Nedskæringsstop i Ældreplejen

Niels Ulsing

Niels Ulsing


Landspolitisk har SF meldt ud, at partiet ønsker nedskæringsstop i ældreplejen – en holdning vi fuldt ud deler i SF Hvidovre.

Jeg vil derfor godt rose Social- og Sundhedsudvalget for beslutningen om, at afvise forvaltningens spareforslag på 5,7 mio. inden for ældreområdet.
Der var lagt op til at tilpasse den nuværende visitationspraksis, og det nuværende serviceniveau for hjemmehjælpsmodtagere, for på den måde, at hente de 5,7 mio. Baggrunden er, at der på hverdagsrehabiliteringen i hjemmeplejen ikke er opnået de forventede besparelser.

Mange har glæde af hverdagsrehabiliteringen, men åbenbart ikke nok til at hente besparelsen. Der er åbenbart tale om en markant fejlvurdering, og det kan jo ske, men at forsøge, at lade det gå ud over alle andre hjemmehjælpsmodtagere i form af et ringere serviceniveau, er helt urimeligt.

Vi skal ikke spare på ældreområdet, hvilket også er det, som SF på landsplan signalerer, og derfor foreslår, at der afsættes ekstra beløb til området svarende til den forventede vækst i antallet af ældre i perioden 2015 til 2019, hvilket svarer til ca. 4 mia. Pengene fordeles til kommunerne efter antallet af ældre (aldersvægtet), men udbetales kun, hvis kommunen faktisk øger sine udgifter til ældre i forhold til 2015 budgettet, og dermed gratis kan forbedre forholdene for kommunens ældre borgere.

Flere og flere ældre kan klare sig længere helt uden, eller med begrænset hjælp fra kommunen, hvilket er en glædelig udvikling. Desværre bliver det også misbrugt til at gennemføre nedskæringer, der også rammer ældre, som har brug for mere og bedre hjælp.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, blev det besluttet, at der skal udarbejdes en 10 års plan med forskellige forslag til tilpasning af servicen på området ved bl.a. at inddrage nye velfærdsteknologier, og et boost af tankerne om rehabilitering og mulighederne for at have et godt og rigt ældreliv. – Det er fint nok med en analyse, som giver os brugbar viden, men den skal ikke bruges til at finde besparelser på området.

I Hvidovre har vi råd til at skabe tryghed, og løbende forbedringer for de ældre.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Ældre, Ældrepleje, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Budget 2020 skydes i gang på markedsdagen
    Hvidovre Avis 25. juni 2019
    Skal der flere pædagoger i dine børns daginstitution? Skal der udliciteres mere, så vi kan sætte skatten ned? Få svar på disse spørgsmål og meget mere, når SF og Venstre på lørdag den 29. juni kl. 10.30 skyder debatten om kommunens budget for 2020 i gang på Kæmpernes Markedsdag foran Hvidovre Rådhus. Det foregår i SF’s telt og de to debattører er kommunalbestyrelsesmedlemmerne Torben Nowicki Rasmussen fra Venstre og Anders Wolf Andresen fra SF. Kom og stil dit spørgsmål eller fortæl hvad du synes skattekronerne skal bruges på næste år.
  • 21-årige Kira bliver yngste dansker i Bruxelles: ”Det er helt vildt”
    Lorry 27. maj 2019
    - Det bliver vildt, og jeg er lidt i chok. Sådan lyder de første ord, fra SF’eren Kira Peter-Hansen i telefonen mandag aften. For kort tid siden modtog hun nyheden om, at partifællen Karsten Hønge, der er politisk ordfører i Folketinget, har takket nej til plads i EU-Parlamentet - også selv om folketingsvalget først afgøres 5. juni. I stedet går pladsen altså til 21-årige Kira Peter-Hansen, der til daglig er studerende. Dermed bliver hun det yngste danske medlem nogensinde, og måske bliver hun endda det yngste medlem i hele Europa.