Hvad er der sket politisk i Hvidovre i denne periode med lokal rød ”regering”?

Mange indlæg i Hvidovre Avis og på Facebook omtaler dårlig økonomi, dyr skattekommune, træk på kassebeholdningen, politiske slagsmål og dårlig stemning i kommunalbestyrelsen, en kommune, som ikke kan tiltrække nye borgere mv.


Der er imidlertid rigtig mange fejlopfattelser og postulater i de mange indlæg.


Nogle politikere og borgere har en klar politisk interesse i, at sætte vores kommune i et dårligt lys og forsøge at give det røde flertal skylden, for på den måde, at påvirke vælgerne til at stemme anderledes til det kommende valg. Det er en del af det politiske spil, og er for så vidt i orden, hvis det bygger på kendsgerninger og fakta, og det er der desværre mange af indlæggene, der ikke gør.


Omverdenen ser faktisk positivt på Hvidovre, og vi har fået mange nye borgere i Hvidovre i denne kommunalbestyrelsesperiode. Vi kan således konstatere en solid vækst i befolkningstallet.

Helt overordnet er Hvidovre en veldreven kommune med et højt serviceniveau og en solid økonomi. Det kan man ved selvsyn konstatere ved at læse vores regnskaber siden 2009.


Vi har en god likviditet og en solid kassebeholdning. Træk på kassebeholdningen, som flere refererer til, ændrer ikke ved det billede. Der er tale om fornuftige dispositioner, som skaber forbedringer, vækst, og i nogle tilfælde hjælper vores foreninger til at overleve, og fortsætte deres gode foreningsarbejde til gavn for rigtig mange børn og unge. Det bringer på ingen måde vores økonomi i fare. I nogle tilfælde trækkes der på kassebeholdningen, i andre tilføres der midler, således, at beholdningen vokser.


Der vil næsten altid være politisk uenighed om den form for dispositioner, men her kommer demokratiet til sin ret, således at der kan træffes beslutninger. Hvis der altid skulle være enighed, eller et stort flertal bag en beslutning, ville rigtig meget gå i stå, eller blive udskudt.

Hvad er der så sket i Hvidovre i denne periode? Jeg vil trække noget af det frem her, men kan af pladshensyn ikke nævne alt.

Vi har nu besluttet en vision for kommunen: ”Med omtanke for det enkelte menneske, og den generelle velfærd skal Hvidovre Kommune være børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv.”


Vi har vedtaget en Børne- Ungepolitik.


Vi har sat gang i en proces, som skal føre til en spændende bymidte.


Vi er i fuld gang med et kvalitetsløft på folkeskoleområdet.


Vi får stor anerkendelse rundt om i landet for vores indsats på naturfagsområdet.


Vi har sat gang i et stort løft inden for IT området på skoler og institutioner.


Vi har fået en glimrende madordning i vores daginstitutioner, således at børnene sikres et sundt måltid mad dagligt.


Vi har bevilget penge til et nyt Quark Center, der opføres som energirigtigt passiv hus. I det hele taget har vi fået fokus på energirigtige løsninger.


Vi har etableret en lille strand i Hvidovre, som løbende udvides og forbedres.


Vi har fået fokus på ligestilling.


Vi har fået fokus på økologi.


Der kunne nævnes meget mere, men det må blive på et andet tidspunkt.

Hvad er vi så blevet mødt med fra oppositionens side?


Politisk drilleri, mistillid, klager i hobetal, som koster mængder af ressourcer.


Grovheder med ordvalg, som jeg ikke har hørt magen til i mine tidligere 7 perioder i politik i Hvidovre. Perfide personlige angreb, manglende respekt for borgmesteren og funktionen som borgmester.


Vi gør vel hver især, det vi finder bedst for Hvidovre, og det kan der af og til være stor politisk forskel på, og så afgøres sagerne af det flertal, der kan mobiliseres for de enkelte forslag. Der har i den grad manglet respekt for den situation i kommunalbestyrelsen i denne periode. Oppositionen har virket fuldstændig desperat for at få væltet borgmesteren og det røde flertal.

Hvis vælgerne ser på de faktiske resultater, er det bedste, de kan gøre for Hvidovre, at lade det røde flertal fortsætte med et større flertal, og helst med et endnu stærkere SF, som har været garant for sammenhold og stabilitet i en hektisk periode med borgmesterskift, skolenedlæggelser, ny forvaltningsstruktur mv.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Demokrati, Kommunalbestyrelsen, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Ulsing-prisen uddelt for første gang
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
  • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.