Langt fra “rosenrød” it-situation

Det er snart ved at være to måneder siden, at skolerne startede efter sommerferien. På Engstrandskolen bød vi eleverne, fra de tre udskolingsklasser på Enghøj, og deres lærer velkommen.
Dette har overordnet været en meget positiv oplevelse, vi oplever at elever og lærere fra de to skoler er ved at finde sig godt tilrette efter, at de har deltaget i forskellige sammenfletningsaktiviteter.
Der er dog et stort praktisk problem, som stadig ikke er løst, i forbindelse med overflytning af skolematerialer fra Enghøjskolen til Engstrandskolen. Blandt de materialer, der blev overført, var et antal Interaktive White Boards (IWB) og et større antal Pc¿er.
For 2-3 uger siden blev IWB¿erne endelig sat op og tilsluttet, men PC¿erne er stadig ikke tilsluttet, og der er ikke trukket kabler, således at de kan tilsluttes. Dette til trods for at skolens ledelse har gjort forvaltningen opmærksom på problemet flere gange!
Dette er meget problematisk, specielt for de yngre elever, som må vige pladsen, da udskolingselevernes behov er mere presserende. Men derved får de yngre elvere ikke den fornødne tid og øvelse ved PC¿erne.
Dette er stærkt utilfredsstillende og burde have været ordnet inden skolestart. Brug af PC, IWB og internettet er i dag en integreret del af undervisningen og folkeskoleelevernes hverdag. Derfor er det bestemt ikke noget kvalitetsløft, at de basale rammer for brug af IT ikke er bragt i orden så langt inde i skoleåret.
Ud over it-problemerne har det også været problematisk, at der ikke har været afsat nok lærertimer til flytning og udpakning af de resterende undervisningsmaterialer.

Bent Roldgaard

Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen for første gang og vil meget gerne være med til at gøre Hvidovre til en endnu bedre kommune. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi sikrer lige uddannelsesmuligheder for alle børn og unge i kommunen, samt et godt og værdigt liv for alle borgere, uanset baggrund. Jeg er meget engageret og aktiv i debatten om uddannelse af vores børn og unge. Det er altafgørende, at vi har tilbud, der passer til alle børn og unge, således at de kan vokse op og blive gode og aktive samfundsborgere. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at vi viser vores børn at deres uddannelse betyder noget for os, dette kan blandt andet gøre ved, at vi sørger for at deres arbejdsmiljø på skolerne er i orden og lærer dem at værdsætte de ting de har. Det ligger mig meget på sinde, at vi passer på vores miljø og viser vores børn og omverdenen, at det kan lade sig gøre, at nedbringe sit forbrug og energiforbrug. Derfor går jeg meget op i, at vi omlægger til vedvarende energi, mindsker spild og øger genbrug. Derfor er det vigtigt at have nogle gode energirenoverede kommunale bygninger, som er behagelige for beboere og brugere. C.V.: Jeg er 44 år, gift med Stine Roldgaard og sammen har vi 5 børn, jeg arbejder som underviser på Akademisk Studenterkursus, hvor jeg underviser i Biologi og Kemi. Jeg har tidligere arbejdet med mikrobiologisk fødevaresikkerhed og mikrobiologisk forskning. Uddannelse: Mat. Samfundsfaglig student (1987) Cand. Scient i Molekylærbiologi og Historie (Roskilde Universitet 1999) Ph. D. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (2004)

Udgivet i Folkeskoler, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.
  • Hvorfor undlod hun at stemme?
    Hvidovre Avis 12. maj 2021
    SF havde et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april. Forslaget handlede om, at Hvidovre Kommune sikrer, "at borgerne ikke modtager indgribende afgørelser fra kommunen med digital post i weekends og helligdage eller umiddelbart op til disse". Alt i alt et forslag der fortjener at blive vedtaget i en ny og mere tidssvarende version.