Almen Bolig +

Jeg ser ikke noget behov for at ”æde” mine udtalelser

Svar til Karl Erik Høholt Jensen (KEHJ)

Men der var behov for at præcisere, hvad jeg mente med mine udtalelser. Det gjorde jeg så i Hvidovre Avis den 06.07.10, hvilket tilsyneladende ikke er nok, når man som KEHJ bevidst vil misforstå, hvad der er sagt og ment, og på denne måde fastholde konfrontationen og den dårlige stemning i Kommunalbestyrelsen.

Den af oppositionen ”sammenkogte ret” af beskyldninger mod borgmester, viceborgmester og ledende embedsfolk, er derimod usmagelig og meget svær at sluge.

Det bedste ville måske være at forbigå KEHJ’s indlæg i tavshed, men da det, ud over sin grovhed, indeholder et par fejlcitater, har jeg valgt at svare.

Jeg har endnu engang lyttet til optagelserne fra sagens behandling, og må fastholde, at jeg ikke på noget tidspunkt siger, at der foreligger en ejendomsmæglervurdering som påstået af KEHJ og andre. Jeg siger følgende, og jeg citerer fra lydbåndet: Jurister, forvaltningsfolk, ejendomsmægler, ja, alle som har været involveret her, (underforstået som specialister), så må vi kunne stole på, at grundlaget er i orden.

Ifølge Redegørelsen til Statsforvaltningen har der ikke været involveret ejendomsmægler, og derfor er eksperterne her jurister og forvaltningsfolk, hvilket jeg også gør opmærksom på i mit svar den 06.07.10, hvor jeg skriver: ”Der foreligger således ikke en mæglervurdering, hvilket der heller ikke er noget krav om.


Hvis der fandtes en mæglervurdering, som støttede min opfattelse vedr. salg af grunden, mon så ikke, at jeg havde sørget for at få den fremlagt, og ikke det modsatte.

Jeg har flere gange nævnt ejendomsmægler, som en af flere eksperter på området, og det har givet anledning til misforståelser, hvilket jeg har beklaget, men når det fortsætter, som med KEHJ’s indlæg efter at jeg tydeligt har forklaret mig, så er det fordi, at man absolut vil misforstå det.

Jeg har meget svært ved at forstå KEHJ’s bemærkninger: ” Pludselig faldt en betydelig del af flertallets, og i særdeleshed viceborgmester Niels Ulsings argumenter til jorden” underforstået fordi der ikke fandtes en ejendomsmæglervurdering.


Det er jo det rene volapyk. Min holdning til Almen Bolig + har aldrig været hægtet op på en mæglervurdering eller mangel på samme. Det er først og fremmest min boligpolitiske holdning til en nyskabelse inden for boligområdet, som efterspørges af mange mennesker.


Det vi desværre har brugt mest tid på er grundsalget, og ikke det boligpolitiske. Grunden er blevet vurderet af eksperter og folk med forstand på det område, dog ikke en ejendomsmægler, men det rokker da ikke ved min opfattelse af salgsprisen som rimelig. Jeg har flere gange henvist til Redegørelsen Til Statsforvaltningen som grundlag for min accept af salgsprisen. Sådan har det været fra starten af, og sådan er det stadigvæk.

En anden af KEHJ’s bemærkning, som jeg heller ikke helt forstår, ”Niels Ulsing fornægter også det faktum, at det er Indenrigs og Socialministeriet, der har anmodet Statsforvaltningen, herunder Hvidovre Kommune, om en redegørelse foranlediget af MF Anita Knakkegaards forespørgsel til Ministeriet. Det fornægter jeg på ingen måde. KEHJ og undertegnede har direkte drøftet den del af sagen i Kommunalbestyrelsen, så det ved han udmærket. Det ændrer ikke ved, at folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti har sat sagen i gang, som så er endt med at involvere Statsforvaltningen.

Det mest beklagelige er imidlertid, at oppositionen fortsat prøver at få sagen til at handle om personer, og ikke det reelle indhold, nemlig boligpolitik, salg af grunden til det bestemte formål mv.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Bolig, Kommunalbestyrelsen, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Corona kan være årsagen
    Hvidovre Avis 17. marts 2021
    I et indlæg i sidste uges Hvidovre Avis skriver de tre SF-politikere, Anders Wolf, Stine Roldgaard og Rasmus Henriksen, om ældre borgere og deres oplevelser med sundhedssystemet. Det er især oplevelser efter udskrivning fra hospitalet, som de tre SF’ere har fokus på i deres indlæg. Jeg vil først og fremmest sige, at jeg sagtens kan forstå, at det kan være en frustrerende oplevelse både for en ældre borger og dennes pårørende at komme på og blive udskrevet fra hospitalet.
  • Fik vækket dem!
    Hvidovre Avis 10. marts 2021
    Siden SF i juni 2020 stillede et forslag i kommunalbestyrelsen om at melde kommunen ind i foreningen Vild med Vilje, har vi Konservative og sidenhen Det Radikale Venstre bakket op om forslaget. Gentagne gange har vi opfordret til at gøre Hvidovre mere vild, og dermed gavne vores lokale dyre- og planteliv. Otte lange måneder skulle der gå før Socialdemokratiet fandt ud af at det emne var værd at se nærmere på, og ikke bare sende til Det Grønne Råd. Vi er derfor glade for at borgmester partiet nu også er med på den grønne bølge. I fælles front må vi da kunne skabe noget godt og vildt for Hvidovre!