Børn har brug for mere end bare fokus!

Sara Benzon

Sara Benzon

Ved sidste uges vedtagelse af budgettet for 2018, besluttede Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative, Annette Sjøbeck og Karl Erik Høholt, at der skal være fokus på de mange megaklasser på folkeskolerne i Hvidovre. Desværre følger der lige præcist 0 kroner med dette fokus! Hvem skal holde fokus for 0 kroner og hvad kan der egentlig gøres for 0 kroner? Ordet fokus lyder måske lovende – men klinger hult i mine ører.

Vi SKAL kunne gøre det bedre end ”fokus” – vi skal sørge for, at problemet med megaklasser løses på lang sigt! Og vi SKAL hjælpe de børn, der allerede i dag sidder i megaklasserne. Der er meget lidt tid til det enkelte barn og det er ofte inklusionsbørn og andre børn med særlige behov, det går mest ud over. Det øger risikoen for elever, der ikke trives eller som ender i skoletilbud uden for folkeskolen. Det er altså både børnenes trivsel og fremtid, men også økonomi, der er på spil.

Derudover er mange lokaler slet ikke egnede til så mange elever, hvilket resulterer i dårligt indeklima i form af dårlig lugt, højt CO2-niveau og meget støj.

For tredje år i træk har SF til budgettet foreslået, at der sættes penge af til en helhedsplan for folkeskolen, der skal sikre lavere klassekvotienter og bedre fysiske forhold også når vi tager de kommende års stigende børne, så vi sikrer, at skolerne kan leve op til folkeskolens formål om at gøre ALLE elever så dygtige som muligt!

Til dette års budget foreslog vi også, at der blev afsat en pulje, som allerede fra 1. januar kunne hjælpe nogle af de megaklasser, der er mest pressede. De skulle have mulighed for at få ekstra voksenressourcer, så klassen kunne deles i flere timer.

Desværre sagde partierne omkring budgettet nej til begge dele, på trods af at forslaget var fuldt finansieret. At de i stedet har vedtaget, at der skal være fokus på området og får det til at lyde som om vi som politikere lytter, er bare ikke godt nok for SF!

Flere andre partier har ellers givet udtryk for, at de tog problemet alvorligt, men åbenbart ikke alvorligt nok til at sætte handling bag.

SF har en vision om, at vi skal bygge nye moderne skoler i Hvidovre. Vi skal sikre, at vores børn får de mest optimale betingelser for god trivsel og læring. Vi så gerne både en ny skole i Avedøreområdet og i Hvidovre syd. Det er selvfølgelig dyrt, men vi har råd til at investere i vores børns trivsel og uddannelse. Vi mener faktisk ikke, at vi har råd til at lade være!

Den nye prognose for børnetallet i Hvidovre viser en stigning på godt 9 % eller knapt 500 børn over de kommende 13 år. Desværre ser det ud til, at de fleste partiers ambitioner for folkeskolerne ikke følger med.

I SF har vi store visioner for folkeskolen. Vi ønsker at skabe en folkeskole, hvor alle børn kan trives. Derfor vil vi gerne investere i folkeskolen. Vi synes ikke, at det er godt nok, at 500 børn mere skal placeres i de allerede eksisterende bygninger. Der skal bygges nyt. Mindst en skole, der kan rumme de mange børn i moderne og tidssvarende lokaler. Ved at bygge nyt, sikrer vi ikke bare optimale forhold, for eleverne på den nye skole, men bedre forhold for alle elever i Hvidovre, fordi klassekvotienten vil blive lavere og dermed bliver der mere tid til de enkelte børn i klasserne og et bedre indeklima i de eksisterende utidssvarende klasselokaler.

Udgivet i Børn & unge, Budget, Folkeskole, Folkeskoler, KV17, Velfærd
Ingen kommentarer til “Børn har brug for mere end bare fokus!
  1. Marie Frederiksen siger:

    Kære Sara.
    Jeg mener du har fat i de helt rigtige mærkesager i din kampagne. Det glæder mig, og du har min fulde opbakning. Jeg savner dog at du og SF er mere synlige med jeres vigtige budskaber. Jeg ser f.eks. meget få valgplakater fra SF på min daglige vej på cykel ca. mellem Langhøjskolen og Risbjergskolen. Der må være en del potentielle vælgere her med 4 folkeskoler og mange børneinstitutioner. Hvad med: “Max 24 elever – SF” Pøj pøj med valget og tak fordi du stiller op – Marie Frederiksen.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*