Farvel til Enghøj og Sønderkær

Det var med vemod og stor bekymring at SF Hvidovre måtte være vidne til, at et lille flertal stemte for den endelige lukning af Enghøjskolen og Sønderkærskolen på kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2012. Vi håbede og arbejdede til det sidste for at få flertallet til at ændre mening, men det lykkedes desværre ikke. Det betyder nu at Hvidovre mister Sønderkær, som ellers var rigtig godt på vej til at blive en spændende profilskole, og Enghøj som gør et fantastisk stykke arbejde med at løfte eleverne og samle stationsbyen, – og dette i nogle af kommunens nyeste og mest moderne skolebygninger. Det betyder desuden at kommunen skal bruge 42 millioner på at bygge om og til, for at andre skoler kan huse eleverne og det betyder ændrede skoledistrikter, som der fortsat hersker tvivl om bæredygtigheden af…

SF har under hele skolestrukturdebatten forsøgt at være konstruktive og lyttende, mens vi forfulgte målet om en bæredygtig skolestruktur i Hvidovre. Vi gik fra igennem mange mange år at have været uomtvisteligt imod skolelukninger, til faktisk at overveje lukningen af én af vores skoler, idet den første skolestrukturrapport syntes at udelukke at vi kunne opnå en bæredygtig skolestruktur med 11 skoler.
Vi var på vej mod en lukning af Engstrand, men der blev flertallet heldigvis klogere, så vi ombestemte os efter de mange høringssvar, som bl.a. viste de tvivlsomme forhold der var i sigte for børnene på modtagerskolerne. I anden omgang overvejede vi igen lukning af én skole og diskuterede dette med de andre partier. Vi havde den holdning at det kunne være én af de mellemstore skoler. Men da et flertal pludselig lagde sig fast på hele to skoler og det netop var Enghøj og Sønderkær, da kunne vi ikke være med i forhandlingerne længere. Det ville vi simpelthen ikke være med til! Vi har under hele processen forholdt os tvivlende til om det nu også vil være en god idé at lukke en skole, men vi er ikke i tvivl om at det ikke er en god idé at lukke disse to skoler.

I SF vil vi derimod gerne arbejde for at forbedre rammerne for vores skolebørn og vi synes egentlig ikke at der er for mange kvadratmeter skole i Hvidovre, hvis vi skal sigte mod moderne skoler med tidssvarende forhold. Dette kom til udtryk i det ændringsforslag, som vi fremsatte den 28. februar, men som kun Liste T og vi selv stemte for – desværre. Ændringsforslaget lød som følger:

SF foreslår – i stedet for lukning af Enghøjskolen og Sønderkærskolen – at kommunalbestyrelsen beslutter følgende:
For at gøre alle skolernes lokaler gode og tidsvarende, både mht. indeklima, energiforbrug, miljø/klima, muligheder for differentieret undervisning og i det hele taget for at alle børn og lærere får plads nok til at udfolde sig på, er det nødvendigt at der foretages omfattende investeringer i renoveringer og ombygninger over en meget lang periode. Derfor skal der udarbejdes en ambitiøs og langsigtet plan for Hvidovres skoler, for at få de fysiske rammer til at matche moderne undervisningsmetoder og for at kunne give et ordentligt arbejdsmiljø til vores børn.
Når formodede omkostninger og opgaveprioritering er fastlagt skal vi løbende finde midlerne til at iværksætte planen og dette gøres ved på den ene side at afsætte meget store beløb hvert år på budgettet, dels skal muligheden for ESCO og OPP-løsninger vurderes.
Samtidig med denne gennemgående renovering og ombygning af Hvidovres folkeskoler skal skoledistrikterne ændres, således at alle skoler bliver mindst to-sporede. Distrikterne skal planlægges og tilpasses over tid, således at nogle af de store lidt ældre skoler fremover (efter ombygning) får færre elever, men til gengæld større lokaler ved sammenlægning af klasselokaler o.lign. Således vil alle skoler på sigt blive bæredygtige ift. elev-antal.

Vi vil naturligvis fortsat, så vidt muligt, arbejde hen imod ovenstående, ligesom vi – nu hvor beslutningen om lukningen af de to skoler er taget – vil arbejde for at forholdene for vores skoleelever og lærere bliver så gode som overhovedet muligt under de givne omstændigheder.

SFs kommunalbestyrelsesmedlemmer
Niels Ulsing
Nina Thøgersen
Anders Wolf Andresen
Katrine Høybye Frederiksen

Udgivet i Børn & unge, Folkeskole, Folkeskoler
En kommentar til “Farvel til Enghøj og Sønderkær
1 Pings/Trackbacks for "Farvel til Enghøj og Sønderkær"
  1. […] holdning, men det lykkedes ikke. For mere om dette se bl.a. diverse indlæg på sfhvidovre.dk: Farvel til Enghøj og Sønderkær,  Hvor blev visionerne af? og Et flertal er på vej til at lukke to forkerte skoler samt mit eget […]

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*