Ingen besparelser på skole-området

I SF er vi af den overbevisning, at en god økonomi bør være lig med god velfærd. Men på trods af, at Hvidovre Kommunes økonomi ser fornuftig ud, så lægges der alligevel op til at lave besparelser på flere områder – også på skoleområdet.

Der er blandt andet foreslået en generel nedskæring i midlerne til hver enkelt elev med helt op til 250 kr. i 2017. Det lyder måske ikke af meget, men flere skoler skriver i deres høringssvar til budgettet, at det for dem svarer til op mod 200.000 kr. om året. Dette kommer oveni kommunens intentioner om kvalitetsløft på skolerne – et krav som flere af skolerne fastslår, at de så vil få svært ved at leve op til. Flere af skolerne er allerede økonomisk pressede pga. af implementering af folkeskolereformen, øget inklusion samt omlægningen fra fritidshjem til SFO. Hvidovre kommunes ressourcetildeling pr. elev ligger allerede under gennemsnittet for kommunerne på Vestegnen.

Ydermere lægges der op til en stigning i SFO- taksten på 100 kr. om måneden på trods af, at SFO-tiden blev reduceret i forbindelse med folkeskolereformen, og at der foreslås en lukkeuge i sommerferien – i SF går vi ikke ind for, at man sætter prisen op og timeantallet ned.

I SF tager vi vores børn og deres fremtid seriøst – derfor vil vi ikke støtte de unødvendige besparelser på området.

Udgivet i Økonomi, Børn & unge, Budget, Folkeskoler, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Ulsing-prisen uddelt for første gang
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
  • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.