Vi skal ikke presse folk til træning, det skal være et tilbud!

 

I Hvidovre har SoSu-hjælpere og SoSu-assistenter gennemgået nogle kursusforløb og blevet undervist af Fysioterapeuter og Ergoterapeuter, så de bedre kan gå ind og støtte og hjælpe de borgere, der har behov for træning i hjemmet og gerne vil blive bedre til at klare sig selv.

Men dermed er det ikke alle borgere, som kan eller skal klare nogle af de forskellige gøremål, som de før har fået hjælp til. Det skal være et tilbud og SF har i Social- og Sundhedsudvalget pointeret meget tydeligt at personalet ikke skulle presse borgerne til at tage imod tilbuddet, men vurdere i dialog, hvor meget borgeren aktivt kunne deltage under hensyn til alder og funktionsniveau.

Det er bestemt ikke meningen at borgere, skal ” tvinges” til at støvsuge, så de ikke magter at leve det liv, man også gerne vil. Vi skulle gerne have at borgerne får en bedre livskvalitet, når de får den hjælp, de giver udtryk for og virkelig har behov for. Det er et frivilligt tilbud og hvis det ikke virker efter hensigten, vil vi i SF tage det op i SSU og overveje arbejdsgangen og måden rehabiliteringen bliver udført på.

Hvidovre kommunes projekt med Rehabilitering er ment som en hjælp til de mennesker, som gerne vil blive genoptrænet eller trænet til at klare sig med mindre hjælp og dermed blive mere selvhjulpne og uafhængige af at andre mennesker skal komme så ofte i deres hjem.

Målet med at træne borgerne, både nuværende og kommende brugere af hjemmeplejen, er at skabe et større selvværd og en bedre sundhedstilstand ved at styrke muskler og sener og holde sig i gang i længere tid.

Rehabilitering og øget brug af velfærdsteknologi skulle gerne være en hjælp til at få hverdagen og en selv til at fungere bedre og det er der heldigvis også mange borgere, der har fået stor gavn af.

Det er sørgeligt, hvis ældre mennesker føler sig presset og ydmyget til at skulle udføre praktiske gøremål i hjemmet på trods af indsigelser mod dette. Det er ikke intentionen med dette projekt !!

I SF mener vi ikke, at der absolut skal være en besparelse her og nu, men at det faktisk vil være godt at bruge nogle af de ressourcer, der for nuværende bliver til overs, på øget kontakt til de borgere, der har brug for mere tilsyn, f. eks. mennesker med demens og gøre hjemmeplejens arbejde mere fleksibel.

I SF vil vi gerne satse på flere teknologiske hjælpemidler og rehabilitering i fremtiden og gøre det til en naturlig del af Hvidovre kommunes hjemmepleje. Jeg tror på, at det er med til at give borgerne, der har behov for hjælp, enten efter indlæggelse på hospital eller ikke har så mange kræfter tilbage, et større selvværd og indflydelse på deres eget liv. Det er mit håb at flere borgere vil få en større livskvalitet og blive gladere ved at blive positivt medinddraget i, hvordan deres fremtidige liv skal være

 

 

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Ældre, Kommunalbestyrelsen, Læserbreve, SF, Sundhed

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*