Vis nu respekt for nærdemokratiet!

I sidste uge skrev Charlotte H. Larsen (O), at hendes partifæller Mikkel og Mette Denckers “dobbelt-mandater” ikke havde den store betydning, og at de tilsammen kun havde været fraværende til et ud af fjorten KB-møder, hvilket er ganske fint.

Hvad Charlotte H. Larsen glemte at fortælle var, at Mette H. Dencker på det groveste har negligeret sit arbejde i udvalg og bestyrelser, der vedrører kommunens børn og unge.

Mette Dencker sidder i Børne-og Undervisningsudvalget (BUU), Skolekontaktrådet (SKOK), som er et fælles rådgivende organ på skoleområdet, hvor medlemmerne af BUU kan møde repræsentanter fra skolebestyrelserne for at drøfte spørgsmål om det lokale skolevæsens udvikling og vilkår. Derudover sad hun i Ungdomsskolens bestyrelse i første halvdel af 2014 (herefter tog Charlotte H. Larsen over).

Det der er mest skræmmende er, at Mette Dencker og hendes partifæller sammen med Socialdemokraterne er ved at ødelægge Hvidovres Folkeskoler med deres beslutning om drastiske nedskæringer på ledelsesområdet på trods af, at hun må have svært ved at være opdateret på området.

Mette Denckers fremmøde til SKOK-møder i løbet af de sidste fire år kan tælles på mindre end 1 hånd. Dette til trods for, at der har været mindst fire møder om året. Ligeledes er hendes fremmøde i ungdomsskolens bestyrelse i første halvdel af 2014 langt fra imponerende.

Derudover har hun samtidig haft omkring 35 % fravær fra Børne- og Undervisningsudvalget (BUU) (Tidligere Skoleudvalget). I perioden 2012-14 har hun hvert år meldt afbud til tre eller fire af de ca. 10 årlige møder, dvs. i alt har Mette Dencker været fraværende fra 11 af de i alt 31 afholdte BUU-/skoleudvalgsmøder.

Et så stort fravær fra møder i BUU, SKOK, og Ungdomsskolens Bestyrelse er ganske enkelt uacceptabelt og ødelæggende for nærdemokratiet! På en hver anden arbejdsplads ville fravær af den størrelsesorden medføre øjeblikkelig afskedigelse.

I min optik viser det, at Mette Dencker blot hæver sit vederlag og ikke tillægger det kommunalpolitiske arbejde særligt stor vægt!

Mon dette kan være baggrunden for, at DF-Hvidovre tager nogle så katastrofale beslutninger på folkeskoleområdet???

Bent Roldgaard

Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen for første gang og vil meget gerne være med til at gøre Hvidovre til en endnu bedre kommune. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi sikrer lige uddannelsesmuligheder for alle børn og unge i kommunen, samt et godt og værdigt liv for alle borgere, uanset baggrund. Jeg er meget engageret og aktiv i debatten om uddannelse af vores børn og unge. Det er altafgørende, at vi har tilbud, der passer til alle børn og unge, således at de kan vokse op og blive gode og aktive samfundsborgere. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at vi viser vores børn at deres uddannelse betyder noget for os, dette kan blandt andet gøre ved, at vi sørger for at deres arbejdsmiljø på skolerne er i orden og lærer dem at værdsætte de ting de har. Det ligger mig meget på sinde, at vi passer på vores miljø og viser vores børn og omverdenen, at det kan lade sig gøre, at nedbringe sit forbrug og energiforbrug. Derfor går jeg meget op i, at vi omlægger til vedvarende energi, mindsker spild og øger genbrug. Derfor er det vigtigt at have nogle gode energirenoverede kommunale bygninger, som er behagelige for beboere og brugere. C.V.: Jeg er 44 år, gift med Stine Roldgaard og sammen har vi 5 børn, jeg arbejder som underviser på Akademisk Studenterkursus, hvor jeg underviser i Biologi og Kemi. Jeg har tidligere arbejdet med mikrobiologisk fødevaresikkerhed og mikrobiologisk forskning. Uddannelse: Mat. Samfundsfaglig student (1987) Cand. Scient i Molekylærbiologi og Historie (Roskilde Universitet 1999) Ph. D. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (2004)

Udgivet i Demokrati, Folketinget, Kommunalbestyrelsen, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.
  • Hvorfor undlod hun at stemme?
    Hvidovre Avis 12. maj 2021
    SF havde et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april. Forslaget handlede om, at Hvidovre Kommune sikrer, "at borgerne ikke modtager indgribende afgørelser fra kommunen med digital post i weekends og helligdage eller umiddelbart op til disse". Alt i alt et forslag der fortjener at blive vedtaget i en ny og mere tidssvarende version.