Budget 2011

Vi har haft en meget lang budgetprocedure med inddragelse af borgere og medarbejdere.


Der er holdt mange møder, og drøftet rigtig mange forslag, før vi nu har landet et budgetforlig mellem 4 af kommunalbestyrelsens 7 partier og lister.

Det er bestemt ikke et ønskebudget for SF, men en nødvendighed for at sikre en rimelig økonomi i 2011 og overslagsår.

Udgangspunktet var en ubalance på ca. 75 mio. hvoraf 33 mio. skyldes en afregning af skat for 2008, hvor vi valgte selvbudgettering i stedet for statsgaranti. Dengang tydede alt på, at vi ville få en gevinst ud af det valg, men udviklingen ville det anderledes, og derfor står vi med et tab på 33 mio.


SF meldte ud fra start af, at vi skulle afregne de 33 mio. over kassebeholdningen, således at den reelle ubalance blev på 42 mio. Socialdemokraterne havde samme opfattelse, og heldigvis kunne alle fire forligspartier blive enige om det.


42 mio. i besparelser og yderligere brugerbetaling, er imidlertid slemt nok.


Vi kunne have klaret os med den halve besparelse, hvis ikke regeringen havde dekreteret


0-løsning, som i virkeligheden betyder minusvækst, da der ikke er taget højde for den demografiske udvikling, og stigende udgiftspres.


Udfordringen var derfor desværre de 42 mio, og vi har nu løst opgaven, men ikke uden besparelser som gør ondt på en SF’er.

Ingen områder går helt fri, men vi kan vel godt sige, at daginstitutionsområdet og ældreområdet slipper forholdsvis let. Der er imidlertid også tale om områder, som tidligere har holdt for.

Vi kan vel også sige, at der er lyttet til borgerne og medarbejderne, når vi har valgt at se på såvel skolestruktur, som biblioteksstruktur.

Borgmesteren har redegjort for tankerne og planerne vedr. skole- og biblioteksområdet, så det skal jeg ikke gentage, men blot understrege, at det ikke kun handler om besparelser.


Rigtig mange har sagt, at vi har en, to eller tre skoler for meget. Jeg siger, at vi muligvis har en skole for meget, og nu får vi klarlagt fordele og ulemper ved at lukke en skole, og der er ikke på forhånd indregnet en besparelse i budgettet. Det handler mere om kvalitet end besparelse.

Lærertidsaftalen skal genforhandles. Et meget bredt flertal har et ønske om, at lærerne har flere katedre timer. Kun HvidovreListen deler ikke denne opfattelse, men ønsker at spare henholdsvis 5 og 12 mio. på rammen/eller kontraktsummen.


Helårseffekten af en ny aftale fører til en for stor besparelse i 2012. Derfor har forligspartierne besluttet, at skabe forbedringer for mindst 3,5 mio. i form af ekstra dansktimer til 4.-5. Klassetrin, midler til tolærerordning på 1-3. Klassetrin samt midler til kompetenceudvikling af lærere ift. Inklusion.

SF har i alle tidligere år kæmpet for at friholde skoleområdet for besparelser, så det er bestemt med blandede følelser, at vi, efter at jeg er blevet formand for skoleudvalget, har været med til at strikke et forlig sammen, hvor der fjernes ressourcer fra området. Vi kan bare ikke få budgettet til at hænge sammen uden, da vi heller ikke kan leve med, at det er de samme områder, som holder for år efter år.


Jeg vil imidlertid love som SF’er, og formand for skoleudvalget, at så snart den økonomiske situation i kommunen bliver bedre, vil jeg arbejde for at få tilført ressourcer til skoleområdet. Det er nødvendigt, hvis vi skal leve op til alle de flotte målsætninger både vores egne og regeringens. Vi er lige blevet præsenteret for regeringens meget ambitiøse mål for fremtidens folkeskole samtidig med, at selv samme regering holder kommunerne i et økonomisk jerngreb og dobbelt benlås, som tvinger stort set alle kommuner ud i voldsomme besparelser bl.a. på skoleområdet.

Budgetforliget indebærer også forbedringer.


Der er sat penge af til at samle genoptræningsaktiviteterne på et sted, hvilket absolut vil føre til et kvalitetsløft.


Risbjergskolen får den længe ventede Sciencegang, og der afsættes penge til at videreføre


Scienceforsøget.


Energipuljen bliver væsentlig forøget, og der afsættes penge til en cykelpulje til forbedring af cyklisternes forhold.


Endelig skal der findes penge til en dialogproces vedr. Risbjerggårdområdet og en kommende bymidte.

Når jeg ser på ændringsforslagene fra de 3 partier og lister, som ikke er med i forliget, må jeg konstatere, at der er forslag, som også ville have gjort det meget svært.


Dansk Folkeparti meldte sig selv ud fra starten, og der er da også tale om så mange uspiselige forslag, at det ville være helt umuligt. Lad mig blot nævne forslag 22: Engstrandskolen og Sønderkærskolen lukkes og resten af skolerne fusioneres ud fra princippet om en skole på flere matrikler. Så er den skolestruktur på plads.


Liste H’s forslag om at spare 10 mio. alle 4 år ved nyansættelser, lig med nedlæggelse af stillinger for 40 mio. Det ville aldrig blive med SF’s stemmer.

Tak for alle de høringssvar, forslag og email, som vi har modtaget. De er indgået i overvejelserne, og det er vigtigt, at demokratiet også fungerer på det punkt.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Kommunalbestyrelsen, Skoler

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Genkender ikke dit billede af virkelighedens institutioner
    Hvidovre Avis 11. november 2020
    Kære Anders Wolf Hvis du var Borgmester... Som du skriver flere gange i dit læserbrev, i forrige uges avis, så ville du tale om virkeligheden i børnehøjde.
  • Vi vil gerne med på tur!
    Hvidovre Avis 28. oktober 2020
    Til Marie-Louise Jørgensen, SF, tak for et dejligt positivt indlæg om Hvidovre Havn. Visionært og fuld af farver. Du får rigtig mange gode tanker med og vi kan kun håbe, at andre partier hopper med i båden og også er med på det visionære.