Fejlagtige elev-prognoser fører til alt for mange børn i for små lokaler!

Ved det sidste møde i Børne- og UndervisningsUdvalget (BUU) d. 11/3, orienterede forvaltningen om resultatet af dette års indskrivning til start i 0.-klasse i august 2014, og der må være nogle embedsmænd og politikere, der sidder med meget røde ører.

Under skolestrukturdebatten (2010/11) blev det fremført, at Hvidovres elevtal var stærkt dalende og prognoserne forudsagde, at der i år ville starte 538 elever i 0.-klasse. I dagsorden til mødet kom det frem, at der p.t. er indskrevet 631 børn, fordelt på 25 klasser.

Femogtyve klasser er en klasse mere end forvaltningen havde regnet med (3 2-sporede skoler og 6 3-sporede skoler) og alligevel ser det ud til at vi i Hvidovre ender med at have 25 0.-klasser med omkring 25 elever i hver!

Det er dejligt, at der er mange børn i Hvidovre, men antallet bør ikke medføre, at børnene har dårligt arbejdsmiljø, specielt ikke nu, hvor det ser ud til at børnene skal opholde sig længere tid på skolen.

Størstedelen af kommunens skoler er bygget for mere end 40 år siden, og langt de fleste klasselokaler er omkring 50 m2, hvilket ikke er meget til 25 elever og en eller to lærere (Kommunalbestyrelsen har tidligere givet udtryk for at den ønsker 22 elever/klasse). Ydermere er flere af skolerne så fyldte, at der ikke er nogle ledige lokaler til differentieret undervisning eller holddeling.

Derfor bør Hvidovre Kommune få foretaget en klassifikation af indeklimaet på de tilbageværende 9 skoler, således at kommunen kan anvende sine sparsomme midler, på den bedst mulige måde og få “plukket de lavest hængende indeklima-frugter” først.

Således at lærere og elever ikke skal udsættes for et indeklima med dårlig luft og højt CO2-indhold og deraf følgende dårlige præstationer på grund af hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Dansk standard (DS) har udviklet et klassifikationssystem for indeklimaet (DS 3033), som SF-Hvidovre, vil arbejde for at få gennemført på kommunens skoler. Således at det kan afklares hvordan elever og læreres fysiske arbejdsmiljøforhold rent faktisk er og at kommunen kan anvende sine midler, der hvor der trænger mest!

Bent Bjørn Roldgaard

Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen for første gang og vil meget gerne være med til at gøre Hvidovre til en endnu bedre kommune. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi sikrer lige uddannelsesmuligheder for alle børn og unge i kommunen, samt et godt og værdigt liv for alle borgere, uanset baggrund. Jeg er meget engageret og aktiv i debatten om uddannelse af vores børn og unge. Det er altafgørende, at vi har tilbud, der passer til alle børn og unge, således at de kan vokse op og blive gode og aktive samfundsborgere. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at vi viser vores børn at deres uddannelse betyder noget for os, dette kan blandt andet gøre ved, at vi sørger for at deres arbejdsmiljø på skolerne er i orden og lærer dem at værdsætte de ting de har. Det ligger mig meget på sinde, at vi passer på vores miljø og viser vores børn og omverdenen, at det kan lade sig gøre, at nedbringe sit forbrug og energiforbrug. Derfor går jeg meget op i, at vi omlægger til vedvarende energi, mindsker spild og øger genbrug. Derfor er det vigtigt at have nogle gode energirenoverede kommunale bygninger, som er behagelige for beboere og brugere. C.V.: Jeg er 44 år, gift med Stine Roldgaard og sammen har vi 5 børn, jeg arbejder som underviser på Akademisk Studenterkursus, hvor jeg underviser i Biologi og Kemi. Jeg har tidligere arbejdet med mikrobiologisk fødevaresikkerhed og mikrobiologisk forskning. Uddannelse: Mat. Samfundsfaglig student (1987) Cand. Scient i Molekylærbiologi og Historie (Roskilde Universitet 1999) Ph. D. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (2004)

Udgivet i Børn og unge, Folkeskole, Læserbreve, Sundhed

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*