Søg dog samarbejdet

Frank Løber (FL) fra liste H efterlyste i sidste uge et svar på hvorfor en A- eller SF flertalsledelse i Hvidovre ikke kan inddrage mindretallets synspunkter og dermed indgå bæredygtige kompromiser?
Spørgsmålet blev efterfulgt af Frank Løbers opfattelse af hvordan samspillet mellem forvaltningen og politikerne skal foregå.
Jeg kan kun bakke op om Frank Løbers opfattelse, af hvordan samspillet mellem forvaltningen og politikerne skal foregå. Jeg vil mene at mine partifæller også bakker op om ønsket om høj kvalitet i forvaltningens arbejde, således at diverse sager bliver bedst muligt belyst og man dermed kan tage holdbare beslutninger på et oplyst grundlag.
Læserbrevet fortsættes med Frank Løbers opfattelse af det lokalpolitiske landskab pt., og specielt to sager trækkes frem.
Salget af Dybenskærgrunden og de måske fremtidige skolenedlæggelser.
Inden jeg kommenterer på Frank Løbers opfattelse, vil jeg informere lidt om hvor jeg kommer fra og mit syn på verden. Jeg flyttede til Hvidovre i 2005, da Socialdemokraterne sad tungt på magten. Ved valget i 2009 kunne jeg stemme og satte mig ind i lokalpolitik. Samtidig var jeg suppleant i skolebestyrelsen på Engstrandskolen. I løbet af sommeren 2010 skete der en masse på skoleområdet og jeg var blevet medlem af skolebestyrelsen.
Forslaget om nedlæggelse af Engstrandskolen, var for mig helt uforståeligt og stemte ikke overens med det billede jeg havde af det parti jeg havde stemt på. Derfor blev jeg selv aktiv i partiet.
Jeg har læst Historie på RUC og har brugt megen tid på at læse gamle arkivalier på Rigsarkivet, og har lært, at når man læser/tolker kildemateriale, skal man huske på hvem der har skrevet dem, da det beskrevne afhænger af øjnene der ser!
Hvad angår FL¿s opfattelse af sagen om salget af Dybenskærgrunden, kan jeg blot sige at jeg har hørt flere udgaver af forløbet som lægger vægt på nogle andre detaljer end dem der fremdrages i læserbrevet.
Hvad angår skolenedlæggelserne, er mit billede af forløbet noget anderledes end FL¿s.
Ifølge læserbrevet har SF udtrykt vilje til at nedlægge en skole, gennem formanden for Skoleudvalget Niels Ulsing, men partiet valgte at springe fra da der var flertal for to skoler og den ene skole var en skole hvor ¿SF normalt høster mange stemmer¿.
Hvilken skole det så er, det ved jeg ikke, da SF har fået omtrent de samme stemmeantal på Holmegård (474), Sønderkær (486), Avedøre Bibliotek (494) og Frihedens Idrætscenter (464). Ifølge Frank Løber blev ¿SF taget på sengen, da en skole pludselig blot var en skole¿ og vendte på en tallerken og var nu imod skolelukninger.
Den ovennævnte opfattelse af sagen, er i min optik en meget fordrejet udgave af sagsforløbet.
SF gik til forhandlingerne om en evt. skolenedlæggelse med det formål at opnå det bedste resultat for Hvidovres skolevæsen og viljen til at lukke højest en skole.
SF arbejder for at folkeskolen i Hvidovre favner bredt og at alle elever får så gode rammer for deres skolegang, som det er muligt under de givne omstændigheder, vi havde derfor fundet frem til at vi evt. ville være med til at lukke en mellemstor skole.
Når der opstår et flertal for at lukke to ¿små¿ skoler, er det klart at SF¿s politikere trækker sig, da det ikke er partiets standpunkt at lukke to små skoler, som kommunen, oven i købet, har gjort en stor indsats for at styrke og profilere gennem de seneste år.
Jeg kan kun være enig med Frank Løber i at der er mangler i det materiale som Forvaltningen har fremstillet under skolestrukturprocessen og som skulle danne baggrund for en beslutning om ændringer i skolestrukturen. Om disse mangler skyldes forkerte spørgsmål til forvaltningen eller direkte manipulation fra den politiske ledelse, politiseren fra forvaltningens side eller blot mangel på rettidig omhu og for stort arbejdspres, skal jeg ikke udtale mig om.
Nu kommer vi så til kernen i mit brev til Frank Løber og resten af Liste H.
I min verden fremmer det ikke det ¿Lokalpolitiske Klima¿ at man på den ene side ønsker det bedre men samtidig gennem flere læserbreve fremstiller klimaet som dårligt og fremstiller meget ensidige beskrivelser af sagsforløb, som stiller politiske kolleger i et dårligt lys.
I det lokalpolitiske landskab og specielt i skolestrukturdebatten kan jeg se, at der er flere punkter som SF og Liste H er enige i, og med den politiske mandatfordeling i Kommunalbestyrelsen vil kommunen være bedre tjent med at alle dropper den polemiske debat i Hvidovre Avis og i stedet søger samarbejdet og udviser imødekommenhed.

Bent Bjørn Roldgaard

Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen for første gang og vil meget gerne være med til at gøre Hvidovre til en endnu bedre kommune. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi sikrer lige uddannelsesmuligheder for alle børn og unge i kommunen, samt et godt og værdigt liv for alle borgere, uanset baggrund. Jeg er meget engageret og aktiv i debatten om uddannelse af vores børn og unge. Det er altafgørende, at vi har tilbud, der passer til alle børn og unge, således at de kan vokse op og blive gode og aktive samfundsborgere. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at vi viser vores børn at deres uddannelse betyder noget for os, dette kan blandt andet gøre ved, at vi sørger for at deres arbejdsmiljø på skolerne er i orden og lærer dem at værdsætte de ting de har. Det ligger mig meget på sinde, at vi passer på vores miljø og viser vores børn og omverdenen, at det kan lade sig gøre, at nedbringe sit forbrug og energiforbrug. Derfor går jeg meget op i, at vi omlægger til vedvarende energi, mindsker spild og øger genbrug. Derfor er det vigtigt at have nogle gode energirenoverede kommunale bygninger, som er behagelige for beboere og brugere. C.V.: Jeg er 44 år, gift med Stine Roldgaard og sammen har vi 5 børn, jeg arbejder som underviser på Akademisk Studenterkursus, hvor jeg underviser i Biologi og Kemi. Jeg har tidligere arbejdet med mikrobiologisk fødevaresikkerhed og mikrobiologisk forskning. Uddannelse: Mat. Samfundsfaglig student (1987) Cand. Scient i Molekylærbiologi og Historie (Roskilde Universitet 1999) Ph. D. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (2004)

Udgivet i Demokrati, Kommunalbestyrelsen, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Ulsing-prisen uddelt for første gang
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
  • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.