Stram reglerne for de private ældreplejefirmaer

Så skete det igen: Endnu et privat plejefirma gik konkurs og efterlod fra den ene time til den anden hundredvis af sagesløse og plejekrævende ældre.
Det kan ikke blive ved med at gå på den måde. De ældres tryghed er vigtig. Derfor skal reglerne for godkendelse og den løbende kontrol med private plejefirmaer strammes alvorligt op både her i Hvidovre – men også på landsplan!
Tryghedsplejen betjente før konkursen cirka 325 borgere i otte kommuner, herunder Hvidovre.
De økonomiske regler skal strammes op med krav om en bankgaranti og månedlige regnskaber til kommunen, så de private firmaers soliditet løbende kan kontrolleres.
Basal velfærd som pleje og omsorg for vores ældre skal ikke privatiseres. Det skal alene handle om omsorg og pleje – og ikke om at nogen skal tjene penge på det. Det er forbilledligt at kommunernes medarbejdere gør deres for at springe til ved konkurserne, men det er ikke rimeligt hverken for de ældre, medarbejderne eller skatteborgerne.
Det er helt galt med de mange konkurser i hjemmeplejen både for de ældre, som nu mangler deres daglige pleje, de ansatte, som fyres og kommunerne, der nu skal rydde op.
Tryghedsplejens konkurs er ikke et enkeltstående tilfælde. Branchen er efterhånden kendt for konkurser. Eksempelvis har tidligere ansatte ved det private plejefirma Bonderosen fået sig et grimt chok, efter virksomhedens konkurs for kort tid siden, da det nu har vist sig at flere medarbejdere mangler pensionsindbetalinger for flere måneder tilbage.
For at sikre at de private plejefirmaers ageren fremadrettet foregår på en mere betryggende vis, så bør al godkendelse af private plejefirmaer i Hvidovre ophøre, indtil kommunen får vedtaget nogle skrappere økonomiske regler med krav om en bankgaranti og månedlige regnskaber til kommunen, så der kan sikres mod pludselige konkurser.
Samtidig bør kommunens udgifter til løbende overvågning og kontrol samt nødvendigt beredskab altid medregnes direkte ved udbud. Det vil gøre det mere klart, hvilken pris der er ved at løbe risikoen ved private firmaer.
Ældrepleje handler ikke kun om pris, men også om kvalitet og kompetencer – og der er altså en grænse for hvor billigt det kan gøres.

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Økonomi, Ældre, Ældrepleje, Læserbreve, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*