Puljen bør omfordeles

Der er helt klare regler for hvor mange penge der må bruges til vederlag i de stående udvalg under KB. Hidtil der været en specifik sum penge der kunne bruges til vederlag til udvalgsformænd (i alt 180 % af borgmesterlønnen) og en anden sum penge til vederlagene for menige medlemmer i udvalgene (i alt 110 % af borgmesterlønnen). Dette har resulteret i at udvalgsformændene har modtaget 6-7 gange så stort et vederlag for deres indsats, som de menige medlemmer.
Da vi finder at forskellen i vederlag, ikke står mål med forskellen i arbejdsindsats, mener vi at fordelingsstrukturen bør ændres, således at vederlaget for menige medlemmer hæves.
Formålet med et højere vederlag til udvalgsmedlemmer, er at det i højere grad vil gøre det muligt for eksempelvis almindelige lønmodtagere og enlige forsørgere at engagere sig i kommunalpolitik, og f.eks. gå ned i tid uden at miste forsørgelsesgrundlag.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt ny bekendtgørelse, nr. 1224 af 21/10/2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Denne nye bekendtgørelse giver kommunalbestyrelsen friere rammer til at fastsætte vederlag for udvalgsformand og udvalgsmedlemmer, idet der nu er en samlet pulje penge til vederlag for både formænd og menige medlemmer.
SF mener derfor, at det nu er på sin plads, at ændre vederlagsstrukturen, således at vederlagene fordeles mere ligeligt.
SF foreslår at vederlag for medlemskab af stående udvalg m.fl. og formandskab for stående udvalg m.fl. justeres, så vederlag for udvalgsformænd nedjusteres med 25 % og vederlag for udvalgsmedlemmer opjusteres tilsvarende, idet den samlede ramme for vederlag ikke derved ændres.
Idet den nye Kommunalbestyrelse tiltræder 1. januar, mener vi at det er mest reelt at den selv tager beslutning om dette, i stedet for at den siddende KB, tager en beslutning som den nye KB, så føler trang til at ændre.
Derfor stiller SF ovenstående forslag til det førstkommende Kommunalbestyrelsesmøde i januar 2014.

Bent Bjørn Roldgaard

Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen for første gang og vil meget gerne være med til at gøre Hvidovre til en endnu bedre kommune. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi sikrer lige uddannelsesmuligheder for alle børn og unge i kommunen, samt et godt og værdigt liv for alle borgere, uanset baggrund. Jeg er meget engageret og aktiv i debatten om uddannelse af vores børn og unge. Det er altafgørende, at vi har tilbud, der passer til alle børn og unge, således at de kan vokse op og blive gode og aktive samfundsborgere. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at vi viser vores børn at deres uddannelse betyder noget for os, dette kan blandt andet gøre ved, at vi sørger for at deres arbejdsmiljø på skolerne er i orden og lærer dem at værdsætte de ting de har. Det ligger mig meget på sinde, at vi passer på vores miljø og viser vores børn og omverdenen, at det kan lade sig gøre, at nedbringe sit forbrug og energiforbrug. Derfor går jeg meget op i, at vi omlægger til vedvarende energi, mindsker spild og øger genbrug. Derfor er det vigtigt at have nogle gode energirenoverede kommunale bygninger, som er behagelige for beboere og brugere. C.V.: Jeg er 44 år, gift med Stine Roldgaard og sammen har vi 5 børn, jeg arbejder som underviser på Akademisk Studenterkursus, hvor jeg underviser i Biologi og Kemi. Jeg har tidligere arbejdet med mikrobiologisk fødevaresikkerhed og mikrobiologisk forskning. Uddannelse: Mat. Samfundsfaglig student (1987) Cand. Scient i Molekylærbiologi og Historie (Roskilde Universitet 1999) Ph. D. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (2004)

Udgivet i Økonomi, Demokrati, Kommunalbestyrelsen, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*