Når man træder på dem, der allerede ligger ned

Marie-Louise Peschardt Jørgensen

Marie-Louise Peschardt Jørgensen

I Danmark har vi altid haft et sikkerhedsnet, som passer på os, hvis vi af forskellige grunde ikke kan arbejde og forsørge os selv.
Men sikkerhedsnettet gik i stykker den 1. oktober, da kontanthjælpsloftet ramte ledige og fik betydning for ca. 373 borgere i Hvidovre.
Rent praktisk betyder det, at der kommer et loft for, hvor meget en person/familie kan få i ydelse fra staten af f.eks. boligydelse. Loven rammer alle, uanset om jobcentret har lavet en vurdering af, om borgeren kan varetage et arbejde på almindelige vilkår eller ej.
De borgerlige partier er af den overbevisning, at det vil få flere i arbejde og derved vil de mennesker blive selvforsørgende.
– Men det er ikke den virkelighed, jeg møder i mit arbejde på et jobcenter.
De mennesker som bliver ramt, er mennesker der ikke kan arbejde fuldtid grundet forskellige udfordringer, både psykisk og fysisk, hvor meget de så end gerne vil arbejde.
At ramme dem økonomisk gør ikke deres hverdag lettere, mange står tilbage uden penge til mad og medicin, når deres faste udgifter er betalt. Det er at træde på mennesker, som i forvejen ligger ned.
Resultatet er, at flere må søge om enkeltydelser til overlevelse, medicin samt evt. økonomisk hjælp til at flytte, hvis det lykkedes dem at finde mindre og billigere boliger.
Dette giver kommunen ekstra arbejde i forhold at sagsbehandle og vurdere disse ansøgninger, samtidigt med at borgeren skal lede efter en mindre bolig på et boligmarkedet, hvor det næsten er umuligt at finde små og billige boliger.
Det er med til at stresse folk og giver dem ekstra udfordringer, som virker fuldstændig uoverskuelige, når man i forvejen har nok af udfordringer og bare gerne vil være rask og kunne passe et arbejde.
I SF vil vi kæmpe for, at staten ikke skal træde på syge borgere, der i forvejen ligger ned men derimod hjælpe dem på vej op igen.

Marie-Louise Jørgensen

Jeg arbejder til dagligt i et jobcenter, hvor jeg møder alle slags mennesker, der på et tidspunkt i deres liv har haft udfordringer og derfor for hjælp i forhold til beskæftigelse. Derudover underviser jeg kvinder med anden etnisk baggrund i det danske arbejdsmarked. Mit hjerte banker primært for integration. For mig er det vigtig, at alle føler sig velkomne og at vi gør en fælles indsats for at lære hinanden at kende på tværs af forskellige kulturer. Dette tror jeg kan forstærke Hvidovre som by og skabe et samfund, hvor vi i fællesskab kan drage nytte af vores forskelligheder. Jeg mener at vi skaber den bedste integration ved at sørge for, at så mange som muligt kommer ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, at vi undgår ghettoer, og derved heller ikke får skoler, hvor tosprogsprocenten er for høj. Jeg ønsker, at vi sammen skal sætte en grøn dagsorden her i Hvidovre, med satsning inden for økologi, energirenovering samt genanvendelse, det er vigtigt for vores fremtid og ikke mindst de næste generationer. Derfor jeg gerne arbejde for et grønnere Hvidovre, med en stærk miljø-profil. Jeg ønsker forsat, at vi skal have folkeskoler, hvor der er plads til alle elever og hvor der er ressourcer til både de elever, som har svært ved skolen, men også de elever, som skal udfordres lidt mere.

Udgivet i Arbejdsmarked, Læserbreve, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*