Skolestruktur…

Debatten om Hvidovres skolestruktur har efterhånden været i gang ganske længe og vi er i kommunalbestyrelsen i gang med proces nummer to, i forsøget på at forbedre skolestrukturen således at alle vores skoler bliver bæredygtige. Desværre har et flertal (A+C+V+O) nu besluttet at lukke Enghøjskolen og Sønderkærskolen. Det er vi i SF meget uenige i, bl.a fordi Enghøj har været en vigtig del af den positive udvikling i Stationsbyen og desuden har nogle af kommunens bedste skolelokaler og fordi Sønderkær er på vej til at blive en rigtig spændende musisk-kreativ profilskole.

Vi har i SF Hvidovre ikke lyst til at lukke nogen skoler overhovedet, men har under skolestrukturprocessen set os nødsaget til alligevel at arbejde hen imod en beslutning om måske at lukke én skole, idet det, ud fra de udarbejdede rapporter, ikke så ud til at vi ellers kunne skabe en bæredygtig skolestruktur i Hvidovre. Vores holdning var at det kunne være én af de mellemstore skoler der skulle lukkes. Bag ved den tilkendegivelse lå at vi vægtede kriterier som bl.a. logiske og trafiksikre skoledistrikter, bygningernes tilstand (dvs. indeklima, om lokalerne er tidsvarende, osv.) samt at hver enkelt skole skulle være mindst to-sporet for at sikre bæredygtigheden.

På trods af skolestrukturprocessen, med de omfattende rapporter og et stort analysearbejde, må jeg konstatere at jeg tvivler meget på, at det er en god idé at lukke én af vores skoler. I hvert fald vil den model, som et flertal nu har stemt for, koste mange penge, – og resultatet vil – efter min mening – ikke blive en bedre skolestruktur, tværtimod.

Jeg ville ønske at vi i stedet kunne bruge penge på at gøre alle skolernes lokaler gode og tidsvarende, både mht indeklima, energiforbrug, miljø/klima, muligheder for differentieret undervisning og i det hele taget for at alle børn og lærere får plads nok til at udfolde sig på. Dette vil kræve omfattende investeringer og renoveringer/ombygninger over en meget lang periode, samtidig med at det formentlig vil kræve at vi i hvert fald bevarer de skole-m2 vi har nu, hvis eleverne skal kunne nyde godt af et m2-antal/elev der lever op til 2011-standard… Desværre har vi ikke umiddelbart pengene til dette, men spørgsmålet er, hvis man kan prioritere omkring 40 mio nu til ombygninger grundet skolelukninger, om man så ikke kunne vælge i stedet at prioritere et stort beløb hvert år til renovering og ombygning af skolerne over de næste mange år? (Man kunne også overveje ESCO-løsninger eller Offentlige-Private-Partnerskaber for at skaffe midlerne). Samtidig skulle distrikterne selvfølgelig ændres, således at alle skoler ville blive mindst to-sporede. Distrikterne skulle planlægges over tid, således at nogle af de store lidt ældre skoler måske fremover skulle have færre elever, men til gengæld større lokaler ved sammenlægninger af klasselokaler o.lign. Og hermed ville man skulle flytte nogle af deres elever over på andre skoler, således at alle skoler ville blive bæredygtige ift elev-antal.

SF vil kæmpe til det sidste (den endelige beslutning skal bekræftes af flertallet tirsdag den 28. februar) for at få ændret flertallets holdning og truffet en bedre beslutning. Vi foreslår at forvaltningen skal udarbejde et præcist overblik over renoveringsbehov samt et overblik over indeklimaforhold, energiforbrug, størrelsen på klasseværelser, osv. Med dette i hånden kan vi så lave en ambitiøs og langsigtet plan for Hvidovres skoler, for at få de fysiske rammer til at matche moderne undervisningsmetoder og for således at kunne give et ordentligt arbejdsmiljø til vores børn.

Katrine Høybye Frederiksen

Jeg er 45 år gammel, gift med Morten Høybye Frederiksen og mor til Ester på 10 og Albert på 6 år. Vi flyttede til Hvidovre i 2005. Jeg er oprindeligt uddannet cand.ling.merc i fransk og arbejder i dag i et Jobcenter. Jeg har været aktiv i SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe siden 2006 og var valgt ind i Hvidovres kommunalbestyrelse fra 2010-2013. Mine mærkesager er børn&unge, miljø&bæredygtighed samt integration.

Udgivet i Børn og unge, Folkeskole, Klima, Miljø

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*