1. maj 2010

Vi skriver sådan set historie i dag.

Det er nemlig første gang, at Socialdemokraterne, SF og Liste T holder fælles 1. maj møde, uden at vi har vores eget møde først.

Vi skriver også historie, når vi, forhåbentlig meget snart, får en ny regeringen bestående af Socialdemokratiet og SF.

SF har haft stor fremgang ved sidste Folketingsvalg, ved EU-valget, og ikke mindst ved Kommunalvalget november 2009, hvor SF blev repræsenteret i alle kommuner.

SF’s fremgang har banet vejen for et hårdt tiltrængt regeringsskift. De to partier har i gennem lang tid arbejdet på et fælles politisk regeringsprogram, som tydeligt viser befolkningen, at der er et alternativ til Dansk Folkeparti, og de to støttepartier Venstre og Konservative. Vi har nu i 8-9 år haft en regering, som gradvist har nedbrudt velfærdssamfundet, som har skabt mere ulighed, som har skabt flere fattige, og som noget nyt, har skabt et kæmpestort statsunderskud, for at kunne give de mest velhavende store skattelettelser. Med de seneste udspil om såkaldt nulvækst i velfærdsudgifterne lægges der op til massive velfærdsforringelser, og en ny stigning i arbejdsløsheden.

En ny regering vil sikre velfærden og skabe nye arbejdspladser.

Venstre og Konservative har meldt ud, at der skal spares 4 mia. i 2011 og 12, og fortæller selv, at det betyder nedlæggelse af 8000 stillinger i kommunerne. Der er taget udgangspunkt i en besparelse på 500.000 i snit pr. stilling. Jeg kender ikke mange offentlige ansatte, der har så høj indtægt, ej heller inkl. Pension. Derfor er det korrekte tal tættere på 16.000 stillinger. Desuden har vi allerede set fyringer af sygeplejersker, lærere og pædagoger på grund af regeringens politik over for kommunerne og regionerne.

Regeringens nulvækst-plan kan føre til en massakre på landets skoler, plejehjem og daginstitutioner. Det vil regeringen helst ikke tale om, men prøver at sælge nedlæggelsen af de mange offentlige stillinger med, at det skal bruges til en styrkelse af sundhedsvæsenet.


Det klinger meget hult, når vi lige har været vidne til massefyringer på vores fælles sygehuse, medens privathospitalerne favoriseres og overbetales.


Antallet af danskere med en privat sundhedsforsikring er mere end tidoblet under denne regering, blandt andet, fordi man har gjort forsikringerne skattefri. Ønsker vi at privatisere sundhedsvæsenet. Er det den vej Danmark skal? Nej, vel – det er en helt forkert udvikling.

Kommunerne er under voldsomt økonomisk pres fra regeringen, som sender regningen for 8 års skattestop og skattelettelser videre til kommunerne, der år efter år, må ud i store besparelser og serviceforringelser, for at få budgetterne til at hænge sammen.


Hvidovre er heller ikke gået fri. Vedtagelsen af budget 2010 betød besparelser på 54 mio.


Herunder en del forslag, som vi gerne havde været fri for. Udsigterne for budget 2011, er heller ikke opmuntrende. Der har været meldt ud, at vi igen skal spare mindst 50 mio., ved at tage nogle procenter på alle områder. Foreløbig har A og F i økonomiudvalget besluttet, at fagudvalgene skal have mulighed for at drøfte egne budgetter og prioritere uden at være bundet af procenter og sparekataloger. Desuden skal brugere, borgere og personale i videst mulig omfang inddrages i budgetarbejdet inden politikerne begynder at lægge sig fast på bestemte forslag.


Lige som på landsplan, arbejder A og F tæt sammen her i Hvidovre, men desværre kunne SF’s fremgang ved valget ikke helt opveje A’s tilbagegang. Livet ville være lidt lettere, hvis de to partier havde 11 eller 12 mandater tilsammen. At vi kun er 10 betød for eksempel, at Risbjerggård sagen faldt med 11 mod 10, hvilket efter min opfattelse, var lidt af en katastrofe., og hamrende ærgerligt for Hvidovre. Vi havde en enestående chance for at skabe et spændende område, med et renoveret Risbjerggård som midtpunkt, og som kunne have udviklet sig til etablering af den længe savnede Bymidte, uden store økonomiske omkostninger for kommunen.


