For tryghed, lighed, social sikkerhed, uddannelse og arbejde til alle – Anders Wolfs 1. maj tale

Tak for muligheden for at tale for jer i dag.

1. maj er en mærkedag for venstreorienterede og arbejderbevægelsen i Danmark og resten af Verden. Det er arbejdernes internationale kampdag.

Det er en dag, hvor vi samles for at tale om, hvordan vi skaber et progressivt samfund med tryghed, lighed, social sikkerhed, uddannelse og arbejde til alle.

Desværre er udviklingen  i disse tider på vej væk fra et socialt og progressivt samfund. Særligt den stigende ulighed er et voksende problem.

Vi har som socialister og venstreorienterede en hovedopgave i at bekæmpe uligheden i Danmark og i resten af Verden.

For selvom det ved et hurtigt øjekast godt kan se ud som om, at ulighed ikke er et problem, så er uligheden voksende i Danmark og globalt.

Herhjemme har regeringen og højrefløjen med reformer af dagpengesystemet, førtidspension, kontanthjælp, SU’en, skattelettelser til de rigeste og erhvervslivet, øget uligheden.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har i et interview i forbindelse med den øgede ulighed udtalt at: (citat) “Den øgede forskel er overkommelig. Den afspejler det politiske valg, at der godt må være en tilskyndelse til at gribe nogle af samfundets muligheder. Man får lidt mere ud af at have et aktivt arbejdsliv end at have et passivt liv på forsørgelse end tidligere” (citat slut).

Det var også Vestager, der fortalte de mange danskere, der mistede deres indkomst pga. dagpengereformen, at “sådan er det jo.” Man kan så tilføje: Ja, for det havde Vestager jo selv været med til at beslutte.

På globalt plan er uligheden nu så ekstrem at, de rigeste 85 mennesker i verden ejer det samme som den fattigste halvdel af verdens befolkning, altså som 3,5 milliarder mennesker.

Og Verdens rigeste 1% ejer næsten halvdelen af Verdens samlede formue.

Lad mig slå fast: Øget ulighed er dårligt. Uanset om det er i Danmark eller på globalt plan, så  begrænser ulighed menneskers udvikling og muligheder for at flytte sig. Faktisk i en grad, så det er fornuftigt at sige, at  den amerikanske drøm er mere realistisk at opnå i Danmark end i USA.

Her i Hvidovre har vi haft et ekstremt udtryk for ulighed ved den hjemløse, der døde ved 7-Eleven. Den situation sætter også det moralske problem ved ulighed på spidsen.

For at bekæmpe ulighed og fattigdom er det vigtigt at forstå at de samfundsstrukturer, der skaber uligheden og fastholder nogle mennesker i fattigdom ikke er naturgivne, men er skabt af mennesker og kan ændres af os mennesker.

Et andet problem, der ikke er naturgivent, men som er skabt af os mennesker, og som vi midt i alverdens kriser og problemer ikke må glemme, er klimaforandringerne og den vigtige indsats for at blive uafhængige af fossile brændstoffer.

Verden har, ifølge FN’s klimapanel, IPCC,  for øjeblikket kurs mod en opvarmning på 4-4,5 grader i løbet af dette århundrede. Deres seneste rapporten understreger, at de negative virkninger af klimaændringerne vil blive værre og værre, jo mere temperaturen stiger.

“Hele vejen igennem det 21. århundrede må virkningen af klimaændringer forventes at sænke den økonomiske vækst”, hedder det i deres seneste rapport.

Den seneste tids krise omkring Rusland, Ukraine og den russiske gas viser endnu en god grund til, hvorfor klimapolitik er vigtigt. Ruslands afpresning af Europa med gassen, viser hvorfor en grøn miljø- og klimapolitik i Danmark og resten af Europa, ikke blot vil give en renere Verden, men også vil gøre os frie af afpresning fra antidemokratiske diktatorer og oligarker.

Danmark og Europa har brug for flere vindmøller og mere energieffektiv teknologi i stedet for konstant at skulle lade os presse af en mand som Putin.

Samtidig med at vi i den rige del af Verden tilpasser os klimaforandringerne og arbejde på at sænke udledningen af drivhusgasser, så skal vi huske at klimaforandringerne kommer til at betyde udfordringer for fødevareproduktionen i andre og mindre velstående dele af Verden og vi skal være klar til at hjælpe, for i mange udviklingslande er det vanskeligt og omkostningsfuldt at tilpasse sig klimaforandringerne, og det er sjældent den politiske elite, det går ud over når sulten efter en tørke eller en oversvømmelse sætter ind.

At kæmpe for miljø og klima er i høj grad også en kamp for lighed og retfærdighed på globalt plan.

Herhjemme må vi bare erkende, at vi efter sidste folketingsvalg reelt stod med et borgerligt flertal. De radikales uvilje til at rette op på dagpengereformens fejl og deres målrettede jagt på ulighedsskabende reformer viser at vi ikke på noget tidspunkt har haft et rødt flertal i Folketinget i denne valgperiode.

