Ældre er en ressource

Anders Wolf Andresen

Anders Wolf Andresen

Ældre er en ressource – ikke en byrde. Det er et faktum, at andelen af ældre kommer til at stige i Hvidovre. Men heldigvis lever ældre også længere og er sundere. Derfor er det i stigende grad normalt, at mennesker godt oppe i 60’erne arbejder, deltager i frivillige foreninger og er aktive mennesker.

Vi skal derfor ændre vores syn på ældre fra en udgiftskrævende byrde for samfundet, til en ressource både for kommunen, frivillige foreninger og familien. Desuden skal man ikke glemme, at de fleste ældre har betalt skat og bidraget gennem et langt liv.

Bent Aarebo Pedersen havde den 26. januar et indlæg i avisen under overskriften “Brug for lokalpolitisk vækning og eftertanke…”, hvor Bent rejser spørgsmålet, om den øgede ældrebefolkning i Hvidovre, vil føre til skattestigninger eller serviceforringelser? Jeg tror ingen af delene. Men det kræver, vel at mærke, at vi forholder os aktivt til udviklingen.
Bent efterlyser politisk fodslaw og et politisk samarbejde bl.a. for, at sikre flere unge til kommunen. Jeg er enig og vil mene, at Hvidovre godt kunne trænge til en mere positiv og dialogbaseret politisk kultur, der bygger på tillid, og hvor vi vil samarbejde for borgernes og Hvidovres bedste.

Jeg frygter ikke befolkningsudviklingen, men vi skal forholde os bevidst til den. Derfor mener jeg, i forlængelse af Bents indlæg, at der er brug for i hvert fald to strategier i Hvidovre, som vi burde kunne samles politisk om:

1. En strategi for “det gode ældreliv i Hvidovre”: Vi skal sikre at det er muligt for ældre, at bevare et aktivt arbejds- og fritidsliv længst muligt. Samtidig skal der være de tilstrækkelige “varme hænder”, ældreboliger mm. når tiden kommer, hvor der bliver brug for hjælp. Det gode ældreliv skal leves i Hvidovre med fokus på værdighed, tid og respekt for den enkeltes ønsker.

2. En strategi for “det gode ungdomsliv i Hvidovre”: Hvidovre har mange talentfulde og dygtige unge mennesker. Vi skal sikre, at de får mulighederne for at udfolde sig her: Både fagligt, socialt og kulturelt.
Hvidovre er privilegeret med vores kollegier og nærhed til uddannelsesstederne i Storkøbenhavn. Det skal vi udnytte meget bedre til, at tiltrække og fastholde unge under og efter deres uddannelse. Min kæreste og jeg mødtes på et kollegie i Hvidovre, og har siden købt lejlighed i Hvidovre. Men der blev slet ikke gjort en indsats fra kommunens side, for at vi skulle bosætte os her.

Med politisk samarbejde om en bevidst strategi kan vi sikre, at ældre forbliver aktive på arbejdsmarkedet længst muligt i vished om, at vi fra fællesskabets side står klar til, at understøtte med en værdig hjælp og pleje når der bliver behov. Samtidig kan vi med bevidst, politisk samarbejde tiltrække og fastholde flere unge, så aldersgrupperne fordeler sig mere jævnt – uden at nogen er en økonomisk byrde for fællesskabet og kommunen.

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Ældre, Børn & unge, Læserbreve, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*