Den mest kyniske lov på området i mands minde

Endnu engang får vi serveret en gang floskler fra en politiker, som ikke har sat sig ind i virkeligheden, og nægter at lytte til fagfolk.

Folketinget modtog i omegnen af 100 høringssvar i forbindelse med beslutningen om kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen. Der var vel ét positivt svar, som ikke overraskende kom fra Dansk Arbejdsgiverforening. Rigtig mange af høringssvarerne advarede kraftigt i mod at indføre kontanthjælpsloftet, da det vil skabe yderligere fattigdom, og sende folk på gaden, fordi de ikke vil kunne betale deres husleje, når loven er fuldt indfaset fra 1. oktober.

Et af høringssvarerne var fra min faglige organisation, Dansk Socialrådgiverforening, hvis medlemmer jo arbejder med den gruppe kontanthjælpsmodtagere, der bliver ramt af de nye regler. Jeg er selv uddannet i 1979, og har arbejdet inden for beskæftigelsesområdet de fleste år, således også i et Jobcenter siden de blev indført i 2007, og jeg har aldrig før oplevet en så kynisk og urimelig lovgivning som kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen.

JES starter flosklerne med den slidte frase fra valgkampen: “Det skal kunne betale sig at arbejde” Det er der jo ingen der kan være uenig i, men fortsættelsen mangler: “For dem, der kan arbejde”, og her hopper kæden af første gang. De modbydelige nye regler rammer jo alle JES, ikke kun de Jobparate, men også de Aktivitetsparate, som har andre problemer end ledighed, dvs. sygdom fysisk som psykisk, misbrug og massive sociale problemer og nogle har det hele. Når jeg så oplyser dig om, at kun hver 7 (eller hvis tallene er pyntet, så hver 4) er Jobparate, så rammer din klare og tydelige lovgivning altså langt flest, som ikke kan arbejde, og så klinger det godt nok hult med frasen om, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Lad os så se på den anden floskel med dit eksempel på hvor meget en enlig mor med tre børn har om året. Det var også oppe i valgkampen, hvor Detektor afslørede, at det var et fåtal af folk på kontanthjælp, der kom ind under den kategori, men nu har dit parti da også sørget for, at enlige med børn bliver ramt hårdest, alt efter hvor mange børn de har. Jo flere børn jo mere rammes de. Hvad er det for en familiepolitik?, men tilbage til de såkaldte regnestykker, som skal vise at der er for lidt forskel på kontanthjælp og lav løn. Den højeste kontanthjælpssats er på kr. 14.575 brutto om måneden, og du nævner selv ca. kr. 18.000 som den lave løn. Er det ikke en forskel, der gør, at det kan betale sig at arbejde, også selv om der er nogle udgifter forbundet med at have job. Der er sandelig også meget andet end lønnen, som gør, at det er bedre at have et arbejde, men det betyder åbenbart ikke så meget i din optik. Eller også passer det ikke så godt, når I skal begrunde nødvendigheden af at tage penge fra dem, der har mindst i forvejen. Derfor er der opstået alle de mærkværdige regnestykker, hvor man tager en kontanthjælpsmodtager og lægger boligsikring, børneydelser og friplads i daginstitution oven i kontanthjælpen, og så sammenligner man med en person på lav løn, men her lægges de andre ydelser sjovt nok ikke til, selvom det er soleklart, at en lavtlønnet får de samme ydelser, hvis der er tale om samme familiesituation. Det er jo rendyrket demagogi.

Så er der 225 timers reglen, som betyder, at personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, eller integrationshjælp, skal dokumentere, at de har haft mindst 225 timers ordinært ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Kan det ikke dokumenteres reduceres hjælpen for en ugift over 30 år med kr. 1000 om måneden. Er der tale om et ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp, og den ene ikke opfylder 225 timers kravet, bortfalder kontanthjælpen for denne ægtefælle, hvilket betyder at denne families forsørgelsesgrundlag reduceres med kr. 14.575 om måneden. Der bliver rift om de ledige job, da vi nærmest fra dag et, også skal finde arbejde til vores flygtninge, hvor arbejdsgiverne jo får tilskud. Desuden står kontanthjælpemodtagerne ikke ligefrem øverst på virksomhedernes liste over eftertragtet arbejdskraft. JES refererer til 28.000 stillinger på Jobnet. Det er langt fra nok, og det er desuden en kendsgerning, at langt de fleste stillinger besættes via opfordringer og netværk.

Det eneste rigtige som JFS nævner, er det sidste om en sammenhæng med skattelettelser for de små arbejdsindkomster. Jeg har intet imod skattelettelser for de lavestlønnede, men så da langt hellere, at de fik mere i løn, og ellers må det finansieres at dem, der har masser af penge, store formuer eller alle dem, der bruger alle mulige smuthuller eller sågar ulovligheder for at undgå, at betale til fællesskabet. Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, er den værste lovgivning i alle de år, hvor jeg har været socialrådgiver og politiker.

Den rammer de dårligst stillede i Danmark, for at skabe bedre forhold for nogle der i forvejen har det bedre, og for at skaffe penge til et valgløfte om skattelettelser. Begrundelserne og argumenterne for at gøre det, har ingen bund i virkeligheden.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Arbejdsmarked, Økonomi, Læserbreve, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Ulsing-prisen uddelt for første gang
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
  • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.