Integrationsrådet

Igår var jeg til opstillingsmøde til Hvidovres Integrationsråd, hvor der skulle vælges 4 medlemmer og 4 stedfortrædere, der repræsenterer flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune. Desværre dukkede der meget få op til mødet,  der var kun 3 der stillede op, og som blev indstillet (de skal godkendes af kommunalbestyrelsen), så vi mangler fortsat ét medlem, samt fire stedfortrædere. Der bliver suppleringsvalg den 27. maj kl. 19, så hvis du er interesseret i at være med i Integrationsrådet har du stadig en chance.

Integrationsrådets funktion er at:

  • Give udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer der tilbydes af kommunalbestyrelsen
  • Varetage de etniske minoriteters interesser
  • Vejlede og rådgive politikere og embedsmænd i forhold til en effektiv og sammenhængende integrationsindsats i Hvidovre Kommune, som fremmer etnisk ligestilling
  • Styrke Hvidovre som mangfoldig by for alle

Jeg er selv medlem af Integrationsrådet som kommunalbestyrelsesmedlem og jeg ser meget frem til at gå i gang med arbejdet. Der er mange ting vi kan og bør arbejde med og jeg håber at vi bliver et aktivt og progressivt råd, som kan levere gode konstruktive indspark til politikere, embedsmænd, m.fl., så integrationsindsatsen i Hvidovre får et løft.

Derfor vil jeg også opfordre alle interesserede både til at stille op til suppleringsvalget, og til at kontakte Integrationsrådet med idéer, forslag og kommentarer til hvad Integrationsrådet bør arbejde med. Du er meget velkommen til også at skrive kommentarer her på hjemmesiden eller sende mig en mail.

Se evt. mere på Integrationsrådets hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde rådets forretningsorden, som fortæller mere detaljeret om hvordan arbejdet rent formelt foregår.

Katrine Høybye Frederiksen

Jeg er 45 år gammel, gift med Morten Høybye Frederiksen og mor til Ester på 10 og Albert på 6 år. Vi flyttede til Hvidovre i 2005. Jeg er oprindeligt uddannet cand.ling.merc i fransk og arbejder i dag i et Jobcenter. Jeg har været aktiv i SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe siden 2006 og var valgt ind i Hvidovres kommunalbestyrelse fra 2010-2013. Mine mærkesager er børn&unge, miljø&bæredygtighed samt integration.

Udgivet i Integration, Valg

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*