Svaret på ændret indtægtsniveau er ikke nedskæringer

Niels Ulsing

Niels Ulsing

– Vi har – af regeringen – fået ændret vores indtægtsniveau markant i form af reduceret bloktilskud og en forringet hovedstadsudligning.
Svaret er ikke nedskæringer, mærkbare forringelser og afskedigelse af personale, men at skaffe indtægter og tilpasse skatteniveauet til vores serviceniveau.
SF har en helt anden løsning på kommunens budgetproblemer end den, som forligspartierne har fundet frem til.
Her forklarer Niels Ulsing:
– SF ønsker at værne om vores velfærd og fastholde – eller helst forbedre – vores serviceniveau på væsentlige områder.
Forligspartierne, A, O V og C, har besluttet at spare seks millioner på det administrative personale, som i forvejen løber stærkere og stærkere for at holde serviceniveauet. Forligspartierne har desuden besluttet en “særskat” på børnefamilierne ved at hæve betalingen til SFO-ordningen med 250 kr. pr måned, hvilket er en stor procentvis stigning – samt betaling til madordningen med en endnu større procentvis stigning.
Beskeden skattestigning
– Der tages en million fra tidligere øremærkede penge til flere pædagoger, og en million fra de ældres klippekort ordning, hvilket er at snyde de to områder.
Det skal også nævnes, at forligspartierne vil spare 3,6 millioner på biblioteksområdet, hvilket er et stort kulturelt tilbageskridt.
SF foreslår, at vi nøjes med den halve besparelse.
Desuden foreslår SF en beskeden skattestigning på 0,2 procent og udskydelse af renoveringen af Rådhuset.
“Havregrynspulje”
– Til gengæld bliver der i vores budgetforslag råd til gratis psykologhjælp til unge, en helt nødvendig helhedsplan på skoleområdet, fuld og ny finansiering af Eliteidrætsklassen, så der ikke skal fjernes penge fra foreningernes/klubbernes aktivitetstilskud, flere pædagoger, opretholdelse af de ældres klippekortordning, en “havregrynspulje” til skolemorgenmad, som starten på en egentlig madordning.
Trods de nævnte forbedringer ender SF’s forslag i 2017 med en lidt større kassebeholdning end forligspartiernes.
Det hele vil blive uddybet ved 2. behandlingen af budget 2017, slutter Niels Ulsing.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Corona kan være årsagen
    Hvidovre Avis 17. marts 2021
    I et indlæg i sidste uges Hvidovre Avis skriver de tre SF-politikere, Anders Wolf, Stine Roldgaard og Rasmus Henriksen, om ældre borgere og deres oplevelser med sundhedssystemet. Det er især oplevelser efter udskrivning fra hospitalet, som de tre SF’ere har fokus på i deres indlæg. Jeg vil først og fremmest sige, at jeg sagtens kan forstå, at det kan være en frustrerende oplevelse både for en ældre borger og dennes pårørende at komme på og blive udskrevet fra hospitalet.
  • Fik vækket dem!
    Hvidovre Avis 10. marts 2021
    Siden SF i juni 2020 stillede et forslag i kommunalbestyrelsen om at melde kommunen ind i foreningen Vild med Vilje, har vi Konservative og sidenhen Det Radikale Venstre bakket op om forslaget. Gentagne gange har vi opfordret til at gøre Hvidovre mere vild, og dermed gavne vores lokale dyre- og planteliv. Otte lange måneder skulle der gå før Socialdemokratiet fandt ud af at det emne var værd at se nærmere på, og ikke bare sende til Det Grønne Råd. Vi er derfor glade for at borgmester partiet nu også er med på den grønne bølge. I fælles front må vi da kunne skabe noget godt og vildt for Hvidovre!