Så er der urafstemning i gang! Her er mit opstillingsgrundlag

Jeg er 59 år, SOSU-ass. på Søvangsgården, et selvejende plejehjem i Hvidovre.  Tillidsrepræsentant på 24. år.
Formand: SF Hvidovre fra 2001-2009, SF Faglige Gruppes best. 12 år. Formand SF Kbhvn. Omegns Storkreds 2006 – 2009, med i Hvidovre Kulturråd i 7 år.

I KB 2009, Repr. SF i: Næstformand i Social & Sundhedsudvalget (SSU), Kultur & Fritidsudvalget (KFU), Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, Næstformand i Behandlingshjemmet Hvidborgs bestyrelse, Lokalhistorisk Selskabs bestyrelse og Sundhedsprisudvalget.

Denne første valgperiode har for mig været en øjenåbner, men det har også været utroligt lærerigt og udfordrende. Jeg tror på at det betyder rigtig meget at bevæge sig rundt i Hvidovre og lytte til folk. Jeg oplever ofte en stor tilkendegivelse fra folk, når vi i udvalgene holder møder ude i foreningerne og institutionerne eller møder op til receptioner, arrangementer osv. Oplevede det rigtig meget ved min deltagelse i Spejdernes Lejr 2012, som gjorde et stort indtryk på mig.

I SSU er de mest tydelige sager, jeg har været med til at udarbejde og sætte SF-aftryk på:  Den nye Handicappolitik – God og sund mad til Børnehavebørn til en rimelig betaling – Genoptræning og Rehabilitering, der skal være med til at øge livskvaliteten for borgeren.  At få ordentlige forhold for børn med en svær start i livet, så de kan få kvalificeret hjælp, støtte og omsorg i deres nærmiljø, ved at bruge de gode institutioner, vi har i Hvidovre.

I KFU fylder foreningslivet, især idrætsområdet, meget. Det er opløftende og meget berigende at beskæftige sig med et så fantastisk område og vide, at Hvidovre har en masse frivillige ildsjæle, der holder gang i aktive børn, unge og ældre, der udfører en eller anden form for sport eller hobby. 

Vi har en del børn og unge, der ikke er til foreninger og jeg er glad for, at vi besluttede at føre projektet ” Avedøre for alle” videre i 2013. Nu skal vi bare have det i en ny form og gøre det til et “Hvidovre for alle”. Det har sat gang i mange nye tiltag for de foreningsløse unge samt en masse godt samarbejde med skoler, institutioner og mange foreninger.

Borgerne i Hvidovre fortjener at SF er med i de beslutninger der skal tages de næste mange år og jeg vil gerne fortsat være en af dem, der fører politik med et anstændigt menneskesyn og samtidig sørge for at forvaltningen udfører vores beslutninger og ikke omvendt!

Vi har nogle rigtig dygtige embedsfolk, men nogle gange er de lige hurtige nok -) .

Jeg vil gerne fortsætte det gode arbejde og samarbejde med de forskellige forvaltninger og politikere og følge de projekter, der er sat i gang, og holde øje med at de virker efter hensigten til gavn for borgerne. Jeg vil meget gerne med den mangeårige erfaring jeg har på området, komme med kvalificerede input og sætte mit aftryk på den ældrepolitik, som vi nu er i gang med at udarbejde og være med til at godkende og beslutte den i 2014.

Jeg vil bl.a. arbejde for at sundhedsaftalerne bliver udmøntet – det skal give en bedre sammenhæng og samarbejde mellem hjemmepleje/ dagcentre/daghjem og plejehjem og genoptræning, så vi får ordentlige udskrivelser fra hospitalerne og undgår genindlæggelser. Få fokus på de sindslidende borgere, der bliver udskrevet uden at de får kontakt til socialpsykiatrien, mange får ikke den hurtige indsats for opfølgning i tide og bliver ofte genindlagt.

Jeg vil arbejde for at vi kan få oprettet et rummeligt børnehus og opholdsted for de børn og forældre, som kæmper med problemer ift. mistrivsel  og psyskiske  belastninger. Det er af stor betydning for de fleste at de kan blive boende i nærmiljøet og beholde deres netværk. Samtidig skal vi sørge for at det er ordentlige pædagogiske tilbud, der tager imod vores børn, hvis det er nødvendigt.

Kultur og Fritidspolitikken skal revideres og fornyes. Jeg vil gerne sætte fokus på det store arbejde, der foregår på frivillig basis og være med til at øge samarbejdet på Idrætsområdet og mellem de andre foreninger i kommunen.

Jeg ved, at et godt arbejdsmiljø er vigtigt for at de beslutninger, vi vedtager kan udføres og arbejdes med af de ansatte ude i alle de kommunale instanser, så børn, unge og ældre kan leve og trives i Hvidovre Kommune og det vil jeg gøre mit til bliver prioriteret højt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Ældre, Demokrati, Kommunalbestyrelsen, Kommuner, KV13, Opslag, SF, Sundhed, Valg

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*