Fremtidens skolestruktur

I forbindelse med budgetforliget for 2011 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at se på Hvidovres fremtidige skolestruktur med henholdsvis 11 og 10 skoledistrikter. Hensigten var at sikre kvaliteten i Hvidovres skolesystem på den lange bane med en bæredygtig skolestruktur.

Den første konklusion blev, at 11 skoledistrikter bl.a. ville betyde for mange flytninger og justeringer med få års mellemrum, og 3-sporede skoler ville blive 2-sporede. En fornuftig og fremtids­sikret skolestruktur med 11 skoler var derfor ikke en mulighed.

Efterfølgende blev der opstillet 10 kriterier, herunder bl.a. skolestørrelse, søgning og ikke mindst den samlede skolestruktur, som hver for sig blev vurderet af arbejdsgruppen, og samlet set brugt af forvaltningen til at indstille, at Engstrandskolen bør lukkes.

Før, under og efter arbejdsgruppens arbejde har der været debat i bl.a. Hvidovre Avis, på Facebook, ved møder i SF Hvidovre, i Skolekontaktrådet og Skoleudvalget, og i SF Hvidovre er vi efter nøje overvejelser af argumenter og modargumenter nået frem til, at opbakning til for­valt­ningens indstilling desværre er det eneste rigtige på det nuværende grundlag. Vi har i SF Hvidovre tidligere argumenteret for 11 skoler, men alle andre løsninger vil ikke give en bæredygtig struktur, vil give varige problemer på den ene eller anden måde, og de udfordringer der uværgeligt opstår i for­bind­else med lukning af en skole, håndteres bedst med nedlæggelse af Engstrandskolen.

Efter Kommunalbestyrelsens foreløbige beslutning vil der blive igangsat en høringsperiode frem til efter nytår, og når den er slut, vil vi i SF Hvidovre arbejde seriøst med at vurdere de indkomne høringssvar, så vi kan få sikkerhed for, at det er den rigtige beslutning der er taget, eller alter­na­tivt sørge for, at en bedre løsning bliver valgt.

Morten Høybye Frederiksen

Jeg er født i 1972, og har boet i Hvidovre siden 2005, hvor jeg flyttede hertil sammen med min hustru Katrine Høybye Frederiksen. Jeg har været aktiv i SF gennem snart 20 år, de sidste år også som formand for SF Hvidovre. Samtidig er jeg via SF udpeget som bl.a. domsmand ved Østre Landsret og til repræsentantskabet i Hvidovre Fjernvarme. Jeg interesserer mig specielt for miljø, it-politik og demokrati.

Udgivet i Folkeskoler
En kommentar til “Fremtidens skolestruktur
 1. Bent Roldgaard Bent Roldgaard siger:

  Kære Morten og resten af bestyrelsen/KB-Medlemmer

  Det er simpelthen så forstemmende at et visionært parti som SF er med til at stemme sådan noget igennem!
  Hvordan kan man som medlem af et parti der påstår at ville folkeskolen det godt, stemme for at stuve kommunens børn sammen på skoler med en lærekreds der i flere år har klaget over at pladsen er så trang at de er nød til at overtræde brandvedtægterne ?
  Hvordan kan man finde på at sende børn fra lyse og luftige lokaler over på en skole hvor lærene klager over at klasselokalerne og gangene er begrænsende for det pædagogiske arbejde, fordi de er for små?
  Er det at lave hvad man kalder en forsvarlig overflytning?

  Jeg mener at “rapport om Skolestruktur” er en skamplet på Hvidovre Kommunes forvaltning, ikke nok med at rapporten er uvedehæftig i sin omgang med tal, de løsningsforslag der er i rapporten er ikke gennemarbejdede og der er ikke engang lavet en minimal research på de forhold som man påtænker at byde Engstransskolens elev, hvis de evt. bliver flyttet.

  Er det hensyntagen til samfundets svageste?

  I min optik er svaret klart NEJ!

  MVH

  Bent Roldgaard

 2. Pia Kusk siger:

  Kære Bestyrelses- og kommunalbestyrelses medlemmer.

  Det er ærgeligt at SF i Hvidovre nu går ind for at lukke en skole. Jeg havde helt klart forestillet mig at netop SF ville være fremsynet på skoleområdet. Og ville være med til at bevare en af kommunens mest moderne skoler.
  Jeg har i går med interesse læst hvad Niels Ulsing har skrevet på lukEnSkole.dk i Juni dette år.
  Her er han varm fortaler for 11 skoler, og skriver enddag, at SF’s kanonvalg ved sidste kommunevalg, måske kunne hænge sammen med hans klare udmeldng om at bevare vores 11 skoler, og at han vil kæmpe for at styrke vores skolevæsen.

