SF´s Nyvalgte Folketingskandidat på kommunalpolitisk praktikbesøg i Hvidovre.

 

 

 

SF´s Pernille Frahm, der er Hvidovrekredsens nye Folketingskandidat er på praktikbesøg i Hvidovre. SF Hvidovres kommunalbestyrelsesmedlemmer vil gerne gøre et arbejde for at deres Folketingskandidat får et godt kendskab, viden og indsigt i, hvordan Hvidovres kommunalpolitiske landskab ser ud og fungerer. Pernille Frahm startede i forrige uge med at overvære Kommunalbestyrelsesmødet fra tilskuerlogen og mandag d.1.11.10 var hun på besøg i Aktivitetscenteret i den hyggelige Hvidovregade sammen med SF´s kommunalpolitiker Nina Thøgersen.

Her fik folketingspolitikeren et indblik i de aktive pensionister og førtidspensionisters mange aktiviteter i dette pragtfulde center, der ledes af en meget engageret kvinde med navnet Liff Falhof.

Det var en god start på en rundtur, der fortsatte sammen med SF´s kommunalpolitiker Katrine Høybye Frederiksen, der introducerede Pernille Frahm til beskæftigelsesprojektet Multicaféen, hvor projektledere deltog og fortalte om Hvidovres beskæftigelsesområde.

Turen gik videre til “Ungeindsatsen” på Hvidovrevej 510, så Pernille kom omkring både ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet den dag.

 

 

 
 

 

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Folketinget, Kommunalbestyrelsen, Kommuner, Pressemeddelelser, SF

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*