Mere bynatur i Hvidovre

Bent Roldgaard

Bent Roldgaard

Noget af det bedste ved Hvidovre er at vi er en grøn forstad. Men vi skal være grønnere. Derfor foreslår vi i SF, at vi arbejder med at få mere bynatur. Det kan være grønne trafik-”chikaner”, blomsterkummer og vejtræer i stedet for bump. Det kan være grønne nyttehaver til børn og andre med grønne fingre samt mere beplantning generelt og naturlegepladser. Helt konkret betyder det også at vejheller i stedet for at være fliser og sten kunne være græs, buske og træer. Et godt eksempel på dette i vores egen kommune er Kløverprisvej ved Rebæk Sø mod Avedøre Havnevej

I det hele taget handler det også om at beskytte de grønne pletter og parker vi har, og se om vi kan få gjort de steder hvor vi har meget asfalt og sten mere grønne. Det betyder at de grønne områder vi har tilbage, skal bevares grønne. Vi skal værne om vores grønne åndehuller i byen, og prøve at skabe flere små grønne pletter.

Vi skal også have fokus på at gøre alle vores bygninger grønnere med grønne tage, facadebeplantning og vertikale haver. Konkret kunne der eksempelvis arbejdes med et grønt tag på Rådhuset eller Medborgerhuset. De grønne tage kunne endda fungere som små grønne oaser med en god udsigt for borgerne i den nye bymidte.

Anders Wolf Andresen

Anders Wolf Andresen

Vi har godstogsbaner og motorveje på kryds og tværs af kommunen, så vi skal sørge for at skabe alt det grønne vi kan som positiv modsætning. Kunne man eksempelvis tænke sig at støjmure, som den ved Allingvej, hvor Holbækmotorvejen og godsbanen til Ringsted går, kunne blive helt grøn af beplantning. Så undgår vi også grim og tilfældig graffiti.

Klimasikring bør også kunne indtænkes i grønne områder, således at klimasikringen øger de grønne arealer i kommunen. Vi har jo for nylig set, hvor vigtigt det er, at vi har styr på hvor vandet løber hen. Store grønne områder, der kan opbevare vandet, imens kloakken prøver at følge med, er en del af løsningen, og de vil det meste af året fungere som gode rekreative arealer for borgerne, men også små områder rundt omkring kan afhjælpe problemerne, når vandet kan sive ned. I forlængelse af genopretning og klimasikring af området langs Harrestrup Å er det eksempelvis oplagt at etablere en naturlegeplads med vandtema sammen med Københavns Kommune, da dele af området er beliggende der.

Alt sammen vil det være godt for klima, miljø og luftkvaliteten, men det er også bare rart og godt for mennesker at bo i en grøn by med planter og træer.

Bent Bjørn Roldgaard

Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen for første gang og vil meget gerne være med til at gøre Hvidovre til en endnu bedre kommune. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi sikrer lige uddannelsesmuligheder for alle børn og unge i kommunen, samt et godt og værdigt liv for alle borgere, uanset baggrund. Jeg er meget engageret og aktiv i debatten om uddannelse af vores børn og unge. Det er altafgørende, at vi har tilbud, der passer til alle børn og unge, således at de kan vokse op og blive gode og aktive samfundsborgere. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at vi viser vores børn at deres uddannelse betyder noget for os, dette kan blandt andet gøre ved, at vi sørger for at deres arbejdsmiljø på skolerne er i orden og lærer dem at værdsætte de ting de har. Det ligger mig meget på sinde, at vi passer på vores miljø og viser vores børn og omverdenen, at det kan lade sig gøre, at nedbringe sit forbrug og energiforbrug. Derfor går jeg meget op i, at vi omlægger til vedvarende energi, mindsker spild og øger genbrug. Derfor er det vigtigt at have nogle gode energirenoverede kommunale bygninger, som er behagelige for beboere og brugere. C.V.: Jeg er 44 år, gift med Stine Roldgaard og sammen har vi 5 børn, jeg arbejder som underviser på Akademisk Studenterkursus, hvor jeg underviser i Biologi og Kemi. Jeg har tidligere arbejdet med mikrobiologisk fødevaresikkerhed og mikrobiologisk forskning. Uddannelse: Mat. Samfundsfaglig student (1987) Cand. Scient i Molekylærbiologi og Historie (Roskilde Universitet 1999) Ph. D. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (2004)

Udgivet i Økologi, Bæredygtighed, Byudvikling, Klima, KV17, Læserbreve, Miljø, Natur

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*