  Han skriver også at ” jeg skifter ikke holdning til voers skolevæsen, fordi et resjehold nedsat af regeringen, peger på a vi skal have store skoler”

  Derudover er han varm fortaler for at Sønderkær skolen skal bestå, og fremhæver alle de rigtig gode ting som findes på Sønderkær. Om Sønderkær skriver han også ” Hvorfor ødelægge en positiv udvikling, og nedlægge skolen, som ikke vil give en bestparelse der batter noget, når elevudgifterne følger med og der skal skaffes plads på andre skoler.

  Præcis det samme ord kunne man bruge om Engstrandskolen. Men det er måske lettere at lukke en skole som ikke er sin “egen”???

  Jeg ved godt at det ikke er et spareprojekt at lukke en skole lige nu. Men som Niels Ulsing selv skriver har Hvidovre 11 gode skoler, så hvorfor overhovede lukke en??? og argumentet med at mange skal flyttes rundt, hvis man laver om på distrikterne så alle skoler skal være 2 sporet, synes jeg ikke holder. Lige nu er der altså omkring 300 som skal flyttes, hvis Engstrand lukkes.

  Det kunne være rart at hører, hvad der skete for SF og Niels Ulsing hen over sommeren og efteråret, som i den grad fik Jer til at skifte mening på dette område.

  Med venlig hilsen
  Pia Kusk, en bekymret mor fra Engstrandskolen, samt en tidligere SF vælger.

 3. Kære Bent og Pia.

  I politik er det nødvendigt at prioritere – vi vil alle gerne have det hele, men det er bare ikke muligt, og slet ikke med den nuværende regering. I den konkrete situation betyder det, at hele Hvidovres samlede skolesystem, og dermed alle nuværende og kommende skolebørn, bliver prioriteret over Engstrandskolen og dens nuværende skolebørn.

  Baggrunden for den prioritering kan man så være uenig i, og det er naturligt at I som forældre til børn på Engstrandskolen vælger en anden prioritering. Jeg synes dog det er urimeligt, at beskylde politikere, der må tage en sådan beslutning, for ikke at vise hensyn eller ikke være fremsynede. Det er jo faktisk netop for at være fremsynede – og samtidig reagere på aktuelle behov – at vi har været nødt til at ændre holdning i forhold til antallet af skoler.

  Bent:
  I forhold til den fysiske overflytning, så er det klart at der er et allerede eksisterende behov for at gøre noget ved Dansborgskolen, men selv hvis nogle elever fra Engstrandskolen ikke skulle flyttes derover, forsvinder behovet jo ikke.

  Mht. rapportens kvalitet, så kunne den bestemt være bedre. Jeg vil dog vove den påstand, at en sådan rapport aldrig vil kunne blive god nok for forældre på en skole der ville blive udpeget til lukning.

  Pia:
  SF’s holdning er fastlagt af medlemmerne, som har tilknytning til vidt forskellige skoler – i det omfang man kan tale om tilknytning, og jeg synes ikke det er rimeligt at beklikke nogens motiver i den henseende. Du ville formentlig også – forståeligt nok – have nemmere ved at støtte en beslutning om at lukke en hvilken som helst anden skole end netop Engstrandskolen. Holdningen er fastlagt med udgangspunkt i saglige og faglige argumenter i forhold til en given situation, og når forudsætningerne ændrer sig, så kan – og bør – holdningen altså også ændre sig.

  Med hensyn til flytninger, så er jo netop for at undgå flytninger fremadrettet, og den administration og det besvær for forældre og børn der følger af det.

 4. Bent Roldgaard Bent Roldgaard siger:

  Kære Morten

  Det er rigtigt at de forhold på Dansborg ikke forsvinder selv om elever fra engstrand ikke skal flyttes derover, men forholdene bliver bestemt ikke bedre af at der kommer flere mennesker i små lokaler.
  Det gør det jo ikke bedre at kommunen ikke har gjort noget ved det i mere end 2 år….

  Nu kan jeg jo altid påstå at mine holdninger ikke er farvet af at mine børn går på Engstrandskolen – men alt andet lige vil jeg være meget ked af at de skal gå i skole i nogle lokaler som deres lærere betegner som værende af en sådan karakter at de ikke kan understøtte lærernes pædagogoiske arbejde.
  Jeg kan med de tegninger jeg har set af flere skoler, bl.a. Dansborg og de APV’er jeg har læst ikke se at lokalerne på nogen måde kan måle sig med de Lokaler mine børn færdes i nu.
  Der blev talt meget om statistik og brug af dette ved KB i dag og jeg vil vove den påstand at jeg med de usikkerheder der er i prognoserne og den vægt som en elev har på “de små skoler” (3-4 %)så kan 2-3 elever ændre så meget på skoledistrikt strukturen at jeg kan lave andre scenarier som ikke inkludere lukning af Engstrand, der ser mindst ligeså stabile ud i fremtiden. Det vil også være muligt at lave distrikter som ikke nødvendiggør så store udgifter til sikring af skolevejen.
  Hvad vil i stemme hvis jeg kan lave en prognose,som ikke er signifikant dårligere end den model forvaltningen har lavet, men ikke inkludere en Lukning af Engstrandskolen?

