Hvor blev visionerne af?

SF arbejder for at folkeskolen i Hvidovre favner bredt og at alle elever får så gode rammer for deres skolegang, som det er muligt under de givne omstændigheder. SF arbejder for at alle børn og lærere har et godt arbejdsmiljø og gode fysiske rammer for deres skolegang.

Vi vil gerne slå fast at SF ikke på nogen måde støtter lukning af Enghøjskolen og Sønderkærskolen. Socialdemokraterne begår her, sammen med de borgerlige, en dyr og alvorlig fejl, der vil koste mindst 42 mio. kr. SF har i forhandlingerne omkring skolestrukturen kunnet acceptere lukningen af max én af de mellemstore skoler, blandt andet fordi disse skoler er meget nedslidte og utidssvarende, både mht. indretning og tekniske installationer. Og vi mener at valget af Enghøj og Sønderkær er helt forfejlet.

 SF stiller sig skeptisk overfor at Socialdemokraterne sammen med de borgerlige vil bruge 42 mio. kr. på at nedlægge to skoler uden at have nogen plan for en tiltrængt renovering af vores skoler. Havde man i stedet taget sig tid til at skaffe sig et ordentligt overblik over skolebygningernes tilstand, så kunne de penge være anvendt langt bedre til renovering af skolerne.

Da kommunen har en stram økonomi ligger det SF meget på sinde at bevare de bedste skolebygninger i skolevæsenet og samtidig forsøge at opgradere de gamle og nedslidte skoler. Når de gamle skoler skal renoveres er det vigtigt at det gøres på en hensigtsmæssig måde. Først skal forvaltningen skaffe et præcist overblik over de akutte og kommende renoveringsbehov tillige med et overblik over indeklimaforhold, størrelsen på klasseværelserne, osv.
Med dette overblik er det muligt at lave en plan/vision for Hvidovres skolevæsen, hvori de fysiske rammer og den/de pædagogiske linier kombineres. Renoveringen skal udføres således at evt. ændringer af den indvendige indretning indtænkes samtidig – f.eks. sammenlægning af små klasselokaler og indretning af steder til gruppearbejde mv..

SF ønsker et mangfoldigt skolevæsen med godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, plads til forskellige læringsstile og med fokus på faglighed og sociale kompetencer, således at eleverne bliver godt rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse og blive gode samfundsborgere. Inklusion er en vigtig del af de pædagogiske målsætninger for Hvidovres skolevæsen og dette stiller krav til de fysiske rammer, idet der skal være mulighed for holddeling og differentieret undervisning. Indretningen på en del af de ældre skoler besværliggør dette pædagogiske arbejde, derfor er ændringer af skolernes indretning påkrævet for at moderne undervisning kan gennemføres.

SF vil desuden arbejde for at alle kommunale bygninger bliver så energivenlige og miljøneutrale som muligt, dvs. at man tilstræber at energiforbruget minimeres, samtidig med at energiforsyningen primært kommer fra decentrale vedvarende energianlæg på bygningerne som f.eks solenergi. Dette gælder også folkeskolen, og SF ser det som en oplagt mulighed for at involvere eleverne i at passe på vores miljø og kommunens el og varmeudgifter.

SF ser derfor Socialdemokraterne og de borgerliges lukning af Enghøj og Sønderkær som en visionsløs, fejlagtig beslutning, der dræner kommunekassen uden at der er planer for hvordan skolevæsenet gøres indholdsmæssigt bedre og kvaliteten af undervisningen og bygningerne hæves.

Bragt i Hvidovre Avis den 21. februar 2012.

Bent Bjørn Roldgaard

Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen for første gang og vil meget gerne være med til at gøre Hvidovre til en endnu bedre kommune. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi sikrer lige uddannelsesmuligheder for alle børn og unge i kommunen, samt et godt og værdigt liv for alle borgere, uanset baggrund. Jeg er meget engageret og aktiv i debatten om uddannelse af vores børn og unge. Det er altafgørende, at vi har tilbud, der passer til alle børn og unge, således at de kan vokse op og blive gode og aktive samfundsborgere. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at vi viser vores børn at deres uddannelse betyder noget for os, dette kan blandt andet gøre ved, at vi sørger for at deres arbejdsmiljø på skolerne er i orden og lærer dem at værdsætte de ting de har. Det ligger mig meget på sinde, at vi passer på vores miljø og viser vores børn og omverdenen, at det kan lade sig gøre, at nedbringe sit forbrug og energiforbrug. Derfor går jeg meget op i, at vi omlægger til vedvarende energi, mindsker spild og øger genbrug. Derfor er det vigtigt at have nogle gode energirenoverede kommunale bygninger, som er behagelige for beboere og brugere. C.V.: Jeg er 44 år, gift med Stine Roldgaard og sammen har vi 5 børn, jeg arbejder som underviser på Akademisk Studenterkursus, hvor jeg underviser i Biologi og Kemi. Jeg har tidligere arbejdet med mikrobiologisk fødevaresikkerhed og mikrobiologisk forskning. Uddannelse: Mat. Samfundsfaglig student (1987) Cand. Scient i Molekylærbiologi og Historie (Roskilde Universitet 1999) Ph. D. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (2004)

Udgivet i Børn & unge, Folkeskole, Folkeskoler, Læserbreve, Skoler

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Ulsing-prisen uddelt for første gang
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
  • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.