Færre udgifter…

Her kommer sidste indlæg om økonomi i denne omgang, –  med et par forslag til hvordan vi kan begrænse kommunens udgifter.

Vi kan sænke kommunens energiforbrug (og derved også CO2-udledning). Dette kan bl.a. opnås ved at indgå ESCO samarbejde i forbindelse med energirenovering af kommunens bygninger. Herved vil kommunen på sigt både spare penge og spare miljøet for unødvendigt energiforbrug. Ved et ESCO-samarbejde sparer kommunen penge på energiforbruget ved at energi-renovere bygninger – og de penge der spares på det reducerede energiforbrug benyttes i første omgang til at finansiere renoveringen. Dette er ganske vist i omvendt rækkefølge i forhold til hvordan tingene logisk hænger sammen, men ESCO-virksomhederne tilbyder netop at finansiere energi-renoveringen i første omgang og så at tage sig betalt over en årrække på typisk 5-10 år ved at kommunen giver dem det sparede beløb. Efter tilbagebetalings-perioden tilfalder besparelserne kommunen. (SF foreslog dette for kommunalbestyrelsen i maj 2009 og sagen blev oversendt til behandling i Ejendoms- og Arealudvalget).

At indføre open source software i den kommunale forvaltning, institutioner og skoler vil ligeledes betyde færre udgifter. Open source software er gratis at bruge, hvorfor det kan give betydelige besparelser. Andre kommuner har allerede gjort erfaringer med dette (f.eks. Tønder og Gribskov kommune) og har sparet op til flere millioner kroner om året i licensudgifter. Et oplagt sted at starte er ved at benytte OpenOffice på elevernes computere i folkeskolerne i stedet for Microsofts Office-pakke. Eleverne skal ikke have adgang til komplekse systemer eller lignende og derfor vil dette let kunne gøres. Samtidig vil det være en fordel for elever og forældre, idet de således ikke vil føle sig nødsaget til at investere i Microsofts Office-pakke, men vil kunne benytte det gratis OpenOffice i stedet.

Endelig kan der også arbejdes med at optimere nogle områder. For eksempel kan vi overveje at reformere vikarforbruget i ældreplejen (og måske også på andre områder). I Århus har de sænket vikarudgifterne med 22 % i 2008 ved at indføre selvstyrende medarbejdergrupper med ansvar og fokus på arbejdsgange og ressourceforbrug. Det er utroligt vigtigt at sådanne tiltag gennemføres i tæt samarbejde med alle de involverede parter, idet de ansatte og brugerne i de enkelte institutioner, skoler, plejehjem, osv. bedst selv ved hvad der fungerer godt og hvad der kan organiseres bedre. Ansvaret bør i videst muligt omfang placeres hos de der arbejder med opgaverne til daglig, således at tingene fungerer mest hensigtsmæssigt for dem, hvilket samtidig burde sikre større arbejdsglæde, bedre udnyttelse af den enkeltes potentiale, færre sygedage og større effektivitet.

Hvordan kunne man ellers begrænse kommunens udgifter uden at det vil gå ud over serviceniveauet eller de ansattes arbejdsbetingelser?

Katrine Høybye Frederiksen

Jeg er 45 år gammel, gift med Morten Høybye Frederiksen og mor til Ester på 10 og Albert på 6 år. Vi flyttede til Hvidovre i 2005. Jeg er oprindeligt uddannet cand.ling.merc i fransk og arbejder i dag i et Jobcenter. Jeg har været aktiv i SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe siden 2006 og var valgt ind i Hvidovres kommunalbestyrelse fra 2010-2013. Mine mærkesager er børn&unge, miljø&bæredygtighed samt integration.

Udgivet i Økonomi, Ældrepleje, Klima, Teknologi

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Socialdemokratisk højborg vakler
    Lorry 18. oktober 2021
    SF har tre mandater i kommunalbestyrelsen i dag, og det kan sagtens ske, at partiet går frem til kommunalvalget. Socialdemokratiet vil formentlig søge opbakning hos SF for at skabe et flertal bag Helle Adelborg som borgmester, men det er ikke sikkert, at det er nok for Anders Wolf Andresen. Det er nemlig ikke utænkeligt, at der kan dannes et flertal udenom Socialdemokratiet, hvis der ellers kan opnås enighed mellem partierne.
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.