SF vil gerne have trygge og varierede dagtilbud!

SF vil gerne have et varieret tilbud af pasningsmuligheder for de små børn i Hvidovre og ser gerne, at der både er dagpleje, vuggestuer og børnehaver, hvor forældre kan vælge at få passet deres børn med godt uddannet personale og gode og trygge rammer.

For SF er det ikke et spørgsmål om at spare mest muligt, men at vi har de bedste forhold både for børnene, forældrene og personale.

Det mener vi at vi får med model 4 i den analyserapport om dagplejen, der blev besluttet af et flertal i Kommunalbestyrelsen med vedtagelse at budget 2014.

Vi er kede af at dagplejerne ikke føler at de er blevet hørt og inddraget i beslutningerne, men dagplejernes repræsentanter er blevet informeret d. 3. juni ved et personalemøde, d. 4. juni i MED-udvalget, d. 10. juni ved personalemøde, forelagt arbejdsgruppens arbejde med budgetanalysen, d. 24. juni personalemøde med orientering om de fire modeller og det samme d. 26. juni i Dagplejernes MED-udvalg. Den 2. august bliver der sendt høringsmateriale ud Børne og Velfærdsforvaltningens MED-udvalg. D. 12. august bliver budgetanalyserne behandlet i samme MED-udvalg. D. 9. august bliver der sendt mail til dagplejepædagogernes tillidsrepræsentant og dagplejernes tillidsrepræsentant om at budgetanalysen er i høring. 13. August får alle dagplejere, pædagoger og bestyrelse mail om de fire budgetforslag vedr. dagplejen.

Den 17. september ved et aftenmøde for alle ansatte i dagplejen gives en gennemgang af de fire budgetforslag og dagplejerne kommer med spørgsmål. Den 22. August, ved et bestyrelsesmøde er der igen gennemgang af de fire modeller for forældrebestyrelsen.
For SF ser det absolut ud til at alle parter er blevet hørt og jeg mener personligt, at model 4 var den bedste løsning for både, at få mere pædagogisk sparring og at børnene gradvis kunne vænne sig til lidt flere børn og andet personale end dagplejerne. Det kan også give en blidere overgang til børnehave, når børnene ved 3 års alderen skal forlade dagplejen.

Det er klart at forældre bliver bekymrede, når der skal ske nogle ændringer ift. deres børns hverdag, men man skal nok passe på ikke at blive overbekymret. Jeg tror mange børn hurtigt vænner sig til, at når de skal passes et andet sted, end der hvor de er vant til, bliver det et sted, hvor barnet kommer til at kende de børn og personale, de skal være sammen med.

Jeg synes, at al det skriveri på facebook er med til at give et billede af, at vores vuggestuer og børnehaver er mindre værd ift. dagpleje. Vi har her i Hvidovre nogle rigtig gode og velfungerende institutioner med trygge rammer og med en fin normering og godt pædagogisk uddannet personale, der vil tage sig ligeså godt af de børn, der kommer på gæstebesøg fra dagplejen, som af de børn der er der hverdag.

Jeg håber at vi kan få lavet en god løsning for alle parter ved proces, der går i gang snarest for at forslaget skal udmøntes og virkeliggøres i 2016. Der er derfor god tid til at få både dagplejernes og forældrenes udsagn og holdninger med i dette arbejde, så vi kan få den bedste løsning for både børn og voksne.

I SF har vi ingen intentioner om at lukke dagplejen, men vil gerne bibeholde dette fine tilbud, så længe der er forældre, der vælger dagpleje til deres børn.

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Børn og unge, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*