Hvidovre skal have et energi- og miljøcenter!

I SF er vi rigtig glade for, at flere forskellige aktører i kommunen nu kommer på banen omkring energirenoveringer og miljøtiltag for private boliger. Senest Sammenslutningen af Grundejere i Hvidovre – SGH – som holdt et energimøde for parcelhusejere om vedvarende energikilder, Avedøre Fjernvarmes spændende forslag om et center for renovering af bygninger og boliger, samarbejdet mellem fjernvarmen og Gaiar Solar om solenergi og fjernvarme til husejere og endelig kommunen som også netop har holdt kursus for håndværkere i energiforbedringer.


Dette er altsammen gode initiativer, som tydeligt viser, at tiden er moden til at vi i Hvidovre samler trådene og sætter en facilitet op, der kan sætte turbo på de private energirenoveringer i Hvidovre. Efter at vi i SF har skubbet gang i et større ESCO-projekt med energirenovering af en del af kommunens bygninger vil vi også rigtig gerne skubbe mere gang i energirenoveringer af de private boliger og bygninger i Hvidovre.


Vi er sikre på, at mange private husejere og almene boligforeninger er blevet opmærksomme på både de miljømæssige og økonomiske fordele ved vedvarende, grønne energikilder som solenergi og jordvarme. Vi kunne godt tænke os, at det bliver sådan at f.eks. en parcelhusejer i Hvidovre, der gerne vil gøre noget ved energiregnskabet for sit hus kan gå hen i energi-og miljøcentret og få rådgivning om hvilke muligheder der er, hvilke løsninger, der passer til huset, hvem kan levere dem og hvordan det konkret kan finansieres. Der skal altså være let adgang til gratis rådgivning og man skal kunne få demonstreret hvordan løsningerne ser ud i praksis.


Vi har ikke en færdig model til, hvordan dette præcist skal gøres. Forskellige modeller er kendt fra udlandet og andre danske kommuner som eksempelvis ESCO light-modellen fra Middelfart. Vi synes kommunen i dialog og samarbejde med de relevante partnere og interessenter i Hvidovre skal skabe den model, der passer bedst til Hvidovre.


I SF har vi nemlig længe ønsket at Hvidovre skulle have et sted, som man kunne kalde et energi- og miljøcenter, hvor man f.eks. kunne finde følgende: Information og inspiration omkring miljø og klima i forhold til hvad den enkelte borger kan gøre, rådgivning og vejledning i forhold til konkrete forespørgsler fra borgerne, heriblandt boligejerne, rådgivning af virksomheder, institutioner og foreninger i forhold til hvordan de kan blive mere bæredygtige, konkrete eksempler og gerne med selve stedet fungerende som ét samlet pilotprojekt, som viser de forskellige muligheder for f.eks. vedvarende energi, vandopsamling, energirenoveringer osv., mulighed for undervisning og skoleprojekter, udstillingssted for lokale virksomheder som arbejder med miljø- og klimarigtige tiltag og én, gerne flere medarbejdere, som også laver udadrettede kampagner mv.


Problemet er naturligvis at det koster mange penge, at lave sådan et sted, men hvis vi kunne etablere det i fællesskab mellem kommunen, lokale virksomheder samt foreninger mv, så kunne det måske være realistisk. Vi mener det ville være værd at investere i og at det ville gavne både klima, borgere, virksomheder og kommunen samlet set. Vi vil kontakte forskellige interessenter for at diskutere idéen mere indgående og vi vil meget gerne høre fra alle interesserede, som har idéer og forslag eller som gerne vil være med i konkretiseringen af sådan et energi- og miljøcenter i Hvidovre.

Med venlig hilsen,


Anders Wolf Andresen og Katrine Høybye Frederiksen, Kommunalbestyrelsen for SF

Bragt i Hvidovre Avis den 3. juli 2012: http://hvidovre.lokalavisen.dk/hvidovre-skal-have-et-energi–og-miljoecenter-/20120703/laeserbreve/707039387/1674

Katrine Høybye Frederiksen

Jeg er 45 år gammel, gift med Morten Høybye Frederiksen og mor til Ester på 10 og Albert på 6 år. Vi flyttede til Hvidovre i 2005. Jeg er oprindeligt uddannet cand.ling.merc i fransk og arbejder i dag i et Jobcenter. Jeg har været aktiv i SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe siden 2006 og var valgt ind i Hvidovres kommunalbestyrelse fra 2010-2013. Mine mærkesager er børn&unge, miljø&bæredygtighed samt integration.

Udgivet i Klima, Miljø

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*