Med SF’s afgang fra regeringen, så kan vi endegyldigt slå fast, at der reelt er tale om en centrum-højre-regering i Danmark.

Det er en helt central opgave, at vi frem til det kommende folketingsvalg får vist danskerne at der er alternative politiske løsninger til  regeringens og højrefløjens politik. Og jeg mener faktisk at SF og vores nye formand Pia Olsen, er godt på vej i den rigtige retning.

Et af de vigtigste eksempler på at regeringens og højrefløjens politik er ulighedsskabende og ofte helt ude af forbindelse med den almindelige danskers hverdag, er da de radikale sammen med VK-regeringen og resten af højrefløjen midt i finanskrisen i 2010 halverede dagpengeperioden, og forhøjede indtjeningsperioden.

På det tidspunkt skønnede VK-regeringen, at mellem 2.000 og 4.000 danskere ville miste deres dagpengeret om året, som en konsekvens af reformen.

Men det viste sig, at der faktisk røg hele 33.900 danskere ud af dagpengesystemet i 2013

Samtidig forudses det, at yderligere 14.000 danskere vil miste dagpengene i 2014.

Godt nok er der gennemført mindre tiltag for at afbøde følgerne, men intet af det har ændret grundlæggende på dagpengereformens fejl. Folketingets formand og tidligere formand for Socialdemokraterne, Mogens Lykketoft, beskrev det for nyligt således: (citat) “De midlertidige opblødninger på dagpengeforringelserne er ufuldkomne og forsvinder for hurtigt igen. Snart står vi tilbage med virkningerne af det mest brutale angreb på ‘den danske model’, som hidtil er gennemført” (citat slut).

I går kom regeringen med et udspil til en reform af beskæftigelsessystemet, og det er et fint initiativ. Men vi bør vente og se, hvad forhandlingerne reelt fører frem til, før vi glæder os for tidligt.

Det der reelt er behov for er, at der skabes flere jobs og tryghed for de mange, der enten er faldet ud eller er truet af at falde ud af dagpengesystemet.

Regeringen og højrefløjen har indtil nu haft meget fokus på at skabe arbejdspladser ved at give erhvervslivet skattelettelser og tilskud. Det er en vanskelig vej, for der er ingen garanti for at pengene anvendes på nye arbejdspladser i Danmark. Erhvervslivet har så mange andre gode formål, eksempelvis at udbetale udbytte til aktionærerne, som de nyvundne skattelettelser kan bruges til.

Tværtimod er en sikker og hurtig vej til øget beskæftigelse, at ansætte folk i det offentlige, hvor der tilmed er hårdt behov for ekstra hænder, der kan øge kvaliteten på plejecentre, sygehuse, folkeskoler osv.

I første omgang burde regeringen lade være med at styre og straffe kommunerne så hårdt med udgiftslofterne, så kommunerne reelt ikke tør bruge de penge, der ligger i kommunekasserne. Alene her i Hvidovre ville det betyde at de offentlige aktiviteter på service og anlæg kunne øges med et tocifret millionbeløb.

Et af de vigtigste områder for vores offentlige velfærd er ældreplejen.

Vi skal tage os godt af vores ældre, og sikre dem et værdigt liv. Derfor er det helt forkert at ældreplejen i stigende grad bliver udsat for udliciterings- og privatiseringseksperimenter, der ofte slår fejl.

Et af de seneste eksempler er Kolding Kommune, der udbød praktisk og personlig hjælp i licitation, hvilket medførte en så lav pris at et af de private firmaer, der tog sig af 500 ældre gik konkurs – og så skulle kommunen tage over fra den dag til den anden.

Principielt, så bør det være sådan, at alle penge, der afsættes til ældreplejen bruges på at pleje ældre mennesker og ikke på at eksperimentere med udlicitering til private firmaer.

Ingen har kunnet påvise gevinster ved at udlicitere ældreplejen, men i stedet for de besparelser som de borgerlige altid regner med at høste, så fører det til jævnlige konkurser blandt de private plejefirmaer, hvorefter det offentlige pludselig må overtage plejen af de ældre igen. Når de private har forsøgt at skumme fløden, så må det offentlige rydde op og tage sig af den utryghed og kaos som konkursen har skabt.

Det skal være slut med at privatisere ældreplejen og andre bløde kernevelfærdsområder.

Samfundets kræfter skal derimod kastes ind i at skabe et progressivt samfund med tryghed, lighed, social sikkerhed, uddannelse og arbejde til alle.

 

Tak for ordet!

 

Fortsat god 1. Maj!

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i 1. Maj, Arbejdsmarked, Økonomi, Ældre, Energi, Folkeskole, Folkeskoler, Klima, Kommuner, Miljø, SF, Skat, Taler, Udland, Velfærd, Venstrefløjen

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*