SF sikrede miljø og folkeskoler

SF spillede fra starten en nøglerolle i et budgetforlig for 2010 som partiet selv betegner som nødvendig økonomisk styring med positive elementer for folkeskolen, ældreplejen og klimaet.

“Budgettet indeholder nogle økonomiske stramninger, men samtidig sikrede vi bl.a. forbedrede undervisningsmidler i folkeskolerne for 5 mio. kr. og 10 mio. kr. til energirenoveringer, der sparer på energiudgifterne,” siger SF’s unge kandidat til kommunalvalget Anders Wolf Andresen.

“Vi mildnede besparelserne på folkeskolerne som vi havde lovet vælgerne, og vi undgik takststigninger på ældremaden. En faglig folkeskole og god ældrepleje er mærkesager for SF,” påpeger SF’s spidskandidat Niels Ulsing.

Hvidovre skal være en cykelkommune, mener SF, og derfor er SF glade for at det lykkedes at sikre 1 mio. kr. til at udbedre ulykkesfælderne for cyklister – også kendt som sorte pletter.

SF er også glade for at det lykkedes at sikre el-biler i aftaleteksten. Mange kommuner har allerede disse miljø- og klimavenlige biler som en del af bilparken. Der findes endda en statslig pulje det er muligt at søge til formålet.

SF’erne påpeger at der er nogle fra regeringen og Dansk Folkeparti givne økonomiske vilkår, der gjorde det svært at få budgettet til at hænge sammen. Indtægter og udgifter skal balanceres og der manglede 54 millioner kr. “Dem har vi fundet på den måde vi finder socialt og miljømæssigt mest ansvarligt, men SF bryder sig ikke om nedskæringer. Uden os ville det have set værre ud,” siger Anders Wolf.

“I SF er vi ikke bange for sandheden. Vi er ærlige overfor borgerne og siger åbent at de økonomiske vilkår ikke er perfekte. Men vi arbejder målrettet på at sikre balance mellem kommunens indtægter og udgifter. Borgerne kan være fuldstændig sikre på at SF vil sikre denne balance på en social og miljømæssig forsvarlig måde,” siger Niels Ulsing

SF vil ikke i årevis skubbe økonomiske problemer foran Hvidovre som politikkerne har gjort i Kolding, hvor der nu skal fyres 400 kommunale medarbejdere og hver 10. lærer.

Fakta:


SF erklærer åbent at budgettet indeholder økonomiske stramninger, som partiet gerne havde undgået. Men SF hæfter sig også ved disse positive elementer i budgetforliget:

* 10 millioner til energirenoveringer.


* Besparelser på folkekolerne blev mildnet.


* For 5 mio. kr. moderne undervisningsmidler.


* Ingen takststigninger på ældremaden.


* El-biler i kommunens bilpark.


* 1 mio. til sikkerhed for cyklister.

“SF har været med i budgetforliget de sidste tre år og vi springer ikke af pladsen bare fordi, der skal arbejdes seriøst med økonomien”, slår Niels Ulsing Fast.

Anders Wolf er glad for det gode parløb med Socialdemokraterne, men påpeger at det ikke har – og aldrig skal udelukke andre partier og et bredt samarbejde. “De yderfløjspartier, der ikke er med i forliget, DF og Liste T, valgte selv at gå og overlade ansvaret for at sikre kommunens økonomi til os andre”, siger Anders Wolf.

Bragt i Hvidovre Avis 6/10-2009 her.

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Økonomi, El-biler, Folkeskoler, Klima, Kommuner, Miljø, SF, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*