Ansæt en inklusions-rådgiver

SF Hvidovre foreslår, at der ansættes en inklusionsrådgiver i Hvidovre kommune, der kan rådgive og vejlede forældre på skoler og institutioner i at skabe den bedst mulige inklusion af børn med særlige behov – også socialt!

Rådgiveren skal også fungere som vejleder for skolernes inklusionskoordinatorer, der ofte er dem, som har den direkte kontakt til lærere og forældre. Det er vigtigt, at der rådgives både generelt, men også i klasser med inklusionsbørn specifikt, da det enkelte barn har meget forskellige behov.

Hvidovre kommune har haft meget fokus på inklusion. Skolerne er efterhånden dygtige og godt klædt på til de mange forskellige udfordringer, der er forbundet med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolens almindelige klasser. Men for, at inklusionen skal lykkes til fulde, bliver vi nødt til også at sætte ind i forhold til rådgivning af forældre – ikke kun de inkluderede elevers forældre, men i høj grad også de andre elevers.

Hvad nytter det, at den faglige inklusion lykkes, at eleven er på acceptabelt fagligt niveau, hvis de stadig er uden for det sociale fællesskab? Mange inklusionselever føler sig ensomme, de bliver sjældent inviteret hjem og lege hos andre børn. Dette skyldes ofte manglende forståelse for de særlige behov de har. Vi er nødt til at sikre den sociale inklusion og her er vi afhængige af, at de øvrige forældre bakker op – og ved, hvordan de skal håndtere børn med særlige behov.

Inklusion er en udfordring selv for professionelle med pædagogisk uddannelse. Vi kan ikke forvente, at forældre uden indsigt i udfordringerne, kan gøre det af sig selv. De har brug for viden om de inkluderede børns behov og hvordan de kan hjælpe med til, at alle børn bliver en del af det sociale fællesskab.

Der er allerede inklusionskonsulenter i andre kommuner og det er derfor SF’s forslag til det kommende budget, at der afsættes midler til en rådgiver på området også i Hvidovre kommune.

Udgivet i Børn & unge, Folkeskole, Folkeskoler, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.
  • Hvorfor undlod hun at stemme?
    Hvidovre Avis 12. maj 2021
    SF havde et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april. Forslaget handlede om, at Hvidovre Kommune sikrer, "at borgerne ikke modtager indgribende afgørelser fra kommunen med digital post i weekends og helligdage eller umiddelbart op til disse". Alt i alt et forslag der fortjener at blive vedtaget i en ny og mere tidssvarende version.