Vis nu respekt for nærdemokratiet!

I sidste uge skrev Charlotte H. Larsen (O), at hendes partifæller Mikkel og Mette Denckers “dobbelt-mandater” ikke havde den store betydning, og at de tilsammen kun havde været fraværende til et ud af fjorten KB-møder, hvilket er ganske fint.

Hvad Charlotte H. Larsen glemte at fortælle var, at Mette H. Dencker på det groveste har negligeret sit arbejde i udvalg og bestyrelser, der vedrører kommunens børn og unge.

Mette Dencker sidder i Børne-og Undervisningsudvalget (BUU), Skolekontaktrådet (SKOK), som er et fælles rådgivende organ på skoleområdet, hvor medlemmerne af BUU kan møde repræsentanter fra skolebestyrelserne for at drøfte spørgsmål om det lokale skolevæsens udvikling og vilkår. Derudover sad hun i Ungdomsskolens bestyrelse i første halvdel af 2014 (herefter tog Charlotte H. Larsen over).

Det der er mest skræmmende er, at Mette Dencker og hendes partifæller sammen med Socialdemokraterne er ved at ødelægge Hvidovres Folkeskoler med deres beslutning om drastiske nedskæringer på ledelsesområdet på trods af, at hun må have svært ved at være opdateret på området.

Mette Denckers fremmøde til SKOK-møder i løbet af de sidste fire år kan tælles på mindre end 1 hånd. Dette til trods for, at der har været mindst fire møder om året. Ligeledes er hendes fremmøde i ungdomsskolens bestyrelse i første halvdel af 2014 langt fra imponerende.

Derudover har hun samtidig haft omkring 35 % fravær fra Børne- og Undervisningsudvalget (BUU) (Tidligere Skoleudvalget). I perioden 2012-14 har hun hvert år meldt afbud til tre eller fire af de ca. 10 årlige møder, dvs. i alt har Mette Dencker været fraværende fra 11 af de i alt 31 afholdte BUU-/skoleudvalgsmøder.

Et så stort fravær fra møder i BUU, SKOK, og Ungdomsskolens Bestyrelse er ganske enkelt uacceptabelt og ødelæggende for nærdemokratiet! På en hver anden arbejdsplads ville fravær af den størrelsesorden medføre øjeblikkelig afskedigelse.

I min optik viser det, at Mette Dencker blot hæver sit vederlag og ikke tillægger det kommunalpolitiske arbejde særligt stor vægt!

Mon dette kan være baggrunden for, at DF-Hvidovre tager nogle så katastrofale beslutninger på folkeskoleområdet???

Bent Bjørn Roldgaard

Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen for første gang og vil meget gerne være med til at gøre Hvidovre til en endnu bedre kommune. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi sikrer lige uddannelsesmuligheder for alle børn og unge i kommunen, samt et godt og værdigt liv for alle borgere, uanset baggrund. Jeg er meget engageret og aktiv i debatten om uddannelse af vores børn og unge. Det er altafgørende, at vi har tilbud, der passer til alle børn og unge, således at de kan vokse op og blive gode og aktive samfundsborgere. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at vi viser vores børn at deres uddannelse betyder noget for os, dette kan blandt andet gøre ved, at vi sørger for at deres arbejdsmiljø på skolerne er i orden og lærer dem at værdsætte de ting de har. Det ligger mig meget på sinde, at vi passer på vores miljø og viser vores børn og omverdenen, at det kan lade sig gøre, at nedbringe sit forbrug og energiforbrug. Derfor går jeg meget op i, at vi omlægger til vedvarende energi, mindsker spild og øger genbrug. Derfor er det vigtigt at have nogle gode energirenoverede kommunale bygninger, som er behagelige for beboere og brugere. C.V.: Jeg er 44 år, gift med Stine Roldgaard og sammen har vi 5 børn, jeg arbejder som underviser på Akademisk Studenterkursus, hvor jeg underviser i Biologi og Kemi. Jeg har tidligere arbejdet med mikrobiologisk fødevaresikkerhed og mikrobiologisk forskning. Uddannelse: Mat. Samfundsfaglig student (1987) Cand. Scient i Molekylærbiologi og Historie (Roskilde Universitet 1999) Ph. D. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (2004)

Udgivet i Demokrati, Folketinget, Kommunalbestyrelsen, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Ulsing-prisen uddelt for første gang
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
  • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.