Ingen besparelser på skole-området

I SF er vi af den overbevisning, at en god økonomi bør være lig med god velfærd. Men på trods af, at Hvidovre Kommunes økonomi ser fornuftig ud, så lægges der alligevel op til at lave besparelser på flere områder – også på skoleområdet.

Der er blandt andet foreslået en generel nedskæring i midlerne til hver enkelt elev med helt op til 250 kr. i 2017. Det lyder måske ikke af meget, men flere skoler skriver i deres høringssvar til budgettet, at det for dem svarer til op mod 200.000 kr. om året. Dette kommer oveni kommunens intentioner om kvalitetsløft på skolerne – et krav som flere af skolerne fastslår, at de så vil få svært ved at leve op til. Flere af skolerne er allerede økonomisk pressede pga. af implementering af folkeskolereformen, øget inklusion samt omlægningen fra fritidshjem til SFO. Hvidovre kommunes ressourcetildeling pr. elev ligger allerede under gennemsnittet for kommunerne på Vestegnen.

Ydermere lægges der op til en stigning i SFO- taksten på 100 kr. om måneden på trods af, at SFO-tiden blev reduceret i forbindelse med folkeskolereformen, og at der foreslås en lukkeuge i sommerferien – i SF går vi ikke ind for, at man sætter prisen op og timeantallet ned.

I SF tager vi vores børn og deres fremtid seriøst – derfor vil vi ikke støtte de unødvendige besparelser på området.

Udgivet i Økonomi, Børn & unge, Budget, Folkeskoler, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.
  • Hvorfor undlod hun at stemme?
    Hvidovre Avis 12. maj 2021
    SF havde et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april. Forslaget handlede om, at Hvidovre Kommune sikrer, "at borgerne ikke modtager indgribende afgørelser fra kommunen med digital post i weekends og helligdage eller umiddelbart op til disse". Alt i alt et forslag der fortjener at blive vedtaget i en ny og mere tidssvarende version.