Integrationsrådet består!

Tirsdag den 24. september var der et punkt på Kommunalbestyrelsens dagsorden om Integrationsrådet. Det havde der allerede været tidligere på året og dengang endte diskussionen primært med at handle om, hvorvidt Integrationsrådet overhovedet burde eksistere eller ej, selvom sagen egentlig bare handlede om en ændring i Integrationsrådets forretningsorden. Det er derfor med nogen bekymring at vi i Integrationsrådet har arbejdet på den beskrivelse af hvad vi gerne vil med Integrationsrådet, som kom på KB-mødet den 24. september – punkt 16.

Heldigvis fik vi overbevist flertallet om at Integrationsrådet kan bidrage med noget i Hvidovre. Alle stemte for Integrationsrådets Strategiplan og ændrede forretningsorden, med undtagelse af DF, som fortsat vil nedlægge rådet.

Og hvad er det så Integrationsrådet vil? Jo, rådet har en vision om at “fremme et samfund hvor tolerance, respekt og indbyrdes forståelse er i fokus – et samfund hvor alle reelt har lige mulighed for at deltage som aktive og ligeværdige medborgere.”

Rådets mission er “at være sparringspartner for, rådgive og vejlede Hvidovres Kommunalbestyrelse, forvaltning og andre relevante personer og institutioner om spørgsmål af betydning for borgere med anden etnisk herkomst i vores by”. Integrationsrådet vil “gennem en opsøgende indsats styrke relationer mellem kommune, borgere, foreninger – heriblandt borgere med anden etnisk herkomst“.

Integrationsrådet “planlægger at holde sine møder rundt omkring i kommunen, hos relevante foreninger, skoler, klubber eller andre, som kunne være interesserede i at få besøg af rådet. Tanken er at første del af rådets møder skal være offentlige og åbne for alle, således at enhver borger i kommunen kan komme og få en uformel snak med medlemmerne af rådet.” Der burde således komme masser af muligheder for at komme i snak med Integrationsrådet fremover for at fortælle om sine idéer, bekymringer og tanker.

Det nuværende Integrationsråd har desuden selv en række idéer til fremtidige aktiviteter, som jeg gerne vil høre din mening om. Hvad synes du f.eks. om idéen med at have en service i Borgerservice, hvor et par ansatte som taler fx urdu eller tyrkisk er til rådighed for at hjælpe borgere med et andet modersmål end dansk til at forstå offentlige dokumenter og henvendelser? Og hvordan mener du vi bedst kan hjælpe skolerne til at håndtere de integrationsrelaterede problematikker de møder?

Integrationsrådet skal i øvrigt fornys efter kommunalvalget, så har du lyst til – eller kender du nogen som kunne have lyst til – at stille op til det kommende Integrationsråd (som skal vælges engang i vinteren/foråret 2014) ? Så se på Integrationsrådets hjemmeside hvilke typer af repræsentanter der skal udpeges – og spørg gerne, hvis du vil vide mere…

Katrine Høybye Frederiksen

Jeg er 45 år gammel, gift med Morten Høybye Frederiksen og mor til Ester på 10 og Albert på 6 år. Vi flyttede til Hvidovre i 2005. Jeg er oprindeligt uddannet cand.ling.merc i fransk og arbejder i dag i et Jobcenter. Jeg har været aktiv i SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe siden 2006 og var valgt ind i Hvidovres kommunalbestyrelse fra 2010-2013. Mine mærkesager er børn&unge, miljø&bæredygtighed samt integration.

Udgivet i Diskrimination, Folkeskole, Fremmedhad, Integration, Kommunalbestyrelsen, Udlændingepolitik

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*