Formøde for SF’ere i Hvidovre med interesse for Teknik og Miljø

Der er onsdag den 7. april møde i Hvidovre Kommunes Teknik og Miljøudvalg. Derfor holder vi i SF-Hvidovre formøde tirsdag den 6. april kl. 20:00 på Lellinge Allé 52 i Hvidovre. Alle SF-medlemmer er velkomne med idéer eller til et diskuttere alle eller enkelte punkter på dagsordenen.


På dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgsmødet er: (Du kan se hele den uddybede dagsorden her: http://www.hvidovre.dk/Default.aspx?ID=1690)

Hvidovregårds Alle 26


Ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 til etablering af en tagterrasse

Helseholmen 11.


Ansøgning om dispensation til at placere et 2 meter højt og 15,7 meter langt trådhegn i naboskel på forarealet mod matr. nr. 43 eq, samt placere et 2 meter højt og 172,6 meter langt trådhegn på forarealet i en afstand af 6.8 m fra skel mod Helseholmen.

Godkendelse af Forslag til Lokalplan 230 – Ældreboliger ved Bredalsparken på Brostykkevej

Udkast til Forslag til Lokalplan 513 for Avedøreværket

Projekt vedrørende opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd på Vestamager

Vedtægter for Hvidovreforeningernes Genbrugshal

Fælleskommunalt renovationsselskab

Partikelmåler

Modulvogntog

Asfalt – status 2010

Vejbelysning på private fællesveje

På hjul ved Vestvolden og Cykelkorridor langs Vestvolden, Projekt nr. 2415 – Bevillingsansøgning

Støjvold – manglende beplantning

Trafiksanering omkring Langhøjskolen

Det 60. Danske Byplanmøde, den 7. – 8. oktober 2010 i Århus, ”Kampen om investeringer


– Offensiv planlægning i en stram økonomi”

Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen – 2010

Vi vil også fremover holde for-møder og man kan derfor holde øje med kalenderen på sfhvidovre.dk

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Møder, Miljø, Teknik/Miljø

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*