Mere direkte demokrati, medarbejderindflydelse og borgerinddragelse

I SF har vi en plan for, hvordan borgerne og medarbejderne i kommunen kan få større indflydelse i Hvidovre. Det gavner demokratiet, gør kommunen bedre og mere effektiv for borgerne og til en bedre arbejdsplads for de kommunalt ansatte.

Se de enkelte punkter i kort og overskuelig form her på katrinehf.dk. Du kan også læse artiklen fra Hvidovre Avis her og endelig kan du læse mere uddybende nedenfor.

SF vil øge demokratiet, medarbejderindflydelsen og borgerinddragelsen i Hvidovre kommune. Derfor fremlægger SF nu et udspil med en række forslag til at øge dialogen i Hvidovre.

“Vi vil skabe en kultur, hvor borgernes og medarbejdernes holdning til de kommunale opgaver inddrages maksimalt, for at skabe den bedste og mest effektive service og omsorg for borgerne,” siger Katrine Høybye Frederiksen fra SF-Hvidovre.

SF vil øge borgerinddragelsen på en moderne måde, hvor almindelige travle mennesker kan være med.Borgerpanel, debatforum og infoskærme


SF foreslår et elektronisk borgerpanel, hvor et repræsentativt udsnit af Hvidovres borgere tager stilling til relevante spørgsmål i kommunen og et debatforum på kommunens hjemmeside, hvor alle kan komme med forslag og udtrykke holdninger og bekymringer, så kommunen kommer i mere direkte debat med sine borgere. Her kunne der f.eks. dannes grupper omkring situationen i vores folkeskoler og børneinstitutioner.

“Et andet eksempel på det vi gerne vil er et kort vi har oprettet på sfhvidovre.dk. Her kan borgerne markere, hvor de synes det er farligt at færdes i trafikken. Vi vil så tage borgernes input med i kommunalbestyrelsen og invitere SF’s trafikordfører i Folketinget med ud at cykle for at se på de farlige steder, så vi kan få dem udbedret,” siger Anders Wolf Andresen fra SF-Hvidovre.

SF foreslår samtidig på sigt at opsætte infoskærme ved stationer og i indkøbscentre. Ligesom i Albertslund skal skærmene vise lokale informationer og nyheder fra kommunen og lokalavisen, Hvidovre Avis.

Ungdomsråd


SF går også varmt ind for forslaget om et ungdomsråd. “Det er faktisk oprindeligt et SF-forslag og vi betrager det som en naturlig del af et levende demokrati. Vi mener at der skal arbejdes for at ungdomsrådet får ret vide rammer og beføjelser. Der skal sikres en økonomi bag ungdomsrådet, så det reelt kan fungere,” siger Katrine Høybye Frederiksen.

Kontrolfri zone


For at øge medarbejderindflydelsen foreslår SF at indføre Kontrolfri Zone for kommunens medarbejdere – for eksempel i ældreplejen. Konceptet stammer fra Århus, hvor SF har afbureaukratiseret ældreplejen ved at give medarbejderne mulighed for at foreslå afskaffelser eller effektiviseringer af unødvendige kontroller og processer. Målet er at give medarbejderne mere tid til kerneopgaverne og styrke deres arbejdsglæde.

Når en medarbejder stiller spørgsmålstegn ved en regel eller en procedure, så skal kommunen enten give en god forklaring på hvorfor reglen eller proceduren er der, forenkle den eller hvis den ikke kan forsvares, så skal den afskaffes. Status på de enkelte forslag til afbureaukratisering skal løbende offentliggøres på kommunes hjemmeside.

”Indflydelse på den overordnede organisation af kommunens opgaver bør også inddrages. Et eksempel kunne være at lægge mere vægt på medarbejderforslag i løsningen af problemerne omkring fordelingen af børn i kommunens institutioner og skoler,” siger Katrine Høybye Frederiksen.

Ikke flere møder


Anders Wolf Andresen understreger at det ikke bare handler om flere møder: “Som unge politikere vil vi gerne give borgerne og de kommunale medarbejdere det løfte, at vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer vil stå for maksimal dialog og borgerinddragelse.”

“Vi har intet mål om at skabe flere møder for travle borgere, men derimod at gøre det let og bekvemt for borgerne at give deres mening tilkende og at modtage relevante nyheder fra kommunen og lokalområdet,” slutter Anders Wolf Andresen.

Anders Wolf Andresen

32 år. Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Økonomi, Borgerinddragelse, Demokrati, Medarbejderindflydelse, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Ny kandidat hos SF
    Hvidovre Avis 10. februar 2021
    Kristine Amalie Rostgård har hen over efteråret og vinteren gjort sig bemærket som lokal tovholder for #HvorErDerEnVoksen. Her har hun kæmpet for, at der kommer fokus på normeringerne i Hvidovres daginstitutioner, og at et mere virkelighedstro billede kommer til syne.
  • I det kolde gys for en god sag
    Hvidovre Avis 10. februar 2021
    I lørdags hoppede SF’s lokale folketingskandidat Rasmus Henriksen og borgmesterkandidat Anders Wolf Andresen i det iskolde vand i Hvidovre Havn. Nogle dage i forvejen havde de oprettet en indsamling til Danmarks Indsamlingen, hvor de lovede at tage en svømmetur i det kolde vand, hvis beløbet blev nået. Da målet på 2.500 kr. allerede var nået i fredags, så blev løftet indfriet med højt humør i frostgrader og isfyldt farvand lørdag eftermiddag.