Så kan debatniveauet vist ikke blive lavere

HvidovreListen har, som led i deres ”sommerkampagne” mod Almen Bolig + projektet, i sidste uge, sendt 2 af deres medlemmer i byen.


Den ene Søren Østergaard (SØ) som primært skulle være efter borgmesteren, og den anden Eva Lund Bertelsen (ELB) som skulle rette skytset mod mig. Det er helt og holdent HvidovreListens prioritering, og helt i orden med mig. – Hvad der imidlertid ikke er i orden, er debatniveauet, som især ELB står for med sit indlæg: ”Klar Tale”.

Den klare tale kan heldigvis læses i mit indlæg på samme side i Hvidovre Avis, så det skal jeg ikke kommentere yderligere. – Debatniveauet i indlægget kræver til gengæld nogle kommentarer.


Når ELB begynder at inddrage min politiske arbejdsindsats, og mit hjemmearbejde/forberedelser i sin argumentation, er HvidovreListen virkelig langt ude.


Jeg går ud fra, at HvidovreListens politiske- og administrative ledelse kan stå inde for, hvad medlemmerne skriver, især i en sag, der er så megen blæst om.


Det er intet mindre end et beskidt postulat, at jeg skulle være mødt uforberedt til et møde i Kommunalbestyrelsen. Gælder udtalelsen i øvrigt alle tre møder, hvor Almen Bolig + har været på dagsorden? Det nærmer sig injurier. Jeg har, i alle mine år i kommunalbestyrelsen, sat en ære i at undgå afbud, og være velforberedt – således også i denne sag.

Vi skal kunne tåle meget som politikere, og det kan ikke være anderledes, men en fuldstændig usaglig og udokumenteret påstand om min arbejdsindsats som lokalpolitiker, er over stregen, og siger i virkeligheden kun noget om HvidovreListens debatniveau.

Sagen om Almen Bolig + handler ikke om, at redde nogle skillinger, købmandskab eller er sammenlignelig med en bilhandel som ELB er inde på i sit indlæg.


Hvidovres ve og vel – læs økonomi – skal ikke sammenlignes med en privat husholdning eller smart købmandskab. Det er en nedgørelse af de utrolig mange opgaver, som skal løses i en kommune.


Vi er, som politikere valgt til at skabe de bedst mulige vilkår for borgerne, og sørge for, at kommunen hele tiden udvikler sig, så folk bliver boende, men vi skal desuden tiltrække folk andre steder fra, som finder Hvidovre attraktiv, og får lyst til at slå sig ned i kommunen.

Salget af Dybenskærgrunden drejer sig ikke om at vride flest mulige kroner ud af jorden, og se stort på formålet med salget. Et politisk flertal har nu på flere møder fastholdt, at grunden skal anvendes til opførelse af 125 Almen + boliger. Derfor skal grunden naturligvis vurderes i forhold til dette formål, og intet andet. Det er der ikke noget grimt eller fordækt ved overhovedet, men udelukkende et politisk ønske om at gøre Hvidovre mere attraktivt ved at supplere med en boligtype, som vi ikke har i forvejen, og som der er stor interesse for både i og uden for Hvidovre.


Uanset hvor mange indlæg, HvidovreListen producerer, rokker det således ikke ved, at et politisk flertal ønsker en boligpolitik i Hvidovre, som også rummer Almen Bolig +.

Hvad angår samarbejdet i kommunalbestyrelsen, tror jeg at HvidovreListen må påtage sig hovedparten af skylden med grove beskyldninger og ordvalg i denne sag.


Debatindlæggene i Hvidovre Avis den 20. juli dokumenterer i høj grad min påstand.


Fra start af, er der fra HvidovreListen fremsat beskyldninger og anvendt et sprog, som for alvor kan ødelægge samarbejdet i Kommunalbestyrelsen, og det fortsætter åbenbart.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Bolig, Kommunalbestyrelsen, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*