Risbjerggård skal bevares og renoveres

Ebbe Bay er gået fuldstændig i selvsving.

I de sidste to udgaver af Hvidovre Avis udtrykker Ebbe Bay (EB) stor bekymring for Risbjerggårds fremtid. Han har nemlig opdaget, at i lokalplanforslag 227 om Risbjerggård, er gården blevet nedklassificeret fra, i 2001 at være en bygning med høj bevaringsværdi, til nu, efter en revurdering, at være af middel bevaringsværdi.


EB, som har meget travlt med at tænke i intriger, skjulte dagsordener mv. tror, at det er noget borgmesteren og undertegnede har sat i værk for at bane vejen for en nedrivning.


Jeg kan berolige EB med, at det er et totalt vildskud.


Til forskel fra nogle af EB’s allierede, har jeg og SF hele vejen igennem fra første udbud i 2005 fastholdt, at Risbjerggård skal bevares og renoveres. Vi har sagt nej til et hvert forslag, som vil betyde, at Risbjerggård skal rives ned. Det samme gør sig ikke gældende for den ene halvdel af vennerne (læs – HvidovreListen).

Jeg og SF har ikke for vane at løbe fra vores løfter. Mine udtalelser på Risbjerggård valgmødet står til troende. Risbjerggård skal bevares og renoveres uanset klassificering.

I stedet for hele tiden at fremmane usandheder om salg af jord, nedrivning af Taxabygningen og bruge demagogisk retorik ved konstant at tale om et supermarked som det primære, skulle EB forholde sig til formål og indhold.

Formålet er at få skabt et spændende bymiljø med biograf, restauranter, cafe, bryghus, og konditori som vil forstærke det kulturelle og administrative centrum omkring Rådhus- og Risbjerggårdområdet, og få skabt en længe ventet bymidte.


Det vil give Hvidovre et løft, og være med til at holde på vores unge, børnefamilierne og trække nye borgere til vores kommune.

Jeg ser frem til en saglig debat om lokalplanforslaget.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Demokrati, Kommunalbestyrelsen, Pressemeddelelser

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*