SF er relevant i debatten om Hvidovre Motionscenter!

Hvidovre Motionscenter

Hvidovre Motionscenter

Vi vil bestræbe os på at komme med et svar, der ikke er lige så arrogant og magtfuldkomment som Maria Durhuus’ helt grundløse angreb på SF i forrige uges avis.

Maria indleder sit indlæg med: “SF vil gerne gøre sig relevant i den kommunale debat.” Ja, tak for opmærksomheden siger vi bare. Vi kan da tydeligt fornemme, at vores kritik af socialdemokraternes nedskæring på motionscenteret rammer et ømt punkt, der viser, at vi har fat i noget relevant, når vi siger, at motionscenteret skal reddes. Det er simpelthen for vigtigt.

Når nogen tager sig tid til at skrive et så langt læserbrev om vores holdninger, så har det jo bevist, at SF er relevante i debatten!

Ifølge Maria, så er det også bare demokratiet, der har talt, når et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at skære på motionscenteret. Det demokratisyn er så forsimplet, at vi tror, vi kan finde børn i børnehaven, der er bedre til inddragelse og dialog. Og helt ærligt: Det vil altså ikke være en skam for Socialdemokratiet, at lytte til argumenter og erkende, at de har taget fejl. Det ville vi være de første til at rose.

I SF erkender vi i høj grad, at et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at skære på Motionscenteret. Men det betyder ikke, at vi vender det døve øre til borgerne og lader sagen ligge. Vi kæmper! Ikke kun fordi vi kan se, hvor vigtigt Hvidovre Motionscenter er for borgerne, men fordi det er kerne SF-politik at prioritere forebyggelse af sygdomme og det sociale samvær. Dermed øges muligheden for et længere, bedre og sundere liv. En politik vi indtil for nyligt troede vi delte med Socialdemokratiet.

Hule beskyldninger
Det er ikke rimeligt at beskylde os for, ikke at ville finde en løsning.
SF har ville lave en løsning fra start, men det var ikke muligt, da borgmesteren uretmæssigt forhindrede, at sagen kom på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden. Nu, hvor Kommunalbestyrelsen har taget endelig beslutning om, at centret delvist skal drives af frivillige – ja så vil Socialdemokraterne pludselig gerne finde en løsning, altså efter, at de har trumfet deres nedskæring på motionscenteret igennem.

Maria Durhuus skriver, at der er lavet en løsning for pensionister og efterlønnere, men hvad med alle de andre brugere? Hun glemmer eftermiddagsbrugerne, der ikke har mulighed for at træne mellem kl. 07.00 og 14.00. Disse brugere får det tilbud, som frivillige foreninger etablerer. Et tilbud der får svært ved at leve op til det nuværende med fast og uddannet personale. I øvrigt er det helt urimeligt at skære et velfungerende kommunalt tilbud og så bare sende opgaven videre til “frivillige”.

NEJ! Hvidovre Motionscenter fortsætter ikke som vanligt det næste stykke tid, for de fleste medarbejderne er allerede opsagt. Og det er netop det faste og genkendelige personale, som giver netop dette motionscenter den store værdi for brugerne.

SF har kun været interesseret i at finde løsninger. Til gavn for borgerne. Derfor stillede vi forslag i Kultur- og Fritidsudvalget for mange måneder siden om at finde en løsning. Men det forhindrede den socialdemokratiske borgmester ved at fjerne sagen fra dagsordenen på en måde der er helt uden for reglerne. Kommunens jurister har i et notat klarlagt, at borgmesteren, netop ikke kan underkende en sags fremsættelse med særlig henblik på processen fra budgetvedtagelsen, hvilket ellers skulle have været argumentet.

Ordet magtmisbrug er derfor ikke engang dækkende. Derfor er det absurd, når Socialdemokratiet nu efterlyser de løsninger, de selv har forhindret os i at finde, ligesom deres beskyldninger er hule, når vi faktisk har fremlagt flere ideer til løsninger.

Oprør i baglandet
Vi har været villige til at se på, om der kunne sammensættes en finansiering indenfor det samlede Kultur- og Fritidsudvalgs område. Vi har også været villige til at se på deltagerbetalingen i motionscenteret. Vi har også sagt, at i et budget på flere milliarder og en kassebeholdning på omkring en halv milliard, da er det absurd ikke at ville prioritere fortsat drift af motionscenteret.

Endelig har vi, ligesom Ældre Sagen, peget på, at der er flere statslige puljer, herunder værdighedsmilliarden, som vi burde kunne søge. Værdighedsmidlerne er ikke fra statens side tiltænkt udelukkende de svageste ældre. Men det glæder os i SF, at de svageste ældre åbenbart er blevet et fokuspunkt for Socialdemokraterne igen. Det var de ellers ikke, da socialdemokraterne for nogle måneder siden fjernede 1 mio. kr. fra “klippekortet”, der var tiltænkt at forbedre livskvaliteten for de allersvageste ældre i Hvidovre. Det var et statsligt tilskud, så der gik ingen midler fra andre områder i Hvidovre Kommune. Vi ser frem til at Socialdemokratiet så vil være med til at genindføre det til gavn for de svageste ældre i Hvidovre.

I sidste uges avis kunne vi med glæde læse, at oprøret mod den forkerte beslutning om at skære på Motionscenteret også ulmer i det socialdemokratiske bagland. Vi håber, at de sunde, sociale værdier og fornuften også må gøre sit indtog hos de, der sidder på magten i den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen.

SF bliver beskyldt for kun at skyde på borgmesteren, men når vi i SF nævner borgmesteren en del gange, skyldes det førnævnte sag om, at hun uretmæssigt forhindrede SF i at få behandlet sagen om at finde en løsning for Motionscenteret i Kultur- og Fritidsudvalget – vi går ikke ud fra, at flertallet i kommunalbestyrelsen vil tage ansvar for den forkerte beslutning.

Vi skyder dog ikke kun på borgmesteren – det skal der hermed ikke være nogen tvivl om: Vi lægger ansvaret for nedskæring på alle partierne bag budgetaftalen: Både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative!

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Ældre, Fritid, Idræt, Læserbreve, Sundhed, Velfærd

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Ulsing-prisen uddelt for første gang
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
  • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.