Socialdemokraterne og SF har ikke opgivet, at få skabt en bymidte med udgangspunkt i Risbjerggård, men det er unægtelig noget mere op af bakke nu.

Det bliver også meget vanskeligt, at få de næste års budgetter på plads uden alvorlige serviceforingelser. Den nuværende regering har ikke meget mere end et år tilbage, hvis den går tiden ud, og derfor skal vi nok alvorligt overveje, hvor meget der skal spares og hvor lang tid frem.


Jeg er overbevist om, at en regering bestående af A og F, med støtte fra Enhedslisten og Radikale, vil sikre kommunerne og regionerne en væsentlig bedre økonomi.

SF og Socialdemokraterne har fremlagt en aftale, der hedder Fair Forandring, og som gør op med den borgerlige økonomi.

Skattestoppet har udhulet den offentlige økonomi med 1½ mia. om året. Det skal der ændres på. Fair Forandring omfordeler for 28,8 mia. årligt, og nogle af elementerne er øget beskatning af de rigeste i form af en millionærskat på 6 %, afgifter på det usunde som sodavand, sukker, mættet fedt og slik. Afgifter på sundhedsforsikringerne, klima- og miljøafgifter, og reform af selskabsskatten, en aktieomsætningsafgift og loft på pensionsopsparinger. Desuden skal der sættes ind mod ligning og skatteunddragelse, f.eks. store indtægter med meget lav skattebetaling, for ikke at tale om de store firmaer, som ikke betaler skat i lige netop Danmark trods kæmpe overskud, som de flytter til lande med lav eller ingen skat. De unddrager sig skat for 7-14 mia., og nu vil regeringen spare 10 mia. på det offentlige. Det er fuldstændig grotesk.


De mia., som bliver resultatet af omfordelingen skal så bruges til lavere skat på arbejde i form af øget beskæftigelsesfradrag, Til højere pensionstillæg, og til folk på SU, Kontanthjælp, Efterløn, Dagpenge, og ny Førtidspension der får kr. 2000,- mere om året som kompensation for stigende afgifter.


Endelig vil kommunerne få kanaliseret 2 mia. ud til reform af folkeskolen, som en del af genopretning af den kommunale økonomi.

Fair Forandring sikrer finansiering af bedre uddannelse, sundhed og omfordeling fra de rigeste til lavtlønnede og pensionister. En ny regering vil komme med en samlet, holdbar og solidarisk løsning på de økonomiske problemer – en løsning, der også vil betyde nye job og lav arbejdsløshed.


Der er noget helt galt i Danmark. Der er tid til forandring. Der er tid til en ny regering.


Lad os sammen kæmpe for at få væltet den sorte regering, og erstatte den med en rød en af slagsen.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i 1. Maj

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Budget 2020 skydes i gang på markedsdagen
    Hvidovre Avis 25. juni 2019
    Skal der flere pædagoger i dine børns daginstitution? Skal der udliciteres mere, så vi kan sætte skatten ned? Få svar på disse spørgsmål og meget mere, når SF og Venstre på lørdag den 29. juni kl. 10.30 skyder debatten om kommunens budget for 2020 i gang på Kæmpernes Markedsdag foran Hvidovre Rådhus. Det foregår i SF’s telt og de to debattører er kommunalbestyrelsesmedlemmerne Torben Nowicki Rasmussen fra Venstre og Anders Wolf Andresen fra SF. Kom og stil dit spørgsmål eller fortæl hvad du synes skattekronerne skal bruges på næste år.
  • 21-årige Kira bliver yngste dansker i Bruxelles: ”Det er helt vildt”
    Lorry 27. maj 2019
    - Det bliver vildt, og jeg er lidt i chok. Sådan lyder de første ord, fra SF’eren Kira Peter-Hansen i telefonen mandag aften. For kort tid siden modtog hun nyheden om, at partifællen Karsten Hønge, der er politisk ordfører i Folketinget, har takket nej til plads i EU-Parlamentet - også selv om folketingsvalget først afgøres 5. juni. I stedet går pladsen altså til 21-årige Kira Peter-Hansen, der til daglig er studerende. Dermed bliver hun det yngste danske medlem nogensinde, og måske bliver hun endda det yngste medlem i hele Europa.