Hvidovre kommunes velfærd under den næste regering

Kommunerne vil få markant bedre vilkår under en ny regering med SF og Socialdemokraterne i front. S-SF’s økonomiske udspil, ’En Fair Løsning’, vil tilføre Hvidovre kommune ekstra 72 mio. kr. til velfærd. Med regeringen og DF’s såkaldte genopretningsplan står kommunen overfor reelle nedskæringer.

”Krisen viser to klare alternativer i dansk politik. Regeringen og DF vil spare os gennem krisen med fyringer og forringet velfærd til følge i kommunerne. SF og Social-demokraterne vil med En Fair Løsning skabe nye job og have danskerne til at arbejde lidt mere. Hvis vi gør det, kan vi både få orden i økonomien og sikre velfærden”, udtaler SF’s formand Villy Søvndal og fortsætter:

”Regeringens fine ord om ”nulvækst” er jo reelt nedskæringer. For når udgifterne til det samlede budget ikke må stige, så er kommunerne jo nødt til at dække udgifter til bl.a. flere ældre ved at skære på andre områder. Det betyder mange steder voldsomme nedskæringer på daginstitutioner, skoler og hjemmehjælp. SF og Socialdemokraternes løsning betyder derimod at Hvidovre kommune får 72 mio. kr. ekstra i forhold til i dag. Pengene vil kunne gå til bedre ældrepleje, folkeskolerne, børnehaverne osv.”

Sammen med Villy Søvndal vil Hvidovre kommunes byrådsmedlem for SF, Niels Ulsing, gerne give danskerne et klart billede af forskellene i dansk politik og betydningen for den fremtidige kommunale velfærd i Hvidovre kommune.

”Som det umiddelbart ser ud, står vi her i kommunen overfor at skulle finde besparelser på 30-50 mio. Det vil formentlig gå ud over alle kerneområder som børne-, ældre-, og kulturområdet. Med de ekstra penge fra En Fair Løsning kunne vi, i stedet for at spare, få økonomi til en bedre folkeskole, samt forbedringer på såvel børne- som ældreområdet”, siger KB-medlem for SF Niels Ulsing.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Folketinget, Kommunalbestyrelsen, Pressemeddelelser

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*