve
En kommentar til “Liste T befinder sig godt nok i eventyrets verden
 1. Steen Ørskov Larsen siger:

  Hej Niels.

  På week-endens indkøbstur blev jeg prakket en SF-valgpjece på ærmet…Det fremgår, at SF vil knokle for at forbedre kommunens økonomi, og at man kan gå ind på jeres hjemmeside og læse mere om, hvordan i vil gøre det.
  Jeg synes, at jeg leder forgæves ! Hvad er det i vil gøre ? Katrine vil helst ikke hæve skatten – men vil heller ikke udelukke det.
  Hvad er budskabet vedr. løsningen af de økonomiske trængsler ? Jeg kan sagtens finde tekster om, hvad i vil bruge penge på…Hvilke penge taler i om ?

 2. Hej Steen,

  Du er ramt lige ned mellem plakatophængning og familiebesøg, men nu er teksten om bedre økonomi på plads — jeg håber det kan give dig svar på dine spørgsmål.

  Som det fremgår, kan du også læse om vores ideer andre steder her på siden, f.eks. i indlægget om en sundere økonomi af Anders Wolf, oprindelig bragt i Hvidovre Avis i foråret.

 3. Steen Ørskov Larsen siger:

  Undskyld jeg var så hurtig :-)
  Nå, men nu er der da “lidt” at forholde sig til….meget lidt, kunne man sige, men SF skal trods alt have en smule kredit for at have taget økonomisk ansvar ifm. budgettet – i modsætning til Liste T og Dansk Folkeparti, som virkelig har travlt ved håndvasken.
  Uanset hvad er der store udfordringer forude – igen i 2010 – og vi bør arbejde med denne udfordring LÆNGE før vi befinder os i selve budgetlægningsfasen. Den er simpelthen for kort og hektisk til, at det kan blive seriøst nok.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*