Vi mangler en helhedsplan på folkeskoleområdet

Niels Ulsing

Niels Ulsing

– Det var i 2016 godt, at vi fik gang i en god proces med stor grad af borgerinddragelse vedrørende forslaget til Bymidteprojekt, som nu har været i høring. Der er kommet 19 høringssvar, som Bymidteudvalget skal tage stilling til.

Vi har fået udarbejdet en Helhedsplan på Idrætsområdet, hvor der tegnes et samlet billede af såvel facilitets- som aktivitetsbehov, og et konkret bud på en bedre udnyttelse af idrætsfaciliteterne i kommunen. Hvidovre Stadion har allerede fået et gevaldigt løft i form af renovering af atletikfaciliteterne og varme i fodboldbanen.

Vi fik også etableret en eliteidrætsudskolingslinje og Grøn Generation Strategi.

Ikke så godt
– Der blev desværre ikke flertal for SF’s forslag om en skattely-politik, der sikrer, at kommunen ikke bruger skattekroner på at handle, samarbejde eller investerer i virksomheder eller organisationer, som bidrager til skatteunddragelse. Albertslund har nu vedtaget et lignende forslag.
SF’s forslag om øget borgerinddragelse ved at 500 Hvidovreborgere skal kunne få et emne til debat og afstemning i kommunalbestyrelsen fik samme skæbne. Rødovre har etableret en lignende ordning.

Vi mangler også en helhedsplan på folkeskoleområdet.

Det borgerlige budgetforlig, som betyder nedlæggelse af et stort antal stillinger i administrationen – og på biblioteksområdet – og ikke mindst et farvel til vores meget populære kommunale Motionscenter var heller ikke positivt i 2016.

Vision for 2017
– Vi skal fortsat udvikle Hvidovre Kommune ved at få gang i Bymidteprojektet, udbygge/renovere havnen, opføre boliger – også til lavtlønnede – og udbygge skoleområdet, om nødvendigt med nybyggeri, så elever og personale har den nødvendige plads. Vi skal samtidig fastholde et ordentligt serviceniveau hvilket kræver, at der ikke besluttes yderligere personalereduktioner. Og det kræver, at SF får et godt valg den 21. november, slutter Niels Ulsing.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Bymidte, Demokrati, Folkeskole, Fritid, Idræt, Kultur, KV17, Risbjerggård, Venstrefløjen

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*