NY i KB.

 

Nu er der gået 4 mdr. siden jeg Nina Thøgersen, blev valgt ind i Hvidovres Kommunalbestyrelse og kom i Social & Sundhedsudvalget, Kultur & Fritidsudvalget, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget, + nogle bestyrelser: Det har været arbejdsomt og tidskrævende, men også lærerigt og inspirerende. Det er utrolig mange sager, regler og love, man skal sætte sig ind i. For ikke at tale om alle de papirer, der skal læses igennem og de mange sager på dagsordenen, man skal tage stilling til og som man modtager 3-4 dage før mødet skal afholdes. Det kan godt tage pusten fra en!

Som nyvalgt har jeg været på et 3 dages introduktionskursus, som varede fra tidlig morgen til sen aften, der var ikke tid til megen pjat! Så har jeg været på besøg i nogle af de institutioner, som hører under Social & Sundhedsudvalget, sammen med de andre i udvalget, for at høre om hvordan de arbejder og se hvordan institutionen fungerer. Vi har haft møder med Ældrerådet, Hjemmeplejen og Brugerrådet på Holmegårdens Bibliotek og derved fået et rigtig godt indtryk af de forskellige instanser, ved at lytte til og tale med de engagerede mennesker.

Jeg har mødt og lært en masse mennesker at kende og det er ikke slut med det endnu.

Inden hvert møde har vi fået introduktion i de forskellige områder og hvordan det hele er opbygget og hvilke sager der hører under de enkelte områder.

Samtidig har jeg sammen med resten af kommunalbestyrelsen været på 2 seminarer, hvor vi har taget fat på nogle af de udfordringer og problemstillinger, der er i øjeblikket og i fremtiden og har derved fået et indblik i forvaltningernes mange arbejdsopgaver og deres store viden og arbejde.

Det har også været godt at kunne lære de andre Kommunalbestyrelsesmedlemmer at kende og rart at kunne arbejde sammen i grupper på tværs af partierne.

Jeg har stor respekt for de “gamle” KB-medlemmers viden og indsigt i de mange forskellige politikområder og kendskab til stort og småt i hele den store organisation, som Hvidovre kommune er.

Jeg kan godt forstå, hvis der er nogle, der vælger at gå ned i tid i deres ordinære arbejde, for det kræver ret meget af ens fritid, hvis man skal sætte sig grundigt ind i sagerne og besvare mail fra borgere, gå til formøder og samtidig også holde møde sammen i vores gruppe inden KB-møderne. Det er altid svært at starte på noget nyt, og jeg /vi vil gerne komme med nogle af vores gode forslag og idéer til vores udvalg, så folk kan se at det nytter at vi er fire SFére i kommunalbestyrelsen.

Men jeg er fortrøstningsfuld og ruster mig til de 4 år, hvor vi sammen nok skal få sat nogle ting i gang og føre den politik vi gerne vil, selvom det bliver svært med de dystre økonomiske udsigter vi har at arbejde ud fra. Jeg håber at nogle af jer medlemmer har lyst til at bidrage med jeres viden og forslag for os nyvalgte, da det altid er godt at høre andres meninger inden man kommer med et forslag til en handling. Så det ser jeg frem til og til det videre arbejde i kommunalbestyrelsen sammen med de tre andre og med en godt fyldt kalender

 

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Demokrati, Kommunalbestyrelsen, Nyhedsbrev, SF

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*