2. behandling af budget 2013.

Ved 1. behandlingen sagde jeg, at der var forslag, som SF ikke var begejstret for. Vi har efterfølgende fået fjernet nogle af dem. Der er dog stadigvæk forslag, som SF gerne var foruden, men det er til at leve med, når vi nu har et budget, som er i samlet balance, og med en solid kassebeholdning i alle 4 år. Dertil kommer, at der er rigtig meget SF politik i aftalen.

Vi har længe kæmpet for at komme igennem med et ESCO projekt, så vi kan få gang i bygnings- og energirenoveringer.


På skoleområdet er der nu kommet gang i det længe ventede kvalitetsløft, og et stort IT løft.


Pengene til kvalitetsløft, er godt nok ikke fundet på en måde, som SF ville have gjort, men vi havde under alle omstændigheder skaffet dem.


Der sættes fokus på ungdomsarbejdsløshed, og en særlig indsats for at hjælpe ledige, der mister dagpengeretten.


Det har været meget vigtigt for SF, at få skrevet ind i aftalen, at der skal ske etablering af et nyt Quark center, og der peges på arealet bag Filmbyen ud mod den Grønne Kile. Der skal findes en acceptabel løsning i tide.


Vi er glade for, at der endelig afsættes penge til 2 nye kunststofgræsbaner.


Vi er med på at fjerne brugerbetalingen i Aktivitetscentret, og så nærmer vi os omsider en acceptabel løsning på genoptræningsområdet.


Der er i aftalen anvisninger på, hvordan vi sikrer, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.


Vi er også med på at styrke indsatsen for at markedsføre kommunen overfor erhvervslivet, og styrke relationerne mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. To undersøgelser viser, at Hvidovre ikke ligger så godt på ranglisten over erhvervsvenlige kommuner. Der kan siges meget om hvordan man når frem til det resultat, og det kan være svært at forstå, når jeg tænker på det gode samarbejde vi har, i Erhvervskontaktudvalget, med fremtrædende repræsentanter for erhvervslivet, som føler sig godt behandlet af kommunen. Der er imidlertid altid plads til forbedringer, og det skal vi naturligvis arbejde på.


SF har arbejdet hårdt på at få etableret vores lille strand i Hvidovre Strandpark, og nu får vi en permanent badebro til glæde for mange af kommunens borgere.

Alt i alt er det således en rigtig god budgetaftale trods nogle rammebesparelser på administrationen, og effektiviseringer, der kan føre til personalereduktioner, men ikke nødvendigvis behøver at gøre det.

Der har været ført seriøse forhandlinger med alle partier og lister, men der har været fremført krav, som ligger for langt væk fra A, F og T’s politik, hvilket jeg vil tydeliggøre ved at henvise til et par af C, V, O og H’s forslag.


C’s forslag 17 om udlicitering af Vej og Park, men først og fremmest forslag 92 om at spare 20 – 30 – 40 – 50 millioner på det administrative personale gør det umuligt at nå til enighed.


Det samme gør sig gældende med Venstres forslag 91om at spare næsten 23 millioner hvert år på administrationsudgifterne.


Desuden har vi så forslag 104, 105 og 106 fra C, V og H, der handler om skattelettelser.


Tiden er endnu ikke inde til skattenedsættelser uanset tilskyndelsestilskud fra regeringen.


Så længe, at skattelettelserne skal modsvares af besparelser på adskillige millioner, er det ikke acceptabelt. Når vi når dertil, at vi kan sætte skatten ned uden at forringe vores serviceniveau, og har penge til at sætte nyt i gang, er SF villig til at se på muligheden.


Med dette budget er vi på vej, men det er ikke endnu.


Så er der O’s forslag 79, 80 og 86 om at rulle vores gode beslutning om madordning i vores daginstitutioner tilbage, indførsel af SFO i stedet for fritidshjem, og lukning af Belægningen. 3 forslag, der gør det umuligt at nå til enighed om et fælles budget.

Nu hvor jeg har nævnt de mest negative forslag, vil jeg godt sige, at der også er forslag, som SF ville kunne støtte, hvis vi ikke var med i et forlig.


Det er f.eks. H’s forslag 73 og 75 om sponsorpulje og en ekstra idrætstime, O’s forslag 81, 93 og 98 om ændrede åbningstider i en daginstitution til forældre med skæve arbejdstider, Open Source software, og indkøb af elcykler.


Det er forslag, som vi måske kan se på hen af vejen, da vi jo nu har sikret en stabil økonomi.

Som jeg sagde tidligere, er der tale om et rigtig godt budget, som vi i SF er glade for at være en del af, og jeg har med tilfredshed læst, HovedMED’s udtalelse, hvor de skriver, at det er deres generelle indtryk, at der er tale om en budgetaftale som – ikke mindst set i forhold til situationen i øvrige kommuner – afspejler et budget for 2013, som er acceptabelt.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Budget, Kommunalbestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.
  • Hvorfor undlod hun at stemme?
    Hvidovre Avis 12. maj 2021
    SF havde et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april. Forslaget handlede om, at Hvidovre Kommune sikrer, "at borgerne ikke modtager indgribende afgørelser fra kommunen med digital post i weekends og helligdage eller umiddelbart op til disse". Alt i alt et forslag der fortjener at blive vedtaget i en ny og mere tidssvarende version.