SF har udtaget holdet

SF Hvidovres medlemmer valgte torsdag i sidste uge, hvem der skal være de fem første kandidater for SF til kommunalvalget i 2017.

Ny spidskandidat er Anders Wolf Andresen, der ser frem til at føre en god valgkamp for et grønnere og rødere Hvidovre sammen med de andre SF-kandidater:
– SF i Hvidovre er et stærkt hold, og vi vil lægge vægt på at være en stærk venstreorienteret stemme, der arbejder for et mere socialt og bæredygtigt Hvidovre…

Anders har været kommunalbestyrelsesmedlem, udvalgsformand, siddet i økonomiudvalget og er desuden folketingskandidat. Samtidig arbejder Anders som embedsmand i Kalundborg Kommune og har de sidste tre år fået mange erfaringer ved at arbejde tæt sammen med direktion, medarbejdere og politikere der.

Niels Ulsing, der i mange år har været SF’s spidskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem har valgt at give plads til en ny nummer ét, og stiller op som nummer to på listen.

– Vi er i gang med et stille, roligt og planlagt generationsskifte. Jeg er ikke nervøs for ikke at blive valgt. Vi tror på at vi får mindst to pladser i kommunalbestyrelsen.

Det er en stor opgave, at sidde alene. Tidsforbruget medfører nogle familiemæssige afsavn, da jeg jo også er socialrådgiver på fuld tid og tillidsmand for socialrådgiverne i Albertslund. Men jeg har fortsat kræfterne og energien til at kæmpe videre…

Niels er det mest erfarne kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre og har i flere år arbejdet sammen med den næste generation, der skal hjælpes godt i gang med den kommende valgperiode.

Med Sara Benzon får SF en engageret folkeskolelærer, mor og yngre kvinde som nr. 3. Sara brænder bl.a. for børnene i folkeskolerne, og vil være med til at gøre Hvidovres folkeskoler endnu bedre, med fokus på trivsel og højere faglighed, især for inklusionseleverne.

Nummer 4 er Marie-Louise Jørgensen, som arbejder i et Jobcenter og er særdeles aktiv på integrationsområdet, hvor hun bl.a. i år har modtaget Hvidovre Kommunes integrationspris.

Bent Roldgaard er nummer 5 på listen. Han arbejder som gymnasielærer og har i lang tid været aktiv på skoleområdet, ikke mindst i skolebestyrelse og skolekontaktrådet.

Formanden for SF Hvidovre, Morten Høybye Frederiksen, er rigtig glad:
– Med de fem kandidater på holdet stiller SF med en rigtig god, kompetent og varieret liste. Det er en liste med bredde, tyngde og fornyelse, som lover rigtig godt for et godt valg for SF i 2017. Vi står sammen om et bæredygtigt og socialt Hvidovre…

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Demokrati, KV17, Pressemeddelelser, SF, Venstrefløjen

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*