Ansæt en psykolog til de unge

Brækker du benet, får du gratis lægehjælp. Får du en psykisk sygdom, står du alene med regningen.

Det er den virkelighed, der rammer et stigende antal unge, der oplever psykiske vanskeligheder.

At flere og flere unge oplever disse vanskeligheder afspejles i blandt andet et stigende forbrug af antidepressiv medicin blandt børn og unge, samt et stadig større antal unge, der henvises til psykologbistand på grund af blandt andet depression, angst og selvværdsproblemer.

Unge, der henvises til psykologbistand af egen læge, kan få tilskud til behandlingen hos en psykolog, men der er stadig ved den laveste takst en egenbetaling på mellem 300 og 400 kroner per gang. For de fleste unge er det et stort beløb, og det kan forhindre unge i at få den behandling, de har brug for.

Ubehandlede psykiske lidelser kan være medvirkende til frafald på ungdomsuddannelserne, misbrugsproblemer og en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Det koster kommunen dyrt og ved at tilbyde gratis psykologhjælp til unge, kunne kommunen spare en hel del. Faktisk har Danske Regioner regnet sig frem til, at samfundet for hver krone, der investeres i psykologbehandling af depression, får fem kroner igen. Der er altså både en betydelig menneskelig og økonomisk gevinst ved at indføre dette tilbud.

Når vi i SF gerne vil tilbyde psykologhjælp til unge mellem 15-25, er det ikke fordi, voksne ikke kan opleve psykiske vanskeligheder. Selvfølgelig så vi helst, at psykiske lidelser blev anerkendt og behandlet på lige fod med synlige, fysiske lidelser. Desværre er pengene knappe, og der må derfor prioriteres. Tal fra WHO viser, at 75 procent af de, der bliver ramt af psykiske lidelser, er syge inden deres 25. år. Derfor giver det mening at fokusere på netop unge, da det forventes at give det bedste og mest varige resultat for det mindste beløb.

Helt konkret ønsker vi i SF, at Hvidovre Kommune ansætter en psykolog i en fuldtidsstilling, som unge mellem 15-25 kan henvende sig til i en tre-årig periode. Der skal ikke være en visitationsproces eller stilles krav til, hvilken type vanskeligheder den unge kan henvende sig om. Psykologen vurderer ved henvendelsen, hvorvidt den psykologiske rådgivning er relevant i forhold til at løse de konkrete udfordringer, den unge har. Der bevilliges herefter op til 5 samtaler. Psykologen har mulighed for at anvende gruppesamtaler og forløb i tilfælde, hvor det giver mening.
Der evalueres på ordningen én gang årligt og udarbejdes derudover en slutevaluering. Ud fra disse vurderes det, om tilbuddet skal gøres permanent.

I skrivende stund har 21 kommuner indført gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25. I SF ønsker vi at tilføje Hvidovre Kommune til den liste for vores borgeres skyld.

Udgivet i Børn & unge, Læserbreve, Sundhed, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*