Vi skal behandle borgere og personale godt!

Det er min forventning at høj arbejdsmoral og fagligt forsvarligt udført arbejde, må være et must, når man er ansat i hjemmepleje og på plejehjem i Hvidovre kommune. Jeg har generelt indtryk af, at alle ansatte indenfor omsorg og pleje, gør deres arbejde ordentligt og forsvarligt. Hvis der mod forventning skulle være nogle få, som kommer “nemt ” til deres arbejde og ikke lever op til de krav og mål der er for Hvidovres kvalitetsstandarder, skal de ikke være ansat indenfor dette område.

Jeg er selv ansat på et plejehjem i Hvidovre og sammen med mine kolleger er jeg meget opmærksom på om at plejebehov hos de forskellige beboere og samvær bliver udført medmenneskeligt, ligeværdigt og forsvarligt.

Det kræver at man som kollega kan komme frem med sine holdninger og få talt, om hvad det kræver af arbejdsmoral og etik i forhold til vores faglighed og arbejde med mennesker, der ikke længere kan klare sig selv og har behov for hjælp på den ene eller anden måde. Dertil kræver det også en åben og synlig ledelse, som er klar til at tage hånd om kritik og klager på en konstruktiv og effektiv måde.

Vi skal i Hvidovre sørge for at gøre vores kolleger og ledere opmærksomme på, hvis der er noget galt eller hvis der forekommer ting, der kan/skal gøres på en anden måde og ikke være bange for konfrontationer. Vi skal løbende uddanne personalet i hjemmeplejen og på plejehjem, styrke deres kompetencer, så de ikke “kører” træt i deres arbejde og måske slipper taget i arbejdsmoralen, hvilket ikke er unormalt, når man har et både fysisk og psykisk belastet arbejde.

Der skal et overskud af energi, positiv indstilling til og indsigt i arbejdet, for at give borgerne en følelse af, at vi gerne vil det bedste for dem i den situation, de er havnet i og yde den service de er berettiget til at modtage.

Vi kan altid gøre det bedre og vi kan nå meget ved at give personalet større kompetence og ansvar og positiv kritik, så de ved hvor meget de er værd for Hvidovre Kommune og på den måde bliver ved med at have det overskud til at udføre deres arbejde og samtidig lære nye ansatte, hvordan vi bevarer arbejdsglæden til gavn for andre mennesker.

Jeg har tillid til, at de sager vi har hørt om i andre kommuner, ikke vil kunne finde sted i Hvidovre og jeg vil kæmpe for, at det ikke vil komme dertil.

Der er ingen grund til at pege fingre eller komme med tilråb efter vores personale i Hjemmeplejen, som gør et uvurderligt arbejde for de borgere, der har behov for hjælp i hverdagen i Hvidovre. Tværtimod kan vi komme langt med tillid, respekt og ligeværdighed i forhold til arbejdet mellem og med mennesker.

 

 

 

 

 

 

 

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*