Sparebudget 2011

Hvidovre Kommunes budget for 2011 blev vedtaget den 5. oktober efter en lang proces med inddragelse af borgere og medarbejdere, input fra forvaltningerne, diskussioner i udvalg og selvfølgelig også en masse diskussion i avisen blandt politikere og  borgere. Tak til borgere og medarbejdere i kommunen for alle de idéer og kommentarer der kom ind. Det var dejligt at så forholdsvis mange bidrog og det har været interessant at læse de tanker der gøres rundt omkring. Og tak til forvaltningerne for et stort stykke arbejde med at beskrive og regne på et utal af forslag og spørgsmål.

Processen endte som bekendt med et budgetforlig og SF Hvidovre gik med i forliget sammen med Socialdemokraterne, Liste T og Konservative. Desværre er det jo ikke et budget vi er stolte af.  Regeringen tvang kommunerne til at gennemføre nedskæringer og serviceforringelser, også i Hvidovre. Nedskæringer og serviceforringelser som vi i SF udelukkende er gået med til fordi den økonomiske situation er så alvorlig, og fordi vi mener at det er afgørende at vi sikrer et økonomisk holdbart budget for kommunen.

To af de områder der virkelig kommer til at mærke konsekvenser af budget 2011 er biblioteksområdet og skoleområdet:

 • Det blev besluttet at lukke to biblioteker. Holmegård lukkes per 1. januar 2011, men tanken er at stedet fortsætter som et borgerdrevet kulturcenter, og Frihedens Bibliotek afvikles ud fra en plan som Skole- og Kulturforvaltningen skal udarbejde. Antallet af biblioteker i Hvidovre har længe været diskussionsemne, og fire biblioteker er, når man sammenligner med andre kommuner, også forholdsvis mange i forhold til kommunens areal- og befolkningsmæssige størrelse. Men derfor er det alligevel rigtig trist at lukke to biblioteker, som mange borgere er rigtig glade for. Jeg håber meget at brugerne af de to biblioteker der skal lukkes, trods alt hurtigt vil finde vej til de to tilbageværende biblioteker og blive glade for dem, ligesom jeg håber at tanken om at lave kulturcenter på Holmegård vil falde i god jord og – i hvert fald på sigt – bliver en succes.
 • På skoleområdet skal lærertidsaftalen genforhandles, idet sammenligninger har vist at Hvidovres lærere i gennemsnit har mindre direkte undervisningstid end det er tilfældet i mange andre kommuner på Vestegnen og i Storkøbenhavn. Dette får konsekvenser i form af mere direkte undervisningstid per lærer og dermed jo desværre færre lærerstillinger. Desuden er det besluttet at en hurtigt-arbejdende gruppe skal komme med et oplæg til en beslutning om en ny skolestruktur, herunder en analyse af fordele og ulemper ved en skolelukning. Det der dog først og fremmest skal ses på er hvorledes vi kan sikre og forbedre faglighed og kvalitet i vores folkeskoler, ligesom der skal ses på skoledistrikterne, som pt er uhensigtsmæssige. Der er ingen tvivl om at det alt i alt kan komme til  at betyde væsentlige ændringer på skoleområdet. Til gengæld håber jeg at den løsning der ender med at blive besluttet bliver langtidsholdbar, således at der fra nu af kan falde ro på skoleområdet, som i årevis har været præget af usikkerhed og evigt tilbagevendende snak om lukninger osv.

Vi går en svær tid i møde, med implementeringen af alle besparelserne og omstruktureringerne, det er der ingen tvivl om. Ikke desto mindre har budgetforliget også positive aspekter. I SF har vi, trods alt, været med til at gøre en forskel på flere punkter. Det er bl.a. i høj grad takket være SF at:

 • Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde med skolestrukturen – i stedet for blot at lukke den ”første og bedste” skole
 • Der indføres forsøg med to-lærerordning i 1.-3. klasse
 • Investeringer i energirenoveringer forøges
 • Der er fokus på at få startet en proces om bymidten/Risbjerggårdområdet
 • Der er afsat en cykelpulje
 • Mulighederne undersøges for at indføre Open Office i folkeskolen
 • Vores fritidshjem ikke ændres til SFOer
 • Tilgængelighedspuljen blev forøget

Se i øvrigt Niels Ulsings budgettale for SF til 2. behandlingen af budgettet.

PS: Ja, jeg er “tilbage” igen – og jeg beklager manglen på aktivitet på hjemmesiden. Der er ikke noget værre end blogs og hjemmesider der ikke er blevet opdateret i lang tid – jeg ved det, enig…  Jeg forsøger nu at komme i sving igen og fremover at holde en lidt bedre frekvens.

Katrine Høybye Frederiksen

Jeg er 45 år gammel, gift med Morten Høybye Frederiksen og mor til Ester på 10 og Albert på 6 år. Vi flyttede til Hvidovre i 2005. Jeg er oprindeligt uddannet cand.ling.merc i fransk og arbejder i dag i et Jobcenter. Jeg har været aktiv i SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe siden 2006 og var valgt ind i Hvidovres kommunalbestyrelse fra 2010-2013. Mine mærkesager er børn&unge, miljø&bæredygtighed samt integration.

Udgivet i Økonomi, Budget

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
 • Genkender ikke dit billede af virkelighedens institutioner
  Hvidovre Avis 11. november 2020
  Kære Anders Wolf Hvis du var Borgmester... Som du skriver flere gange i dit læserbrev, i forrige uges avis, så ville du tale om virkeligheden i børnehøjde.
 • Vi vil gerne med på tur!
  Hvidovre Avis 28. oktober 2020
  Til Marie-Louise Jørgensen, SF, tak for et dejligt positivt indlæg om Hvidovre Havn. Visionært og fuld af farver. Du får rigtig mange gode tanker med og vi kan kun håbe, at andre partier hopper med i båden og også er med på det visionære.