Bedre økonomi

Hvidovre kommune må jo desværre, ligesom størstedelen af landets andre kommuner, se en vanskelig økonomisk situation i øjnene og har været tvunget til at vedtage besparelser. SF Hvidovre vil gerne være med til at tage ansvar for kommunens økonomi og vi er derfor også med i budgetforliget, selvom det desværre ikke kunne undgås at vedtage besparelser, som vi absolut helst havde været foruden.

SF Hvidovre ser gerne at kommunalbestyrelsen tænker fremadrettet, og forsøger at finde ud af hvordan vi kan undgå flere besparelser og i stedet arbejde for at forbedre situationen i løbet af de kommende år.

SF Hvidovre har flere forslag til forbedring af kommunens økonomi. Disse forslag løser ikke alene kommunens pressede økonomi, men er et godt skridt på vejen og gives her som eksempler på hvad SF i Hvidovre har foreslået, og vil foreslå i kommunalbestyrelsen i den kommende periode.

  • Sænke kommunens energiforbrug (og dermed CO2-udledning). Dette kan bl.a. opnås ved at indgå ESCO samarbejde i forbindelse med renovering af kommunens bygninger. Herved vil kommunen på sigt både spare penge og spare miljøet for unødvendigt energiforbrug.
  • Indføre open source software i den kommunale forvaltning, i institutioner og skoler vil ligeledes betyde færre udgifter. Open source software er licensfri og meget af det ovenikøbet gratis, hvorfor det på sigt kan give reelle besparelser.
  • Reformere vores vikarforbrug i ældreplejen. Hvidovre Kommune brugte i 2008 29 mio. kr. på at købe private vikarer. I Århus har de sænket vikarudgifterne med 22 % i 2008 ved at indføre selvstyrende medarbejdergrupper med ansvar og fokus på arbejdsgange og ressourceforbrug.
  • Kommunen kan arbejde på at blive bedre til ”fundraising”. Dvs. søge de puljer, som staten i højere og højere grad anvender i fordelingen af penge til kommunerne, samt søge EU-midler. Her kunne mere uddannelse af nogle af de ansatte i forvaltningen være det første skridt på vejen.
  • Kommunen kan arbejde på at tiltrække flere borgere og virksomheder, hvilket vil give større indtægter gennem skatterne. Det kræver at vores kommune fremstår som et attraktivt sted at slå sig ned. En grøn profil er en måde at tiltrække nye borgere og virksomheder på. Vi kan arbejde for at profilere Hvidovre som en grøn, bæredygtig og progressiv kommune med klima og miljøhensyn, som en mere gennemgribende del af vores institutioner, trafik, osv. Det kunne f.eks. være med økologisk mad i institutionerne, fordele for grønne virksomheder, bedre og grønnere offentlig transport, osv. En god og velfungerende folkeskole, et blomstrende kulturliv (arbejde for at få et nyt musik/spillested) og spændende boligområder (skabe flere gode, økonomisk tilgængelige og bæredygtige boliger af forskellig type og størrelse) kan også gøre Hvidovre kommune endnu mere attraktiv.

SF Hvidovre er af den overbevisning at vi lokalt skal gøre alt hvad vi overhovedet kan for at forbedre kommunens økonomi. Vi vil dog alligevel kraftigt understrege at regeringen og dens støtteparti har en stor del af ansvaret for kommunernes pressede økonomi, idet de pålægger kommunerne flere opgaver og mere kontrol uden at bevilge de penge der skal til, samtidig med, at regeringen har indført skattestop. Husk det ved det næste folketingsvalg!

Læs mere om SF Hvidovres holdninger til kommunens økonomi.

Udgivet i Økonomi, Ældre, Klima, Miljø, Teknologi, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*