  Men nu afventer jeg forvaltningens svar på min anmodning om aktindsigt.

  Det kan godt være at du mener at SF-hvidovres beslutning er fremsynet, men jeg kan ikke se at det er fremsynet at man fjerner det mest moderne man har fra skolesystemet, for at man om nogle år kan bruger mange millioner på at få lavet de eksisterende skoler tidsvarende i indretning og tekniske installationer.

  Jeg tør slet ikke tænke på hvad det kommer til at koste at få bragt de ældste etage og centralskoler op på et niveau der lever op til noget der er i nærheden af nutidig standard, m.h.t. indeklima, fysisk læringsmiljø og CO2 aftryk.
  Men jeg er helt sikker på at man på ingen måde kan nå at lave noget på Dansborg, som kan leve op til en kvalitet der bare ligner noget tidsvarende, på de 5 måneder der reelt er næste sommer. Her tænker jeg specielt på de krav til indeklima der bliver stillet i BR10, som gælder fra 30/12 2010…..

  MVH

  Bent Roldgaard

 5. Bent Roldgaard Bent Roldgaard siger:

  Det er fint du ikke kommentere på min anden kommentar – den har bedst af at stå uimodsagt 😉
  MVh
  Bent

 6. Hvis du kan fremskaffe et grundlag, som vi kan tage med til forvaltningen, som så kan regne på det, og dermed verificere det, vil det være helt fint. Et partsindlæg kan dog ikke gøre det alene…

  Mht. den anden kommentar (på Facebook), tænker jeg at min mening om den fremgår tydeligt – jeg vil kun en saglig debat.

 7. Bent Roldgaard Bent Roldgaard siger:

  Det var en joke – min kommentar behøver du ikke kommentere.(den er nok et resultat af at jeg ikke forstår hvordan man kan lægge så megen vægt på et resultat der bygger på prognoser, der beviseligt er unøjagtige)
  Jeg regner med at forvaltningen selv kan gøre rede for usikkerhederne i deres arbejde og vise at deres resultater bygger på nogle solide antagelser.
  Hvis dette ikke er tilfældet, mener jeg ikke at man kan tillægge deres resultater så megen vægt som I gør.

  Men jeg glæder mig da, til at høre fra forvaltningen.

  MVH
  Bent Roldgaard

 8. Ja, meget vand er jo løbet i Harrestrup å siden denne debat sidst var aktiv. Status – Engstrand kom op på land igen, og en meget lang og fortrinsvis kvalificeret debat førte til plan B – lukning af Sønderkær og Enghøj.
  Først vil jeg gerne sige tak til Niels Ulsing for indlægget i salen den 27.
  Jeg vil koncentrere mig om Enghøj, ikke fordi jeg ikke vil slå et slag også for Sønderkær, men fordi det simpelthen er to forskellige skoler, to forskellige kvaliteter og to forskellige behov.
  De to sidste skoler man havde med på den originale hitliste er nu i spil. Fællesnævneren er, at det parti der længst var konsekvent imod skolelukninger stadig er drivende kraft eller lydigt påhææng, alt efter hvilken side man ser det fra. Milton sagde sidste år at man havde lov at blive klogere. Nu er nogle åbenbart blevet dobbelt så kloge, uden det dog skinner specielt igennem løsningsforslaget. “Besparelserne” medfører igen om- og nybygninger på de modtagende skoler. Men omfanget kendes ikke af nogen. Skal vi igen op på udgifter på 15-25 mill. som lukningen af Engstrand ville medføre ?
  Ingen kender svaret. Mystisk i betragtning af det har været et argument at skolerne nærmest svømmede i tom-kapasitet. Samtidig aner man intet om hvordan virkningerne vil være i Stationsbyen. Men DF mener jo det vil være en fantastisk integration at borgerne fra Stationsbyen tvinges ud i Hvidovre og Børnene
  tvinges ud til de børn og forældre der allerede har fravalgt dem en gang. . Gad vist om byens socialdemokrater i neo-liberalistisk forklædning også mener dette ?

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
 • Ny kandidat hos SF
  Hvidovre Avis 10. februar 2021
  Kristine Amalie Rostgård har hen over efteråret og vinteren gjort sig bemærket som lokal tovholder for #HvorErDerEnVoksen. Her har hun kæmpet for, at der kommer fokus på normeringerne i Hvidovres daginstitutioner, og at et mere virkelighedstro billede kommer til syne.
 • I det kolde gys for en god sag
  Hvidovre Avis 10. februar 2021
  I lørdags hoppede SF’s lokale folketingskandidat Rasmus Henriksen og borgmesterkandidat Anders Wolf Andresen i det iskolde vand i Hvidovre Havn. Nogle dage i forvejen havde de oprettet en indsamling til Danmarks Indsamlingen, hvor de lovede at tage en svømmetur i det kolde vand, hvis beløbet blev nået. Da målet på 2.500 kr. allerede var nået i fredags, så blev løftet indfriet med højt humør i frostgrader og isfyldt farvand lørdag eftermiddag.