Giv borgerdrevne forslag en chance

Anders Wolf Andresen

Anders Wolf Andresen

Desværre blev SF’s forslag om at lade borgerne stille forslag i kommunalbestyrelsen nedstemt på det seneste møde.
Der var mange misforståelser i debatten. Modellen er ellers relativt simpel: Hvis 500 borgere skriver under på et forslag, så kommer det til debat i kommunalbestyrelsen. Formålet er at inddrage borgerne mere i det lokale demokrati og få de idéer på banen som politikerne ikke lige selv får.
Først og fremmest, så er jeg dog glad for den tillid Enhedslisten, Konservative og Kashif Ahmad trods alt viste borgerne ved at tale positivt om forslaget. Ellers er jeg skuffet over de lokale politikeres afvisning af borgerdrevne forslag. Jeg tror det bunder i en række misforståelser.
Det er bemærkelsesværdigt at kommunalbestyrelsen i Rødovre samme aften i enighed vedtog et lignende forslag. Så hvad der åbenbart var helt umuligt i Hvidovre, hvis man skulle tro modstanderne, det kan sagtens lade sig gøre i Rødovre. I Rødovre arbejder man i stor enighed med en strategi for at styrke den offentlige samtale gennem udvikling og afprøvning af forskellige nye demokratiske tiltag. Det kunne være godt og spændende om vi også kunne det her i Hvidovre.
I Rødovre er modellen at borgmesteren, der jo bør være borgernes fornemste repræsentant, fremsætter de forslag, der får tilstrækkeligt med borgeres underskrifter bag sig. Desværre var det jo den rolle som Hvidovres borgmester klart afviste at indtage. I Aarhus påtænker man også den model, hvor borgmesteren fremsætter borgernes forslag.
Den første misforståelse, der blev fremført af modstanderne i debatten i kommunalbestyrelsen i Hvidovre, var at lokaldemokratiet fungerer fint i forvejen, så vi behøver ikke noget nyt. Ja, det fungerer godt, men samtidig må vi også erkende at mange borgere ikke deltager og at der er politikerlede blandt vælgerne. Hvis man derfor er en lille smule udviklingsorienteret, så skal man afprøve nye måder at inddrage borgerne på. Særligt de yngre borgere, der ikke i så høj grad er medlemmer af partier, som det tidligere var tilfældet.
Derfor skal vi prøve at forny vores måde at arbejde demokratisk på – og få indspark fra borgerne. Det er ikke en erstatning for noget politikerne gør i dag eller en erstatning for det repræsentative demokrati. Det er blot at give borgerne en ny platform for demokratisk indflydelse.
Kommunalpolitikerne behøver jo heller ikke “vente” på at borgernes forslag får 500 underskrifter. Jeg forestiller mig nærmest at hjemmesiden med forslagene kommer til at fungere som en inspirationsside, hvor politikerne kan “hente” forslag over i kommunalbestyrelsessalen, hvis de synes, der er nogle gode idéer.
Den anden misforståelse var, at fordi man ikke selv havde fantasi til at forestille sig en situation hvor borgerdrevne forslag skulle være nødvendigt, så er der ikke brug for det. Men det udsagn bærer jo netop problemet i sig selv og er et eklatant selvmål fra modstanderen. Hvis politikerne ikke har fantasi til at forestille sig at borgerne kan se udfordringer eller idéer, som politikerne ikke allerede har fået øje på, så har de jo netop brug for at borgernes idéer kommer på banen.
Den tredje misforståelse, der må siges at være lidt antikveret, er at internettet er uforpligtende og for nemt. Men det er vanskeligt for mig at forstå, hvorfor det skulle være dårligt at det bliver lettere for borgerne at få adgang til politikerne.
Samfundet udvikler sig jo, og der er derfor behov for, at vi fornyer vores demokrati. Det er nok i virkeligheden nemmere at sende en brokke-mail til en lokalpolitiker og få vedkommende til at tage en sag op end det er seriøst at stille et forslag og få 500 Hvidovreborgere til at skrive under med deres Nemid. Så det vil nok skabe forslag af endnu højere kvalitet fra borgerne.
Den fjerde misforståelse var at det nok vil give store foreninger med mange medlemmer nemmere mulighed for at stille forslag end andre. Det er jo et helt galt argument! Bliver et forslag dårligere, bare fordi der er mange bag idéen? Hvis man seriøst mener det, så er man jo imod demokrati. Det står jo fortsat kommunalbestyrelsens flertal frit for at stemme som de vil.
Lad os omvendt sige, at en borger har stillet et forslag, men det ikke har samlet underskrifter nok, så står det jo også enhver kommunalpolitiker frit for at fremsætte forslaget i kommunalbestyrelsen.
Den femte misforståelse fremkom ved argumentet om at det kun kræver en borger, der henvender sig til en politiker for at få et forslag til debat i kommunalbestyrelsen. Det er sådan set rigtigt, men vi mener, at det er vigtigt at borgere eller foreninger kan stille spørgsmål upartisk, så man ikke behøver at blive dømt efter, hvilket parti, man får til at stille forslaget. Det kunne sagtens være at en borger havde et forslag, der ikke behøvede at blive dømt af partierne på deres måske forudfattede holdninger til de andre partier.
Alt i alt håber jeg og SF at Hvidovres kommunalpolitikere vil tænke sig om en ekstra gang, og lade borgerne komme mere til orde i den lokale politiske proces ved at åbne for borgernes mulighed for at stille forslag. Og måske Hvidovres borgmester skulle ringe til sin socialdemokratisk kollega i Rødovre og høre om hvorfor borgerdrevne forslag er en god idé i nabokommunen.

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Borgerinddragelse, Demokrati, Kommunalbestyrelsen, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*